Artikel-ID : 00109375 / Laatst gewijzigd : 25-09-2022Afdrukken

Fout: REINSERT THE MEMORY CARD (Plaats de geheugenkaart opnieuw wordt weergegeven) op het lcd-scherm.

  Raadpleeg het volgende om het probleem op te lossen.

  • Controleer of het type en de capaciteit van de geplaatste geheugenkaart worden ondersteund door de camcorder.
   Als een geheugenkaart wordt geplaatst die de camcorder niet ondersteunt, wordt mogelijk een foutmelding weergegeven.

  • Controleer of de geheugenkaart niet in de verkeerde richting of scheef is geplaatst.
   Als de geheugenkaart in de verkeerde richting of scheef is geplaatst, kan de camcorder de geheugenkaart niet goed herkennen. Plaats de geheugenkaart recht in de juiste richting, totdat deze vastklikt. Duw op het middelste gedeelte van de zichtbare rand van de geheugenkaart om deze recht in te brengen.

   WAARSCHUWING: Er bestaat een risico dat de software wordt beschadigd.
   Als de geheugenkaart scheef wordt geplaatst, kan deze misschien niet meer worden verwijderd.

  OPMERKING: Raadpleeg de handleiding voor informatie over de typen geheugenkaarten die worden ondersteund en de richting waarin de geheugenkaart zou moeten worden geplaatst.

  • Controleer of de aansluiting van de geheugenkaart vuil is.
   Als de aansluiting van de geheugenkaart vuil is, kan dit een losse verbinding veroorzaken. De camcorder kan de geheugenkaart dan mogelijk niet goed herkennen. Maak de aansluiting schoon met een droge doek of een wattenstaafje en plaats de geheugenkaart vervolgens opnieuw.

   WAARSCHUWING: Er bestaat een risico dat de software wordt beschadigd.
   Wees voorzichtig en raak de aansluiting niet aan met uw handen of met metalen voorwerpen.
  • 
  • Controleer of er iets mis is met de geheugenkaart. Probeer een andere geheugenkaart te plaatsen, als u meer dan een geheugenkaart hebt.

  OPMERKING:

  • Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.