Artikel-ID : 00122537 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

Hoe voeg ik luidsprekers en andere audioapparaten toe in de SongPal-app?

  Luidsprekers en andere audioapparaten toevoegen aan de SongPal-app is eenvoudig. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de SongPal-app op uw tablet of smartphone hebt geïnstalleerd. Voeg de luidsprekers of apparaten vervolgens toe via Wi-Fi of Bluetooth.


  Wi-Fi

  Het is bijzonder eenvoudig wanneer u Wi-Fi gebruikt. Zorg er gewoon voor dat uw telefoon of tablet en uw audioapparaten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangesloten.

  De apparaten zouden vervolgens automatisch aan SongPal moeten worden toegevoegd.

  BELANGRIJK: Diverse compatibele apparaten, zoals draadloze luidsprekers, moeten eerst worden toegevoegd via NFC of Bluetooth om ze met uw Wi-Fi-netwerk te kunnen verbinden.

   

  Bluetooth

  Apparaten die beschikken over Bluetooth Low Energy, zoals SRS-HG1, SRS-ZR5 en SRS-ZR7, zullen ook automatisch worden gedetecteerd door SongPal.

  Voor apparaten die Bluetooth Low Energy niet ondersteunen, voert u de koppelingsprocedure uit:

  1. Tik op het icoontje "+", zoals hieronder wordt geïllustreerd:

   SongPal - apparaat toevoegen
  2. Als uw mobiele apparaat NFC ondersteunt, selecteert u CONNECT BY NFC (Verbinden via NFC). Zorg ervoor dat uw audioapparaat is ingeschakeld en raak gewoon het NFC-teken (N) op het audio-apparaat aan met de sensor van uw mobiele apparaat.
   Anders selecteert u CONNECT MANUALLY THROUGH BLUETOOTH SETTINGS
   (Handmatig verbinden via Bluetooth-instellingen)

   NFC of Bluetooth

  3. Zorg ervoor dat uw audioapparaat AAN staat en druk op NEXT (Volgende)

   Inschakelen

  4. Tik op de Bluetooth-knop op uw audioapparaat om de Bluetooth-koppelingsmodus in te schakelen en druk op NEXT (Volgende)
    
   Bluetooth-koppeling

  5. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw mobiele apparaat en vind en selecteer uw audioapparaat

   Bluetooth-instellingen

  6. Na enkele ogenblikken (het kan een minuut duren) is het koppelen voltooid. Wanneer u op DONE (Klaar) drukt, wordt het scherm Speaker & Group (Luidsprekers en groepen) geopend. Het audioapparaat dat u zojuist hebt toegevoegd, staat nu in de lijst

   Gereed

  Selecteer gewoon uw apparaat om er draadloos muziek op af te spelen, groepen te maken en meer.


  BELANGRIJK: Om de multi-room-/draadloze audiofuncties met uw audioapparaten te kunnen gebruiken, moeten ze:
  • zijn bijgewerkt met de nieuwste beschikbare firmware. Controleer of er eventueel updates zijn, voordat u probeert om multi-room/draadloze audio te gebruiken.
  • via Wi-Fi verbonden zijn met hetzelfde draadloze netwerk als uw telefoon of tablet. Multi-room/draadloze audio wordt niet ondersteund wanneer Bluetooth wordt gebruikt.