Artikel-ID : 00257410 / Laatst gewijzigd : 06-01-2022Afdrukken

Een USB-stuurprogramma voor de camera verwijderen en opnieuw installeren met Apparaatbeheer

  Een USB-stuurprogramma voor de camera verwijderen en opnieuw installeren vanaf Apparaatbeheer

  1. Sluit de camera met een USB-kabel aan op de computer.
  2. Zet de camera aan.
  3. Open Apparaatbeheer van het besturingssysteem.
   • Windows 8.1
     
   •  Windows 10 
  4. Klik in het venster Apparaatbeheer, links van de Universal Serial Bus-controllers, op het symbool PLUS (+).
  5. Klik onder Universal Serial Bus-controllers met de rechtermuisknop op Sony DSC of het USB-apparaat voor massaopslag om het vervolgkeuzemenu weer te geven.
  6. Klik in het vervolgkeuzemenu op Uninstall of Remove (Verwijderen).
  7. Klik in het dialoogvenster Confirm Device Removal (Verwijderen van apparaat bevestigen) op OK button.
  8. Start de computer opnieuw op.

   OPMERKING: Nadat de computer opnieuw is opgestart, moet de camera-aansluiting worden herkend en moet de computer het USB-stuurprogramma opnieuw installeren.

  9. Volg de instructies op het scherm om de herinstallatie van het USB-stuurprogramma te voltooien.