Artikel-ID : 00073157 / Laatst gewijzigd : 02-12-2022Afdrukken

Hoe kan ik de instellingen voor de import of omzetting van video wijzigen in PlayMemories Home (voor Mac)?

  Om de instellingen van de software te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

  1. Start de PlayMemories Home™ (voor Mac) op uw Mac
  2. Klik in het venster PlayMemories Home op Tools (Extra)
  3. Klik op Import Media Files (Mediabestanden importeren)
  4. Klik links boven op PlayMemories Home Importer
  5. Klik op Preferences (Voorkeuren)
  6. Selecteer onder Import (Importeren) de gewenste instelling.
   • Geïmporteerde mediabestanden in mappen volgens de datum van de opname sorteren
   • Geïmporteerde mediabestanden in een map met de datum van de import plaatsen
   • Mediabestanden in de geselecteerde map importeren
  7. Klik onder Video conversion (Video-omzetting) om de gewenste instelling uit de volgende opties te selecteren:  
   • Geïmporteerde video's in TS (AVC) of MPEG-2-formaat naar MP4-formaat omzetten en de oorspronkelijke mediabestanden bewaren op de vaste schijf waar ze zijn geïmporteerd.
   • Geïmporteerde video's in TS (AVC) of MPEG-2-formaat naar MP4-formaat omzetten en de oorspronkelijke mediabestanden verwijderen van de vaste schijf waar ze zijn geïmporteerd.
   • Geïmporteerde video's in TS (AVC) of MPEG-2-formaat niet automatisch omzetten
  8. Klik op OK wanneer u klaar bent, om de instellingen op te slaan en toe te passen