Artikel-ID : 00236150 / Laatst gewijzigd : 08-01-2020Afdrukken

Scherm geeft aan dat geen GPS-signaal kan worden verkregen of dat wordt gewacht op een GPS-signaal.

  Controleer het volgende als u geen GPS-signaal hebt of als het bericht Waiting for a valid GPS signal... (Wachten op een geldig GPS-signaal...) of The GPS signal was lost... (GPS-signaal is verbroken...) wordt weergegeven.

  • Zoek een plaats met vrij zicht op de hemel.
   • Uw toestel moet buiten zijn om de huidige positie te kunnen bepalen.
   • Plaats het toestel op een andere locatie in uw auto. Plaats het bij voorkeur op het laagst mogelijke punt met direct zicht op de voorruit.
     
  • Wanneer de auto is uitgerust met ruiten in warmte-absorberend glas, kan het GPS-signaal er misschien moeilijk doorheen dringen.
   • Bevestig de GPS-antenne op een plaats zonder warmte-absorberend glas.