Artikel-ID : 00204708 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019Afdrukken

Een Bluetooth-apparaat met het audiosysteem van uw auto verbinden

  Koppelen met Bluetooth en uw apparaat aansluiten

  In dit voorbeeld leggen we uit hoe het koppelen van een audio-apparaat voor in de auto met een smartphone in zijn werk gaat. Koppelen via Bluetooth is alleen vereist als u voor de eerste keer een nieuw apparaat op uw audiosysteem in de auto wilt aansluiten. Het audio-apparaat voor in de auto en de smartphone herkennen elkaar en er wordt vanaf de volgende keer automatisch een verbinding tot stand gebracht.

  U kunt ook altijd de koppelingsprocedure controleren in de producthandleiding. Deze is beschikbaar op de productpagina op deze website. 

  1. Activeer Bluetooth op uw autoradio door op HOME te drukken en naar het menu [Instellingen] te gaan. 
    
  2. Zoek in het menu [Instellingen] naar [Bluetooth connection] (Bluetooth-verbinding). 
    
  3. Selecteer [Pairing] (Koppelen). 
   • Met deze handeling zet u uw apparaat in de koppelingsmodus, waardoor het apparaat zichtbaar wordt voor andere Bluetooth-apparaten. Dit betekent dat u het apparaat met uw smartphone kunt detecteren. Kijk in de lijst met 'Beschikbare apparaten' in het Bluetooth-menu van uw smartphone. 
     
   • Zorg ervoor dat Bluetooth ook op uw smartphone is ingeschakeld. Smartphones staan over het algemeen automatisch in koppelingsmodus zodra Bluetooth is ingeschakeld. Let op: dit is NIET het geval voor de meeste audiosystemen voor in de auto. Zorg ervoor dat het systeem kan worden gedetecteerd. 
     
  4. Het audiosysteem voor in de auto zou moeten verschijnen in de sectie 'Beschikbare apparaten' in het Bluetooth-menu op uw smartphone. Klik om te selecteren en te koppelen. 

   Afhankelijk van uw model, moet u mogelijk in de sectie 'Beschikbaar apparaten' van uw audiosysteem voor in de auto kijken en daar uw smartphone zoeken. (Andersom!)
   Klik om te selecteren en te koppelen. 

  5. Afhankelijk van het model wordt er mogelijk gevraagd om een wachtwoord (0000) in te voeren of om te controleren of het weergegeven wachtwoord op beide apparaten overeenkomt.
   Dit is een extra controle om er zeker van te zijn dat u met de juiste apparaten verbinding maakt.

  6. Zodra het koppelen is voltooid, zullen de autoradio en het Bluetooth-apparaat voor audioweergave (bijvoorbeeld een smartphone) elkaars Bluetooth-informatie opslaan, waardoor ze in de toekomst eenvoudig met elkaar verbinding kunnen maken.
    
   Als na het starten van de auto Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld, zal het audiosysteem voor in de auto naar het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zoeken en daar automatisch verbinding mee maken.
    
  7. Zodra de verbinding is voltooid, krijgt u een bericht waarin dit wordt bevestigd.
   U kunt zien dat het Bluetooth-symbool op uw smartphone iets verandert zodra deze met een apparaat is verbonden. 

   Verschil Bluetooth aangesloten - niet aangesloten
   

  Extra tips en hints over koppelen met Bluetooth

  1. Er kan slechts één actieve Bluetooth-verbinding bestaan. Als u een ander apparaat aansluit, zal deze de vorige Bluetooth-verbinding vervangen. 
  2. Als er een ander Bluetooth-apparaat met de autoradio is verbonden, moet de verbinding worden verbroken voordat er een nieuwe apparaat kan worden gedetecteerd.
  3. U kunt informatie over de koppeling voor meerdere Bluetooth-apparaten in uw Bluetooth-lijst opslaan (8 is het magische getal).
   Zodra u meer dan acht apparaten opslaat, wordt de informatie van het oudste apparaat verwijderd. 
  4. De beschikbare tijd om te koppelen is gewoonlijk beperkt tot een paar minuten, dus als u de kans hebt gemist, moet u koppelingsmodus opnieuw inschakelen.
  5. Als u uw audiosysteem voor in de auto niet in de lijst met Bluetooth-apparaten op uw smartphone kunt vinden (terwijl deze wel in koppelingsmodus staat), schakel dan snel Bluetooth op uw telefoon uit en weer in. Hierdoor zal de lijst worden vernieuwd. Sommige smartphones bieden een Refresh-functie (vernieuwingsfunctie). Als dit echter niet helpt, probeer dan Bluetooth op uw smartphone volledig te deactiveren en opnieuw te activeren.
  6. Als uw afspeelapparaat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunt, kunt u via de autoradio naar muziek luisteren. U dient 'Bluetooth' in de lijst met muziekbronnen te selecteren. (Andere opties zijn mogelijk AM/FM-radio) of cd. De meeste moderne smartphones zijn uitgerust met A2DP. Dit is sinds 2009 een gangbare functie.
  7. Als u problemen bij het koppelen met Bluetooth blijft ondervinden, probeer dan de informatie over de huidige verbinding op het audio-apparaat voor in de auto of op de smartphone te wissen en begin de koppelingsprocedure opnieuw.