Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • SEL100400GM

Vereiste downloads

Lees deze sectie voordat u het bestand downloadt.

Om deze update te installeren, moet u eerst de cameradriver van Sony downloaden. Lees voor meer informatie de sectie De cameradriver van Sony downloaden in dit artikel.

Over deze download

Opmerkingen:

 • Deze lens moet aan een camerabehuizing met E-bevestiging bevestigd zijn om deze update uit te voeren.
 • Sommige modellen kunnen niet worden gebruikt voor deze update. (modellijst).
 • Als u een update wilt uitvoeren met een PXW-FS7M2-, UMC-S3C-, UMC-S3CA- of ILME-FR7-camera, gebruikt u de update-instructies voor de update van lenssysteemsoftware (firmware) voor SEL100400GM, Ver. 06 (voor modellen PXW-FS7M2, UMC-S3C, UMC-S3CA en ILME-FR7).

Voordelen en verbeteringen

 • Voegt ondersteuning toe voor continu fotograferen met AF/AE-tracking tot maximaal 120 opnamen per seconde bij gebruik met de ILCE-9M3-camerabehuizing
 • Oplossing voor een probleem waarbij na de update naar Ver. 04 de AF (autofocus) en MF (handmatige scherpstelling) niet werken nadat de opnamemodus van de camera is ingesteld op de modus S&Q of 4K video

Opmerking: Bij continu fotograferen met 60 of 120 opnamen per seconde wordt de diafragmawaarde van de lens ingesteld op de waarde die is ingesteld voor de eerste opname. Stel de ISO-gevoeligheid in op AUTO of gebruik de opnamemodus P/A om de juiste belichting te garanderen wanneer de helderheid van het onderwerp verandert tijdens continu fotograferen.

Eerdere voordelen en verbeteringen

De volgende voordelen en verbeteringen zijn ook opgenomen in deze update.

 • Verbetert de beeldstabilisatie bij gebruik met de camera ILCE-7RM5
 • Verbetert stabiliteit bij gebruik
 • Verbetert de prestaties van continue automatische scherpstelling (AF-C) bij het inzoomen wanneer verbonden met de ILCE-9
  Opmerking: Vereist de nieuwste firmware-update voor de camera ILCE-9.

Bestandsinfo

 • Naam: Update_SEL100400GMV6D.dmg
 • Versie: 06
 • Grootte: 1.8 MB (1 821 192 bytes)
 • Releasedatum: 08-02-2024

Voorbereiding

Deze update van de lenssysteemsoftware kan alleen worden uitgevoerd indien de lens op de camera is bevestigd. Bevestig de betreffende lens aan de camerabehuizing voordat u met de update begint. Zorg er ook voor dat u de camera uitschakelt wanneer u de lens bevestigt.

Controleer de systeemsoftwareversie van uw lens

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van de lens te controleren. Als de huidige versie van de systeemsoftware Ver.05 of ouder is, is de update vereist.
Opmerking: Als het scherm voor het instellen van de datum en tijd wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u deze instellen.

 1. Selecteer op de camera MenuSetup (Installatie) → Setup Option (Installatie-optie) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van de lens wordt weergegeven.
  Opmerking: Indien u de QX-serie gebruikt, opent u op uw computer het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware en controleert u de systeemsoftwareversie van de lens door de update uit te voeren.
  De versie wordt in het midden van het scherm weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de lenssysteemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Macintosh-besturingssystemen:

 • macOS 12, 13, 14

Computerhardware

 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer
 • RAM: 512 MB of meer

Overige items voor α camera's met verwisselbare lenzen

 • Voedingsbron van camera: Volledig opgeladen oplaadbare batterijen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar)
  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het resterende batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. We raden aan een volledig opgeladen batterij of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken. Maak de verticale handgreep los wanneer u de lenssysteemsoftware bijwerkt.
 • USB-kabel meegeleverd bij de camera of standaard USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Overige items voor professioneel/camera's - uitzending en productie

 • Stroombron voor de camera: de speciale netadapter
 • USB-kabel meegeleverd bij de camera of standaard USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere toepassingen voordat u de update uitvoert.
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat.
 • Wanneer u de camera op een computer aansluit, moet u ervoor zorgen dat u alleen een computer aansluit.
 • Verwijder vooraf de geheugenkaart uit de camera.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 • Gebruik een computer die is verbonden met internet.

Voor α-camera's met verwisselbare lenzen:

 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware oplaadbare batterijen die volledig zijn opgeladen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).
 • Bevestig de lens op de camera voordat u de systeemsoftware-update van de lens uitvoert. Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld.

Voor professioneel/camera's ­ uitzending en productie:

 • Gebruik de speciale netadapter tijdens het bijwerken.
 • Zorg ervoor dat de batterij en de netadapter zijn verwijderd voordat de lens met de update wordt bevestigd
 • Controleer de instellingen van de USB-aansluiting
  Opmerking: Volg de instructies in het venster Lens System Software Updater (Updateprogramma voor de lenssysteemsoftware) en selecteer op de camera Menu Setup (Installatie) → USB USB Connection (USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).

Voor Mac-computers met Apple Silicon:

Op Mac-computers met een Apple Silicon-processor moet u het beveiligingsbeleid wijzigen. In het scherm Over deze Mac ziet u een item met de naam Chip, gevolgd door de naam van de chip. Raadpleeg het artikel Het beveiligingsbeleid op Mac-computers met Apple Silicon wijzigen. Voor Mac-computers met een Intel-processor is deze stap niet nodig.

De driver van de Sony-camera downloaden:

 1. Ga naar de downloadpagina met cameradrivers van Sony en download de juiste driver:
 2. Klik op de knop Download (Downloaden).
 3. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware downloaden:

 1. Klik op de knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  Opmerking: Het bestand Update_SEL100400GMV6D.dmg wordt gedownload.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van de computer op (aanbevolen).

Zodra het bestand is gedownload, bent u klaar om de update te installeren.

Stap 1: De cameradriver van Sony installeren

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Camera_Driver_2110a.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
  Opmerking: Als u de camera op een computer hebt aangesloten, ontkoppelt u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. Het Sony Camera Driver Installer (Installatieprogramma voor de cameradriver van Sony) wordt uitgepakt.
 4. Dubbelklik op het pictogram SonyCameraDriver.pkg.
 5. Het installatiescherm wordt geopend. Ga verder volgens de instructies.
  Lees de introductie die op het scherm wordt weergegeven en druk op de knop [Continue] (Doorgaan) rechtsonder in het scherm om verder te gaan.
 6. U wordt gevraagd het systeem de installatie te laten starten. Typ het wachtwoord van het beheerdersaccount.
  Voer deze in het veld Wachtwoord in het midden van het scherm in en druk op de knop [Install Software] (Software installeren) rechtsonder in het scherm.
  Opmerkingen:
  • Als het besturingssysteem het bericht System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) weergeeft (de werkelijke melding varieert afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. Extension verwijst hier naar de camerdriver van Sony), klikt u op de knop Open Security Preferences (Beveiligingsvoorkeuren openen). Het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) van macOS wordt geopend.
  • Als het bericht System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) niet door het besturingssysteem wordt weergegeven, gaat u naar Stap 2 om verder te gaan.
 7. Voor macOS 12 opent u in het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) het tabblad General (Algemeen) en klikt u op het sleutelpictogram. Wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, typt u het wachtwoord dat u hebt gebruikt om u met het beheerdersaccount aan te melden en klikt u vervolgens op de knop Unlock (Ontgrendelen).
 8. Klik op de knop Allow (Toestaan) om het systeem de systeemsoftware te laten laden.
 9. Voor macOS 13 of hoger drukt u op de knop Allow (Toestaan) in Privacy & Security (Beveiliging en Privacy) onder System Settings (Systeeminstellingen). Als u de knop Allow (Toestaan) niet kunt vinden, probeer dan omlaag te scrollen.
 10. Als u wordt gevraagd om opnieuw op te starten nadat u op de knop Allow (Toestaan) hebt geklikt, moet u het systeem en de computer opnieuw opstarten en de updateprocedure opnieuw beginnen.
 11. Sluit de schermen Security & Privacy (Beveiliging en privacy) als ze niet vanzelf afsluiten.

Stap 2: Start het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware.

 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_SEL100400GMV6D.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
 2. Dubbelklik op de map Update_SEL100400GMV6D die op het bureaublad verschijnt.
 3. Dubbelklik op het pictogram LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Om een kerneluitbreiding te laden, wordt u in een bericht gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van het beheerdersaccount.
 5. Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware start.

  Opmerkingen:
  • Als het systeem niet gereed is om de update te starten, verschijnt er een foutmelding. Voer de volgens het bericht benodigde actie uit en dubbelklik vervolgens opnieuw op LensSystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to restart your computer (U moet de computer opnieuw opstarten) wordt weergegeven, start u de computer opnieuw op en dubbelklikt u nogmaals op LensSystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to install Sony Camera Driver (U moet de cameradriver van Sony installeren) verschijnt, voert u de procedure uit die wordt beschreven in Stap 1, en dubbelklikt u vervolgens nogmaals op LensSystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht Check the Security & Privacy setting (Controleer de instelling Beveiliging en privacy) verschijnt, voert u stap 7, 8 en 9 uit van het gedeelte Stap 1, start u vervolgens de computer opnieuw op en dubbelklikt u nogmaals op LensSystemSoftwareUpdater
 6. Schakel de camera in en sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. Op de camera wordt het scherm USB Connection (USB-aansluiting) weergegeven.
 7. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. Het venster van het updateprogramma van de lenssysteemsoftware verschijnt op de computer en Follow computer instructions (Volg de instructies op de computer) wordt op het camerascherm getoond.
  Opmerking: U mag de camera nu niet uitschakelen tot de update van de lenssysteemsoftware is voltooid. Al naargelang het model camera, kan het enkele minuten duren voordat het scherm wijzigt.
  • Computer
   Controleer het versiescherm
  • Camera
   Scherm 'Follow computer instructions' (Volg de instructies op de computer)
  Problemen oplossen:
  • Indien het bericht The update is not available for your model. (De update is niet beschikbaar voor uw model) wordt getoond, controleert u of het lenssysteemsoftwarebestand dat u probeert te installeren het juiste bestand is voor de lens die op uw camera is bevestigd. Als het juiste updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt uitgevoerd, sluit dan het updateprogramma, koppel de USB-kabel los, schakel de camera uit en ga terug naar Stap 2.
  • Indien het bericht Could not find camera with the lens for this update mounted. (De camera met de bevestigde lens voor deze update kon niet worden gevonden.) verschijnt, controleert u of uw camera wordt vermeld in de sectie Relevant Products (Relevante producten) en of de camera met een USB-kabel op de computer is aangesloten.
 8. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Als de huidige versie van de lenssysteemsoftware Ver.06 is, is de update niet nodig. Koppel in dat geval de USB-aansluiting los en klik op Finish (Voltooien). Zet de camera uit, verwijder de batterijen en/of netadapter, plaats de batterijen terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.
  • Er is een update vereist
   De [Current Version] (Huidige versie) linksonder in het scherm toont 05 of ouder en de [Version after the update] (Versie na de update) toont 06.
  • Er is geen update vereist
   De [Current Version] (Huidige versie) en de [Version after the update] (Versie na de update) linksonder in het scherm tonen 06.
 9. Controleer of de Current version (Huidige versie) Ver.05 of ouder is en klik op Next (Volgende). De gegevens worden overgedragen naar de camera (dit duurt ongeveer 5 seconden).
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 10. Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven:
  Start het updatescherm
  Klik op Finish (Voltooien).
 11. Het updateproces wordt gestart en op de camera wordt de voortgangsbalk weergegeven (dit duurt circa 60 seconden).
 12. Het updateproces is voltooid wanneer het bericht Lens update complete (Lensupdate voltooid) op de camera wordt weergegeven. Indien u de QX-serie gebruikt, is het updateproces voltooid wanneer het scherm van de QX-serie verdwijnt.
 13. Koppel de USB-kabel los.
  Opmerking: Schakel na het voltooien van de update de camera uit en verwijder de batterijen en/of de netadapter. Plaats vervolgens de batterijen terug of sluit de netadapter opnieuw aan en schakel de camera weer in.

Stap 3: Controleer of de systeemsoftwareversie van uw lens Ver.06 is.

 1. Selecteer op de camera MenuSetup (Installatie) → Setup Option (Installatie-optie) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van de lens wordt weergegeven.
  De versie wordt in het midden van het scherm weergegeven.
  Opmerking: Voor Mac-computers met een Apple Silicon-processor raden we aan het beveiligingsbeleid terug te zetten naar de oorspronkelijke instelling zodra het updateproces is voltooid. Op Mac-computers met een Intel-processor is deze stap niet nodig. Raadpleeg indien nodig het artikel Het beveiligingsbeleid op Mac-computers met Apple Silicon wijzigen.

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 2 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.

Nadat u het updateprogramma voor de systeemsoftware hebt gestart, wordt het scherm voor het bevestigen van de versie niet weergegeven en wordt het bericht Update mislukt weergegeven.

Als dit gebeurt, hebt u uw camera mogelijk in het verleden bijgewerkt met de driver System Software Update Helper en hebt u die software niet verwijderd:

 1. Download System Software Update Helper opnieuw en verwijder de driver met de verwijdertool in de map Uninstaller van het gedownloade bestand.
 2. Nadat u de driver System Software Update Help hebt verwijderd, dubbelklikt u op Update_SEL100400GMV6D.dmg om de update opnieuw te starten.