Artikel-ID : 00071844 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022Afdrukken

Geen beeld of geluid bij het afspelen van camera- of camcorderinhoud op een TV via HDMI-aansluiting

    Zorg dat de televisie op de juiste HDMI-ingang is ingesteld om het signaal van de camcorder te ontvangen.

    Dit probleem kan ook optreden als het opslagmedium zowel HD- als SD-opnamen bevat. In dat geval moet u eerst de HDMI-kabel loskoppelen en daarna de camcorder gedurende 30 seconden uitschakelen. Sluit de HDMI-kabel daarna weer aan en schakel de camcorder in.

    BELANGRIJK: Zorg dat de HDMI-kabel stevig op zowel de camcorder als de tv aangesloten is. Als het probleem aanhoudt, kan het worden veroorzaakt door de instellingen van het aangesloten A/V-toestel. Voor meer informatie over de specificaties en instellingen van het aangesloten toestel, raadpleegt u zijn gebruiksaanwijzing of neemt u contact op met de fabrikant. Het probleem kan ook verband houden met een defecte HDMI-kabel. Controleer met een andere kabel, als u die hebt.

    OPMERKING:Als de camcorder via een HDMI-DVI-adapter verbonden is met een monitor, wordt het geluid niet weergegeven, omdat DVI alleen video ondersteunt.