Artikel-ID : 00134275 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

De naam wijzigen van een luidspreker die is verbonden met de Music Center (SongPal)-app

  BELANGRIJK: Als de luidspreker Music Center (SongPal) Link ondersteunt, kan de naam gewijzigd worden. Raadpleeg de onderstaande website voor meer informatie over compatibele apparaten.
  http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

  Ga als volgt te werk om de naam van de luidspreker te wijzigen.

  1. Sluit de luidspreker en het mobiele apparaat waarop Music Center (SongPal) is geïnstalleerd aan op hetzelfde WiFi-netwerk.
  2. Selecteer de luidspreker waarvan u de naam wilt wijzigen in Music Center (SongPal).
  3. Selecteer Settings (Instellingen) in het scherm Music Source (Muziekbron) van Music Center (SongPal).

   Afbeelding
    
  4. Selecteer System (Systeem).

   Afbeelding
  5. Selecteer Network Device Name (Naam netwerkapparaat) en voer vervolgens de gewenste naam in.
   OPMERKING: Alfanumerieke enkel-byte-tekens en bepaalde symbolen kunnen worden gebruikt.

   Afbeelding