Artikel-ID : 00158148 / Laatst gewijzigd : 07-05-2018

Fout bij verbinding van de Bluetooth-luidspreker met de Music Center (SongPal)-toepassing voor Android-en iOS-apparaten

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

BELANGRIJK: Controleer de compatibele producten voor dit artikel via de koppeling onderaan.
Audio-apparaat van Sony dat kan verbinden met Music Center (SongPal)


Om dit probleem op te lossen, moet u de verbinding tussen de Bluetooth-luidspreker en de Music Center-toepassing (SongPal) op uw mobiele apparaat opnieuw tot stand brengen door de hieronder beschreven stappen uit te voeren:

Voor mobiele smartphones met Android:

  1. Tik op het pictogram van de Music Center-toepassing (SongPal) SongPal_app_icon op uw smartphone.
  2. Tik op een audio-apparaat in het scherm Speaker & Group (Luidspreker en groep). 
  3. In het optiemenu tikt u op Terminate Connection (Verbinding beëindigen).
  4. Tik op een audio-apparaat in het scherm Device & Group (Apparaat en groep).

Voor mobiele telefoons met iOS:

  1. Druk op de Home-toets op uw iPhone/iPad/iPod touch om de Music Center-toepassing (SongPal) te sluiten.
  2. Tik op het pictogram van de Music Center-toepassing (SongPal)SongPal_app_icon op het startscherm.
  3. Tik op een audio-apparaat in het scherm Speaker & Group (Luidspreker en groep).