Over deze download

Over deze upgrade (13/03/2013)

Dit bestand werkt de firmware van uw televisietoestel bij naar versie PKG1.752EA en biedt de volgende voordelen:

Verbeteringen in deze versie

 • Automatisch afstemmen slaat geen diensten over indien een active RF-input wordt gebruikt.
 • Deze firmware is ook vereist om het toestel op het Ziggo Cable-netwerk te gebruiken
 • Eventinformatie in EPG wordt correct aan de relevante diensten gekoppeld

Om de upgrade te activeren moet u de televisie opnieuw installeren door Auto Start uit te voeren.

Van toepassing op de volgende modellen

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Waarschuwing

 • Lees de volgende instructies aandachtig. Als u de instructies niet uitvoert, kan de update onderbroken worden en is het mogelijk dat het televisietoestel niet meer reageert of gerepareerd moet worden.
 • Schakel het toestel niet uit en neem de stekker niet uit het stopcontact. Als tijdens de installatie van de firmware-update de stroom onderbroken wordt, is het mogelijk dat het televisietoestel niet meer reageert of gerepareerd moet worden.
 • DVB-Cable- Graag aandacht voor het volgende, na het updaten naar deze nieuwe software versie zal de programma sorterings functie in dit apparaat niet meer beschikbaar zijn zoals wordt voorgeschreven door de kabelexploitant. Indien dit voor U niet acceptabel is stop dan met de update.

Vaak gestelde vragen

 • Hoe kan ik de versie van mijn TV-firmware controleren?
  • Schakel het toestel in en druk op de knop HOME van de afstandsbediening om het HOME-menu (XMB(tm)) weer te geven.
  • Ga naar de optie 'Instellingen' en druk op OK om ze te selecteren.
  • Navigeer naar "Productinformatie" en selecteer.
  • Het versienummer wordt op de derde regel weergegeven.
 • Zullen mijn persoonlijke instellingen na de update gewist zijn?
  Alle gebruikersinstellingen blijven bewaard.
 • Kan ik een oudere versie van de firmware installeren?
  De installatie van oudere firmware wordt niet ondersteund, om ervoor te zorgen dat uw toestel optimaal blijft presteren.
 • Het toestel schakelt zichzelf tijdens de update uit.
  Het is normaal dat het toestel tijdens de update herstart. Het is mogelijk dat het toestel meer tijd dan normaal nodig heeft om te starten, aangezien het de nieuwe firmware installeert.

Installeren

 1. U moet de onderstaande afwijzing van aansprakelijkheid aanvaarden voor u het bestand downloadt.

  Gelieve alle informatie aandachtig en grondig te lezen voor u een bestand downloadt en installeert. Als u de instructies niet uitvoert, is het mogelijk dat het televisietoestel niet meer reageert of gerepareerd moet worden.

 2. Nadat u de afwijzing van aansprakelijk aanvaard hebt, moet u het updatebestand op het Bureaublad van uw computer opslaan.

  Nadat het downloaden voltooid is, controleert u of bestandsgrootte 12,567,268 bytes is.
  U kunt dit doen door rechts op het bestand te klikken, "Eigenschappen" te selecteren en te controleren of de tab "Algemeen" de volgende informatie over de bestandsgrootte geeft:


  Als de bestandsgrootte die op uw computer wordt weergegeven hiervan afwijkt, moet u het gedownloade bestand verwijderen, de cache van uw internetbrowser leegmaken en het bestand opnieuw downloaden.

 3. Open Windows Verkenner, zoek het gedownloade bestand "firmware.upd" en kopieer het naar de hoofdmap van uw USB-apparaat

  Belangrijke opmerkingen:
  • Zorg dat u voldoende ruimte op uw USB-apparaat hebt.

Procedure voor de firmware-update


 • Schakel het toestel niet uit en neem de stekker niet uit het stopcontact tijdens de update. Dit zou uw toestel kunnen beschadigen en onbruikbaar maken, zodat het gerepareerd zou moeten worden.

 • Druk op geen enkele knop tot de update voltooid is, tenzij het u gevraagd wordt. Dit zou uw toestel kunnen beschadigen en onbruikbaar maken, zodat het gerepareerd zou moeten worden.

De update van de firmware kan tot 10 minuten duren. Lees heel de procedure voor u met de update van de firmware van uw televisietoestel begint.

 1. Schakel het televisietoestel in

 2. Plaats het USB-apparaat met "firmware.upd" in de USB -poort opzij van uw televisietoestel.

 3. Druk indien nodig op HOME van de afstandsbediening en zorg dat het Home-menu (XMB(tm)) weergegeven wordt.

 4. Navigeer met uw afstandsbediening naar het pictogram System Update (Systeem-update) en selecteer het door op OK te drukkken 5. Op het televisiescherm verschijnt een reeks meldingen. Volg de instructies op het scherm.

 6. Het POWER-lampje zal gedurende 30 seconden groen branden, waarna het lampje PIC OFF/TIMER oranje knippert en het lampje STANDBY rood brandt. Na enkele minuten zal het toestel zichzelf uitschakelen en daarna weer inschakelen om de update te voltooien.

  WAARSCHUWING: U mag tijdens het installatieproces van de firmware het USB-apparaat niet verwijderen, het televisietoestel niet uitschakelen en de stroom niet onderbreken.

 7. Als de update van de firmware voltooid is, verschijnt gedurende 5 seconden een melding op het televisiescherm. 8. U kunt uw USB-apparaat nu veilig uit de USB-poort verwijderen

 9. Om de firmware-versie te controleren:
  • Schakel het toestel in en druk op de knop HOME van de afstandsbediening om het HOME-menu (XMB(tm)) weer te geven.
  • Navigeer naar "Instellingen" en druk op OK om ze te selecteren.
  • Navigeer naar "Productinformatie" en selecteer.
  • Controleer het versienummer.
  • Als het versienummer dat op de derde regel wordt weergegeven 1.752EA is, is uw toestel correct gepdatet.

De melding "De systeemupdate is mislukt" verschijnt op het televisiescherm.

Voer de volgende procedure uit:

 1. Controleer of uw USB-apparaat goed werkt en herhaal het downloadproces.
 2. Schakel het televisietoestel uit door op de knop POWER van het toestel te drukken.
 3. Druk nogmaals op POWER en voer de installatie opnieuw uit.

De melding "Updategegevens van nieuwere versie wordt" verschijnt op het televisiescherm

Er is al nieuwere firmware op uw toestel genstalleerd.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • firmware.upd

Bestandsgrootte

 • -