Artikel-ID : 00108165 / Laatst gewijzigd : 30-03-2021Afdrukken

Wat kan ik doen als de batterij van mijn camcorder niet wordt opgeladen?

  Wanneer u oplaadt terwijl de batterij is aangesloten op de camcorder (Niet van toepassing bij NEX-VG10):
   
  • Zorg ervoor dat de batterij stevig bevestigd is en dat de netadapter goed is aangesloten.
  • Als uw camcorder de batterij kan laden via een USB-verbinding, gebruikt u de ingebouwde USB-kabel om verbinding met de computer te maken. Als u in plaats van de computer een USB-lader gebruikt, controleert u de compatibiliteit van de USB-lader.
  • Zet de camcorder uit. De batterij wordt niet opgeladen als de camcorder is ingeschakeld.


  Wanneer u de batterijlader gebruikt:

  • Als het oplaadlampje niet brandt of knippert tijdens het opladen, zijn de aansluitpunten mogelijk vuil. Verwijder het stof met een droge doek en laad de batterij opnieuw op. Raak de aansluitpunten niet aan met uw handen of metalen voorwerpen.
  • Gebruik een batterij en batterijlader van Sony. Het gebruik van namaakproducten kan leiden tot storingen.


  Wij raden aan dat u de batterij oplaadt in een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C (50 °F tot 86 °F) tot het oplaadlampje uitgaat.

  Als het probleem blijft optreden, zelfs nadat u de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, moet de camcorder mogelijk worden gerepareerd.