Artikel-ID : 00100476 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018Afdrukken

Windows 8 wordt niet geactiveerd

  Om de verspreiding van illegale kopieën tegen te gaan, eist Microsoft dat Windows 8 wordt geactiveerd voor het kan worden gebruikt. Alle Sony VAIO computers die met Windows 8 geïnstalleerd worden geleverd, activeren de software automatisch zodra ze verbinding maken met het internet. Dit is mogelijk dankzij de digitale productcode (DPK) die tijdens de fabricage op het moederbord wordt geïnstalleerd.

  In bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat Windows niet automatisch wordt geactiveerd. In dat geval ga je als volgt te werk om het probleem op te lossen.

  1. Controleer of de computer verbinding met het internet heeft.
  2. Druk op de Windows-toets + C om naar Charms te gaan.
  3. Selecteer Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  4. Controleer of de optie "Windows activeren" nog altijd aanwezig is (in het andere geval is Windows al geactiveerd).
    Afbeelding

  5. Probeer Windows te activeren door op de knop "Activeren" te drukken. Als de activering mislukt, kan activering via de telefoon als alternatief worden voorgesteld. Druk dan op Telefonisch activeren en ga naar stap 7; ga in het andere geval verder met stap 6.


   Als de bovenstaande procedure mislukt of als je een foutmelding krijgt, probeer je Windows telefonisch te activeren:


  6. Typ in de opdrachtprompt: slui 4 en druk op <Enter>
   Afbeelding

  7. De wizard voor telefonisch activeren zal nu starten. Selecteer eerst je land (als de wizard niet start, ga je verder met  stap 10).
   Afbeelding

  8. Bel het nummer dat wordt getoond en volg de instructies op het scherm.
   Afbeelding

  9. Klik wanneer je klaar bent op "Activeren" om de activering te voltooien.


   Als de wizard voor de activering niet start, moet je een volledig systeemherstel uitvoeren.


  10. Voer een volledig systeemherstel van de VAIO uit.
   OPMERKING: Gebruik de functie VAIO Care Rescue en niet de functie Windows vernieuwen/opnieuw instellen. Hoe herstel je de VAIO?

  11. Start het toestel opnieuw en volg  stappen 6-9 voor de telefonische activering.


  Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, moet je de ondersteuning van VAIO raadplegen voor verdere assistentie.