Artikel-ID : 00116546 / Laatst gewijzigd : 28-11-2019Afdrukken

Fout: NO MUSIC (Geen muziek) wordt weergegeven op het scherm van de autoradio.

  Onder de volgende omstandigheden verschijnt deze foutmelding en wordt er geen muziek afgespeeld:

  • U speelt een schijf af waar geen muziekbestanden op staan.

   OPMERKING: Werp de schijf uit die wordt afgespeeld. Plaats een muziek-cd in het apparaat.

  • Een USB-apparaat is aangesloten dat geen muziekbestand bevat of het bestand heeft een bestandsindeling die niet compatibel is.

   OPMERKINGEN:

   • Sluit een USB-apparaat aan dat muziekbestanden bevat (MP3, WMA of AAC) die compatibel zijn met de autoradio. Om te controleren welke audio-indelingen compatibel zijn met de autoradio, raadpleegt u handleiding van de autoradio.
   • Als uw USB-apparaat meerdere partities ondersteunt, moeten de muziekbestanden op de eerste partitie staan. Anders kan de autoradio de muziekbestanden niet herkennen en afspelen.