Artikel-ID : 00247740 / Laatst gewijzigd : 04-09-2023Afdrukken

Ik kan geen video's naar mijn smartphone verzenden via de Imaging Edge Mobile-app (opvolger van PlayMemories Mobile).

    Als u geen video's naar uw smartphone kunt verzenden met de functie Send to Smartphone (Verzenden naar smartphone) van de Imaging Edge Mobile-app (opvolger van PlayMemories Mobile), controleert u de bestandsindeling van de video die u probeert te verzenden. De functie Send to Smartphone (Verzenden naar smartphone) kan alleen worden gebruikt voor MP4-bestanden. De functie Send to Smartphone (Verzenden naar smartphone) kan niet worden gebruikt met AVCHD-bestanden en kan niet worden gebruikt als de Airplane Mode (Vliegtuigmodus) is ingesteld op ON (Aan).

    OPMERKING: Niet alle camera's beschikken over Wi-Fi-functionaliteit of de Airplane Mode (Vliegtuigmodus). Raadpleeg de specificaties om te zien of uw camera is voorzien van deze functies.