Artikel-ID : 00232038 / Laatst gewijzigd : 09-09-2019Afdrukken

[VIDEO] Bluetooth-serie - Essentiele tips voor het oplossen van problemen

    De volgende video maakt deel uit van de Bluetooth-serie van Sony en gaat over essentiele tips om problemen op te lossen