Artikel-ID : 00257809 / Laatst gewijzigd : 02-03-2021

Kennisgeving aan eigenaren van de FE 35mm F1.4 GM lens met E-bevestiging (SEL35F14GM) voor digitale camera's met verwisselbare lens α (2 maart 2021)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Geachte klant van Sony,

  Dank u voor uw belangstelling voor de producten van Sony.

  Sony is onlangs op de hoogte gebracht dat de sierplaat mogelijk losjes is bevestigd en eraf kan vallen bij sommige FE 35mm F1.4 GM lenzen met E-bevestiging (model SEL35F14GM) voor de digitale camera AlphaTM met verwisselbare lens. De sierplaat is een decoratief onderdeel. Daarom is dit probleem alleen cosmetisch en heeft het geen invloed op de optische prestaties van uw product.

  Sony biedt gratis inspecties en reparaties voor de getroffen lenzen.

  We verontschuldigen ons voor de hinder die hierdoor wordt veroorzaakt. We stellen uw begrip en medewerking op prijs.


  Waar bevindt de sierplaat zich?

   

  [A]: Locatie van de sierplaat op de FE 35mm F1.4 GM lens met E-bevestiging (model SEL35F14GM).


  Hoe controleer ik of mijn lens gerepareerd moet worden?

  Getroffen lens

  FE 35mm F1.4 GM lens met E-bevestiging (model SEL35F14GM) voor digitale camera AlphaTM met verwisselbare lens.

  Getroffen serienummers 

  Slechts een beperkt aantal SEL35F14GM-lenzen kan hierdoor worden getroffen en gratis worden gerepareerd.

  Om vast te stellen of uw SEL35F14GM-lens is getroffen, voert u uw 7-cijferige serienummer in ons validatieprogramma voor serienummers in en klikt u vervolgens op de knop 'controleren' onder het tekstveld. Een van de volgende antwoorden zal worden weergegeven: 'Uw product is getroffen' of 'Uw product is niet getroffen'.

  • Als het defect niet van toepassing is op uw product, is er geen reparatie nodig.
  • Als uw lens tot de getroffen units behoort, gebruik dan onze locator-tool om een geautoriseerd servicecentrum in uw land te vinden:

  Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum dat u hebt gevonden en vraag naar het gratis reparatieprogramma. 

  Het serienummer van uw lens controleren

  Het serienummer staat op de modelplaat aan de onderkant van de lens, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

   

  Controleer het serienummer


  Aanmeldingsperiode voor gratis reparatieprogramma

  Het gratis reparatieprogramma loopt tot 31 maart 2024.