Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • XR-55A80J
 • XR-55A83J
 • XR-55A84J
 • XR-65A80J
 • XR-65A83J
 • XR-65A84J
 • XR-77A80J
 • XR-77A83J
 • XR-77A84J
 • XR-55A90J
 • XR-65A90J
 • XR-83A90J

De update is compatibel met alle firmwareversies van alle toepasselijke modellen.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Voegt ondersteuning toe voor de mobiele app TV Channel Editor for BRAVIA om verbinding te maken met de tv via het netwerk
 • Oplossing voor een probleem waarbij de beeldkwaliteit op de interne tuner onder bepaalde omstandigheden is verslechterd
 • Oplossing voor een probleem waarbij het geluid van een aangesloten HDMI-bron in de VRR-modus soms wegvalt
 • Oplossing voor een probleem waarbij geen geluid te horen is bij het gebruik van specifieke grafische kaarten van pc's in 4K 120Hz-modus
 • Verbetert de beveiliging

Eerdere voordelen en verbeteringen

Bekijk vorige voordelen en verbeteringen

Beperkingen

 • Alleen voor gebruik met in Europa verkochte tv's. Niet alle modellen worden in alle landen/regio's verkocht.
 • Controleer of uw model in de lijst met betreffende modellen staat die bovenaan deze pagina wordt vermeld.
 • Probeer deze software niet te installeren op een tv-model dat niet op deze pagina wordt vermeld. Als u dit wel doet, kunnen er problemen ontstaan met de functionaliteiten van uw tv.

Voorbereiding

Controleer de softwareversie

Uw software is mogelijk al bijgewerkt. Als u twijfelt, kunt u door deze instructies te volgen eenvoudig controleren welke versie van de software u hebt:

 1. Druk op de afstandsbediening van de tv op de knop HELP of druk op de knop (Input) en selecteer vervolgens Help.
  Opmerking: Als Help niet wordt weergegeven in het invoerselectiescherm, selecteert u Edit (Bewerken) en voegt u Help toe.
 2. Het versienummer van de software wordt op het tv-scherm onder de modelnaam weergegeven.
  • Model: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Softwareversie: PKG-xxxxxxxx

Als het versienummer PKG6.7480.xxxx of hoger is, hebt u al de meest recente softwareversie en is bijwerken niet vereist.

Er zijn twee manieren om de firmware op uw BRAVIA-tv bij te werken:

 • Met de functie Automatically check for update (easy) (Automatisch updates zoeken) (eenvoudig)
  Opmerking: Uw tv geeft mogelijk de melding Software is up to date (Nieuwste software is geïnstalleerd), zelfs als dit niet het geval is. De updates voor automatische softwaredownloads worden niet tegelijk uitgebracht en zijn mogelijk niet direct beschikbaar. Gelieve later opnieuw te proberen. Als u de software nu wilt bijwerken, volgt u de instructies om de software-update te downloaden en te installeren met een USB-flashstation.
 • Met een USB-flashstation

Met de functie Automatically check for update (easy) (Automatisch updates zoeken) (eenvoudig):

Sony zorgt voor software-updates om functionaliteiten te verbeteren en gebruikers de nieuwste tv-ervaring te bieden. De eenvoudigste manier om software-updates te ontvangen, is door de functie Automatically check for update (Automatisch updates zoeken) te gebruiken. Deze instelling is standaard ingeschakeld.
Als u Automatically check for update (Automatisch updates zoeken) hieronder hebt ingeschakeld, ontvangt u automatisch een melding om uw tv bij te werken.

 1. Druk op de afstandsbediening van de tv op de knop HELP of druk op de knop (Input) en selecteer vervolgens Help.
  Opmerking: Als Help niet wordt weergegeven in het invoerselectiescherm, selecteert u Edit (Bewerken) en voegt u Help toe.
 2. Selecteer Status & Diagnostics (Status en diagnose).
  Opmerking: Als Status & Diagnostics (Status en diagnose) niet wordt weergegeven, sla deze stap dan over.
 3. Selecteer System software update (Update systeemsoftware).
 4. Selecteer Automatically check for update (Automatisch updates zoeken).

De nieuwe firmware-update wordt in de weken na de release geleidelijk voor alle op internet aangesloten tv's uitgerold.

BELANGRIJK: De secties over 'Systeemvereisten', 'Bestandsinfo', en 'Downloaden en installeren' hebben betrekking op de updateprocedure met een USB-flashstation. U kunt deze negeren als u de update hebt uitgevoerd met de functie 'Automatisch updates zoeken'.

Andere veelgestelde vragen over probleemoplossing vindt u in de veelgestelde vragen op de ondersteuningswebsite van Sony.

Met een USB-flashstation:

U kunt de software ook bijwerken met behulp van een USB-flashstation. Als er geen internetverbinding is ingesteld op uw tv of als u niet wilt wachten op de update via de functie Automatically check for update (Automatisch updates zoeken), probeer de update dan te downloaden en de tv bij te werken met een USB-flashstation, zoals hieronder staat uitgelegd.

Systeemvereisten

Dit hebt u nodig

 • een computer met internettoegang
 • een USB-flashstation
  * U kunt uw tv ook bijwerken als er andere bestanden op het USB-flashstation staan.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update naar v6.7480 voor tv

Zipbestandsnaam

 • sony_atvotafull_2020_1607480100_eua_auth.zip

Bestandsversie

 • 6.7480

Bestandsgrootte

 • 1 929 283 230 bytes

Releasedatum

 • 06-12-2023

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Lees de instructies aandachtig. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat de tv niet meer reageert of moet worden gerepareerd.
 • Schakel de tv tijdens de update niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.
 • Stop met opnemen voordat u de firmware-update start (alleen modellen met HDD-opname via USB).

Het updateprogramma downloaden:

Voordat u de update installeert, moet u deze downloaden van internet en op een USB-flashstation opslaan.

 1. Klik op de knop Download (Downloaden) bovenaan deze pagina en lees en accepteer de algemene voorwaarden.
 2. Nadat u de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, klikt u op de knop Download (Downloaden) onderaan de pagina om het updatebestand naar uw computer te downloaden.
 3. Controleer de naam en grootte van het gedownloade bestand (zie de sectie Bestandsinfo).
 4. Pak het gedownloade bestand uit op een eenvoudig terug te vinden locatie op uw computer.
 5. Zorg ervoor dat er een map sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth is gemaakt en dat deze de volgende bestanden bevat:
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz.zip
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz_xxxx.dep
 6. Sluit het USB-flashstation aan op de computer.
 7. Ga naar de locatie waar de uitgepakte bestanden zijn opgeslagen en kopieer (of sleep) de twee bestanden uit de map sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth naar de hoofdmap van het USB-flashstation.
  Opmerking: De root directory (hoofdmap) is de eerste of bovenste map van het apparaat, die alle andere mappen bevat.
 8. Verwijder het USB-flashstation uit de computer en ga verder naar de volgende sectie.

Stap 1: Installeer de update

Zodra u het updatebestand hebt gedownload en het USB-apparaat hebt voorbereid, kunt u de update op uw tv installeren. Het proces kan tot 10 minuten duren en tijdens de installatie wordt uw tv uitgeschakeld en vervolgens automatisch weer ingeschakeld. Voer de volgende stappen uit:

 1. Houd op de tv-afstandsbediening de AAN-UITKNOP minstens 3 seconden ingedrukt en selecteer vervolgens Restart (Opnieuw starten). Afhankelijk van het tv-model en het besturingssysteem moet u mogelijk de AAN-UITKNOP ongeveer 5 seconden ingedrukt houden of totdat het bericht Power off (Uitschakelen) wordt weergegeven.
 2. Zorg ervoor dat er geen andere USB-apparaten zijn aangesloten op de tv.
 3. Sluit het USB-flashstation met de twee uitgepakte bestanden aan op een USB-poort van de tv.
  Opmerking: Elke USB-poort kan worden gebruikt als de tv er meerdere heeft.
 4. Zodra het USB-flashstation is gedetecteerd, wordt een reeks verschillende berichten weergegeven op de tv. Volg de instructies op het scherm.
  Opmerking: Als de berichten niet automatisch worden weergegeven, gebruikt u de afstandsbediening om de tv uit en weer in te schakelen.
 5. Het updateproces wordt gestart, het AAN-UITLAMPJE van de tv knippert wit en het voortgangsscherm van de update wordt op de tv weergegeven.
 6. Na enkele minuten wordt de tv automatisch uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld om de update te voltooien.
  WAARSCHUWING! Let tijdens het installatieproces van de software op het volgende:
  • Verwijder het USB-apparaat niet
  • Schakel de tv niet uit
  • Haal de stekker van de tv niet uit het stopcontact
 7. De tv start automatisch opnieuw op zodra de update is voltooid.
 8. Verwijder het USB-apparaat voorzichtig uit de USB-sleuf.

Stap 2: Controleer of de update is geslaagd

Controleer de huidige softwareversie om te bevestigen dat de update is geïnstalleerd.

 • Als het versienummer PKG6.7480.xxxx is, is de software-update geslaagd.
 • Als het versienummer niet PKG6.7480.xxxx is, download en installeer de update dan opnieuw.

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen

 • Zijn mijn persoonlijke instellingen na de update gewist?
  Nee, al uw persoonlijke instellingen blijven bewaard.
 • Kan ik een oudere versie van de software installeren?
  Nee. Om ervoor te zorgen dat uw tv optimaal blijft presteren, is de installatie van een oudere softwareversie niet mogelijk. De nieuwste softwareversie bevat alle voordelen en verbeteringen van eerdere versies.
 • Is het normaal dat de tv tijdens de update wordt uitgeschakeld?
  Ja, het is normaal dat de tv tijdens de update herstart. Het herstarten van de tv zal langer duren tijdens de installatie van de nieuwe software.
 • Wanneer moet ik het USB-flashstation plaatsen?
  U kunt het USB-flashstation aansluiten wanneer de tv is INGESCHAKELD. Voltooi de eerste configuratie voordat u de update uitvoert.

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware?

Als het bericht An error occurred during the software update (Er is een fout opgetreden tijdens de software-update) of Software cannot be updated using this USB device (De software kan niet worden bijgewerkt met dit USB-apparaat) wordt weergegeven op het tv-scherm, kunt u doorgaan naar de volgende procedures voor een mogelijke oplossing:

 1. Schakel de tv uit door op de knop AAN-UITKNOP op de tv te drukken.
 2. Druk nogmaals op de AAN-UITKNOP en voer de installatie opnieuw uit.

Als het bericht No newer version of the TV software was found (Geen recentere versie van de tv-software gevonden) wordt weergegeven op het tv-scherm, is de nieuwste softwareversie al op de tv geïnstalleerd en hoeft u deze dus niet bij te werken.

Opmerking: Als u de software met een USB-flashstation probeert bij te werken, controleert u het volgende.

 • Controleer of uw USB-flashstation naar behoren werkt.
 • Het flashstation moet zijn geformatteerd in FAT16, FAT32, exFAT of NTFS.
 • Zelfs als u de update uitvoert met een USB-flashstation dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan de update mislukken. Dit heeft te maken met de grootte en de mapstructuur van andere bestanden op de stick. Als de update mislukt, verwijdert u alle andere bestanden en probeert u het opnieuw met een USB-flashstation waar alleen het updatebestand op staat. Als de update nog steeds mislukt, formatteert u het USB-flashstation naar FAT32 en probeert u het opnieuw.

Andere veelgestelde vragen over probleemoplossing vindt u bij Vragen en antwoorden op de ondersteuningswebsite van Sony.