Artikel-ID : 00237448 / Laatst gewijzigd : 04-12-2020Afdrukken

Er is geen netwerkdekking of mobiele dataverbinding

  Tip

  De volgende stappen kunnen per Android-versie verschillen. Als u wilt weten welke Android-versie uw apparaat heeft, zoekt en tikt u op Settings (Instellingen) > About phone (Over de telefoon) > Android version (Android-versie). Als About phone (Over de telefoon) niet wordt weergegeven onder Settings (Instellingen), tikt u op System (Systeem).

  • Als er geen netwerkdekking is, probeert u het volgende:
   • Schakel uw apparaat uit en vervolgens weer in. Op deze manier schakelt u alle actieve applicaties uit en maakt u geheugen vrij, waardoor het probleem soms automatisch wordt opgelost.
   • Zorg ervoor dat de Airplane mode (Vliegtuigmodus) is uitgeschakeld.

  De Airplane mode (Vliegtuigmodus) uitschakelen

  • Controleer het signaalsterkte-pictogram op de statusbalk om te zien of het apparaat is verbonden met een netwerk. Als het signaal laag is of als er geen signaal is, ga dan naar een open plek of ga dicht bij een raam staan.
  • Als het apparaat geen netwerksignaal ontvangt of als het signaal te zwak is, neemt u contact op met uw netwerkoperator en controleert u of het netwerk dekking heeft waar u zich bevindt.
  • Controleer of u het apparaat hebt ingesteld op het netwerktype dat door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Neem contact op met uw netwerkoperator als u niet weet welke netwerktypen worden ondersteund.

  Een netwerkmodus selecteren

  • Controleer of uw SIM-kaart goed werkt. Plaats uw SIM-kaart in een ander apparaat. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door uw apparaat. Neem in dat geval contact op met een erkende servicepartner van Sony.
  • Zoek een netwerk op het apparaat om te controleren of er netwerken beschikbaar zijn.

  Zoeken naar beschikbare mobiele netwerken (Android 11/Android 10/Android 9)

  Zoeken naar beschikbare mobiele netwerken (Android 8)

  • Probeer het volgende als er geen mobiele dataverbinding is:
  • Schakel uw apparaat uit en vervolgens weer in. Op deze manier schakelt u alle actieve applicaties uit en maakt u geheugen vrij, waardoor het probleem soms automatisch wordt opgelost.
  • Als uw apparaat de STAMINA-modus ondersteunt, schakelt u deze uit en start u het apparaat opnieuw. Om de batterij te sparen, schakelt de STAMINA-modus mobiele data uit wanneer het scherm is uitgeschakeld

   STAMINA-modus uitschakelen 11/Android 10)

   STAMINA-modus uitschakelen (Android 9/Android 8)

  Uw apparaat opnieuw starten

  • Zorg ervoor dat u zich hebt aangemeld voor het gebruik van internet via een mobiel netwerk. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
  • Verplaats u naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Uw mobiele dataverbinding kan worden verbroken in gebieden met een slechte ontvangst, waar mogelijk problemen zijn met het basisstation van de netwerkprovider. In dat geval moet u zich naar een ander gebied verplaatsen.
  • Als u het apparaat gebruikt terwijl u zich verplaatst, kan de mobiele dataverbinding verloren gaan door problemen met het netwerk van de netwerkprovider.
  • Stel uw toestel handmatig in als u alleen gebruik wilt maken van een WCDMA (3G)- of GSM (2G)-netwerk. Het apparaat is ingesteld om automatisch het snelste netwerk te selecteren dat beschikbaar is. Als de signaalsterkte van het snelste netwerk instabiel is, kan het apparaat herhaaldelijk schakelen tussen mobiele netwerken. Elke keer dat het apparaat overschakelt naar een ander netwerk, wordt de verbinding uitgeschakeld. Als u het apparaat zo instelt dat alleen een WCDMA (3G)- of GSM (2G)-netwerk wordt gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat uw apparaat verbinding maakt met het geselecteerde netwerk.

  Een netwerkmodus selecteren

  • Probeer deze handelingen een voor een uit te voeren als geen van de genoemde oplossingen het probleem heeft opgelost. Controleer na de eerste actie of het probleem is opgelost voordat u de volgende probeert.
   • Update uw apparaat voor optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen.
   • Herstel de standaardinstellingen. Dit is soms de beste oplossing als het apparaat niet meer goed werkt, maar houd er rekening mee dat alle persoonlijke inhoud die is opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat, wordt verwijderd. Maak een back-up van de gegevens die u wilt bewaren.

  Een back-up maken van uw gegevens met behulp van een computer

  Een back-up maken van apps, telefooninstellingen en oproepgeschiedenis en deze synchroniseren

  De standaardinstellingen herstellen (Android 11/Android 10)

  De standaardinstellingen herstellen (Android 9)

  De standaardinstellingen herstellen (Android 8)