Artikel-ID : 00108917 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022Afdrukken

Wat doe ik als het beeld of het geluid niet wordt weergegeven wanneer ik de camcorder via een HDMI-kabel aansluit op een AV-toestel zoals een tv?

    In dit geval maak je de HDMI-kabel los en sluit je hem weer aan, of schakel je de camcorder uit en weer aan.

    Als je het probleem niet kunt verhelpen, kan het worden veroorzaakt  door de instellingen van het aangesloten AV-toestel. Voor meer informatie over de specificaties en instellingen van het aangesloten toestel, raadpleeg je de bijbehorende gebruiksaanwijzing of neem je contact op met de fabrikant.

    OPMERKING:
    Wanneer de camcorder via een HDMI-DVI-adapter verbonden is met een voor HDCP geschikte DVI-monitor, wordt het geluid niet uitgevoerd als gevolg van de specificaties.