Artikel-ID : 00065765 / Laatst gewijzigd : 19-11-2019Afdrukken

Kan de functie Voice Dial (Gesproken nummerkeuze) op het Bluetooth-audiosysteem niet activeren of gebruiken

  BELANGRIJK: Voor modellen die in het laatste kwartaal van 2015 zijn uitgebracht, is de functie Voice Dial niet beschikbaar. U kunt echter wel de functie gesproken nummerkeuze gebruiken van de app Sony | Music Center (SongPal)

  Als u de functie Voice Dial (Gesproken nummerkeuze) niet kunt starten of activeren, kan dat het gevolg zijn van storing door ruis of door een bepaalde instelling. Volg onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:

  1. Zorg ervoor dat het Bluetooth-audiosysteem in de auto en de mobiele telefoon verbonden zijn.
  2. Controleer of er een spraaklabel is opgenomen op uw mobiele telefoon.
  3. Zorg ervoor dat de mobiele telefoon in de Stand-bymodus staat. Als de telefoon niet in stand-bymodus staat, kan de functie Voice Dial niet worden geactiveerd.
  4. Geluid, zoals van een draaiende motor, kan van invloed zijn op de geluidsherkenning. Gebruik de functie onder omstandigheden met zo min mogelijk geluid om de herkenning te verbeteren.
  5. Neem terwijl u in de auto zit een nieuw spraaklabel op via het Bluetooth-audiosysteem met BT PHONE (BT Telefoon) geselecteerd als bron. Spreek luider dan tijdens uw eerste opname.
  6. Schakel uw mobiele telefoon uit en vervolgens weer in.

  OPMERKING: Afhankelijk van de specificaties van uw mobiele telefoon is de functie Voice Dial (Gesproken nummerkeuze) wellicht niet compatibel met uw telefoon. Neem contact op met de fabrikant van uw mobiele telefoon om te controleren of gesproken nummerkeuze wordt ondersteund.