Artikel-ID : 00278700 / Laatst gewijzigd : 08-03-2023Afdrukken

Sony Xperia: eerste installatie  U hebt zojuist een nieuw Xperia-apparaat aangeschaft en wilt de installatie zo snel en efficiënt mogelijk uitvoeren.  Deze video begeleidt u stap voor stap door het installatieproces en laat u zelfs zien hoe u alle relevante gegevens van uw oude apparaat kunt overbrengen, zodat u uw nieuwe apparaat zo prettig mogelijk kunt gebruiken.

  Timecodes:
  Getting Started: 0:26
  Welcome Screen & Visual Aids: 01:00
  Internet Connection: 01:34
  Copy Apps & Data: 01:55
  Google Services: 03:00
  Pin & Fingerprint: 03:19
  Final Steps: 04:02  This video supports subtitles.
  How to turn captions on or off when watching Internet videos from YouTube.