Artikel-ID : 00200244 / Laatst gewijzigd : 05-10-2021

Ik kan de Apple CarPlay-app niet verbinden met mijn autoradio

  Het is mogelijk dat er beperkingsinstellingen gelden waardoor uw apparaat en Apple CarPlay niet met elkaar kunnen worden verbonden.
  Controleer de volgende instelling om beperkingen uit te schakelen:

  1. Tik op Settings (Instellingen).
  2. Tik op General (Algemeen).
  3. Ga naar Restrictions (Beperkingen).
  4. Tik op CarPlay.
  5. Stel Disable Restrictions (Beperkingen uitschakelen) in op ON (Aan).
  6. Het pictogram aan de rechterkant wordt groen.