Artikel-ID : 00170291 / Laatst gewijzigd : 07-06-2018Afdrukken

Ik kan een apparaat niet verbinden met XAV-AX100, hoewel het apparaat compatibel is met Apple CarPlay of over de Android Auto-app beschikt

  Voor Apple CarPlay:
  het is mogelijk dat een instelling de verbinding van het apparaat met Apple CarPlay niet toestaat.
  Controleer de volgende instelling.

  1. Tik op Settings (Instellingen).
  2. Tik op General (Algemeen).
  3. Zet Restrictions (Beperkingen) > CarPlay > Disable Restrictions (Beperkingen uitschakelen) op aan. Het pictogram aan de rechterkant wordt groen.


  Voor Android:
  het is mogelijk dat een instelling van de geïnstalleerde Android Auto-app geen Android Auto-verbindingen toestaat.
  Ga de volgende instellingen na.

  1. Open de Android Auto-app en selecteer Settings (Instellingen) in het menu linksboven.
  2. Selecteer Connected cars (Verbonden auto's).
  ・Zet Add new cars to Android Auto (Voeg nieuwe auto's toe aan Android Auto) > Settings (Instellingen) > On (Aan).
  ・Als het apparaat in de lijst Rejected cars (Afgewezen auto's) staat, moet u het apparaat uit de lijst verwijderen.