Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • XAV-AX5550D

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij de navigatiestem vervormd kan zijn bij het gebruik van CarPlay
 • Verbetert de efficiëntie van het CPU-gebruik voor meer bedieningsgemak
 • Verbetert de beveiliging van de firmware

Eerdere voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij een FLAC-bestand hapert tijdens het afspelen wanneer de geluidsgegevens zich in het eerste deel van het bestand bevinden
 • Verbetert de beveiliging van de firmware van het product
 • Oplossing voor een probleem waarbij aanraakbediening van de WebLink Cast-modus niet werkt wanneer de Host-app wordt gebruikt op iOS 13.4 of hoger

Bestandsinfo

Zipbestandsnaam

 • XAV-AX5550D_v113.zip

Bestandsversie

 • 1.13

Bestandsgrootte

 • 8.56 MB (8 985 929 bytes)

Releasedatum

 • 26-01-2022

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Volg deze stappen om de huidige, geïnstalleerde firmwareversie van het apparaat te controleren:

Opmerking: Als de versie wordt weergegeven als 1.13, hoeft u de firmware niet bij te werken.

 1. Schakel de hoofdeenheid in (ON).
 2. Ga in het startscherm naar Settings (Instellingen).
 3. Selecteer General (Algemeen).
 4. Selecteer Firmware Version (Firmwareversie). De huidige firmwareversie wordt weergegeven.

Downloaden en installeren

De update downloaden

 1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op uw pc met minimaal 10 MB vrije ruimte en gebruik een USB-opslagapparaat met een geheugen van maximaal 32 GB (FAT16 of FAT32).
  Opmerkingen:
  • USB-opslagapparaten met de exFAT-indeling worden niet ondersteund
  • USB-opslagapparaten met een capaciteit van meer dan 32 GB worden niet ondersteund
 2. Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
 3. Download het updatebestand naar uw computer.
 4. Pak het gedownloade zip-bestand uit. Er zijn drie bestanden (SHSO1130.FIR, SHMD1130.U88, and SHDS1130.up6).
 5. Kopieer de drie bestanden naar de hoofdmap van het USB-opslagapparaat dat met uw computer is verbonden.
 6. Koppel het USB-opslagapparaat los van uw computer.

Belangrijke kennisgeving

 • Parkeer uw auto op een veilige plaats en start de motor om een daling van de voeding naar het apparaat te voorkomen.
 • Schakel het apparaat niet uit tijdens de update.
 • Koppel het USB-opslagapparaat niet los tijdens de update.
 • Stel na de update de datum en tijd in.

Stap 1: Installeer de update

 1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op USB-poort 1 van de hoofdeenheid.
 2. Ga in het startscherm naar Settings (Instellingen). Als u het pictogram Settings (Instellingen) niet kunt vinden, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het startscherm en vervolgens van rechts naar links.
 3. Selecteer General (Algemeen).
 4. Selecteer Firmware Version (Firmwareversie).
 5. Selecteer Update (Bijwerken).
  • Controleer de bestandsstructuur van het USB-opslagapparaat als u niet op de knop Update (Bijwerken) kunt drukken. Het updatebestand is mogelijk niet op de juiste plaats op het USB-opslagapparaat opgeslagen, of het bestandstype wordt mogelijk niet ondersteund.
  • Controleer de bestanden in het USB-opslagapparaat als het bericht Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port 1 (Bezoek de website voor ondersteuning en sluit het USB-apparaat (met update-firmware) aan op USB-poort 1) op de eenheid wordt weergegeven. Het USB-opslagapparaat bevat mogelijk niet het juiste updatebestand.
  • Download het nieuwste updatebestand als de versie die wordt weergegeven niet 1.13 is. Het kan zijn dat u een onjuist updatebestand gebruikt.
 6. Selecteer opnieuw Update (Bijwerken). De eenheid begint vervolgens met bijwerken.
 7. Als het volgende bericht wordt weergegeven, verwijdert u het USB-opslagapparaat en plaatst u het in USB-poort 2 van de hoofdeenheid. Please disconnect the USB device from USB port 1 and connect it to USB port 2. Update will continue automatically (Ontkoppel het USB-apparaat van USB-poort 1 en sluit het aan op USB-poort 2. De update zal automatisch doorgaan). De update wordt voortgezet.
  Opmerking: De update duurt ongeveer 3 minuten.

Stap 2: Bevestigen dat de update is geslaagd

 1. Schakel de hoofdeenheid in (ON).
 2. Ga in het startscherm naar Settings (Instellingen).
 3. Selecteer General (Algemeen).
 4. Selecteer Firmware Version (Firmwareversie). Vervolgens wordt de huidige firmwareversie weergegeven.
  Opmerking: Wanneer 1.13 wordt weergegeven, is de firmware-update voltooid.

Als u de firmware niet kunt bijwerken, kunt u het opnieuw proberen met een ander USB-opslagapparaat.

Vragen en antwoorden

Probleemoplossing

De updateknop wordt grijs weergegeven: Controleer of de bestanden SHSO1130.FIR, SHMD1130.U88, and SHDS1130.up6 correct zijn opgeslagen in de hoofdmap van het USB-opslagapparaat.

Het bericht This data is not compatible (Deze gegevens zijn niet compatibel) wordt weergegeven: Het USB-opslagapparaat is mogelijk defect of bevat niet de juiste updatebestanden. Verwijder de bestaande bestanden van het USB-opslagapparaat of gebruik een ander USB-opslagapparaat en herhaal de volledige download en het updateproces vanaf het begin.