Artikel-ID : 00174229 / Laatst gewijzigd : 05-10-2021Afdrukken

De klokinstellingen wijzigen vanzelf.

  Controleer de instelling Setting Clock Time (CT) (Instellen kloktijd) van het menu.

  Als de functie Setting Clock Time (CT) (Instellen kloktijd) op ON (AAN) staat, wordt de tijd ingesteld op de gegevens die van het radiostation worden ontvangen, ongeacht of deze juist zijn of niet.

  De volgende stappen zijn een voorbeeld van de manier waarop u de klok kunt instellen.
  Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij het product.

  1. Druk op HOME en daarna op Settings (Instellingen).
  2. Druk op Afbeelding en daarna op Clock Adjust (Klok aanpassen). De instellingenweergave verschijnt.
  3. Druk op Afbeelding om de uren en minuten in te stellen.
  4. Druk na het instellen van de uren en minuten op Bevestigen.
  5. De instelling is voltooid en de klok begint te lopen.