Artikel-ID : 00237424 / Laatst gewijzigd : 02-12-2021Afdrukken

Ik kan de apparaatsoftware niet updaten met een computer

  Tip

  De volgende stappen kunnen per Android-versie verschillen. Als u wilt weten welke Android-versie uw apparaat heeft, zoekt en tikt u op Settings (Instellingen) > About phone (Over de telefoon) > Android version (Android-versie). Als About phone (Over de telefoon) niet wordt weergegeven onder Settings (Instellingen), tikt u op System (Systeem).

  • Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ontgrendeld en dat het apparaat is ingesteld op het overbrengen van gegevens.

   Uw apparaat instellen voor gegevensoverdracht (Android 11/Android 10/Android 9) 

   Uw apparaat instellen voor gegevensoverdracht (Android 8) 

  • Zorg er bij het bijwerken van de apparaatsoftware met Xperia Companion voor dat uw computer toegang heeft tot internet.
  • Als uw computer een firewall heeft, zorg er dan voor dat deze geen relevante update-applicaties in de weg staat.

  De firewall controleren 

  • Als u probeert het apparaat bij te werken terwijl u bent verbonden met een bedrijfsnetwerk, gebruikt u mogelijk een proxyserver. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor verdere ondersteuning.
  • Zorg ervoor dat u een originele USB-kabel van Sony gebruikt die speciaal is bedoeld voor uw apparaat en dat deze goed is aangesloten op het apparaat en de computer.
  • Controleer of de USB-kabel niet is beschadigd. Probeer een andere USB-poort op uw computer te gebruiken.
  • Als het apparaat een geheugenkaart heeft, koppelt u het apparaat los van de computer en ontkoppelt u de geheugenkaart. Verwijder vervolgens de geheugenkaart en sluit het apparaat opnieuw aan op de computer.

   De geheugenkaart ontkoppelen