Artikel-ID : 00164453 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

Een programma verwijderen

  Volg deze procedure om een programma te verwijderen.

  OPMERKING: Er is een afzonderlijke procedure voor het verwijderen van een toepassing die is verkregen in de Windows Store  wordt weergegeven in het nieuwe gebruikersinterfacescherm van Windows.

  1. Druk op de toetsencombinatie Windows-logo + x en klik in de lijst op Configuratiescherm.                                                                    Afbeelding

   OPMERKINGEN: Omdat het Configuratiescherm van oudsher een bureaubladtoepassing is in Windows, gaat de interface over op het Bureaublad, als dat nog niet is gebeurd, en wordt het venster van het Configuratiescherm geopend.

  2. Klik in het venster onder Programma's op Een programma verwijderen.
  3. Klik in het venster Een programma verwijderen op het te verwijderen programma om het te selecteren en klik in de menubalk op Verwijderen.

   OPMERKING: Als u om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd of als een Gebruikersaccountbeheer-aanwijzing wordt weergegeven, typt u het desbetreffende wachtwoord of klikt u op Ja.

  4. Volg de instructies op het scherm om het verwijderen van de toepassing te voltooien.

   OPMERKING: Als het programma niet goed is verwijderd, installeert u het opnieuw en probeert u nogmaals of u het kunt verwijderen.

  5. Sluit het venster Een programma verwijderen of wijzigen.