Artikel-ID : 00114940 / Laatst gewijzigd : 28-11-2019Afdrukken

Het geluid wordt weergegeven via het mobiele apparaat wanneer ik USB als bron instel.

    Het geluid kan afkomstig zijn van de digitale mediaspeler of het mobiele apparaat als het afspelen werd gestart in de toepassing voordat het apparaat op de USB-poort werd aangesloten. Sluit de toepassing en sluit het apparaat opnieuw aan. Als het probleem hierdoor niet is opgelost, raadpleegt u de de gebruiksaanwijzing van de digitale mediaspeler of het mobiele apparaat.

    OPMERKING: Het is mogelijk dat de functionaliteit van de digitale mediaspeler of het mobiele apparaat wordt verbeterd door de firmware bij te werken.