Artikel-ID : 00076033 / Laatst gewijzigd : 14-04-2014Afdrukken

Het lcd-scherm van het digitale fotolijstje wordt na een korte tijd zwart of leeg.

  Dit symptoom kan verschillende oorzaken hebben. De instelling Auto power OFF timer (Automatisch UIT timer) kan ingeschakeld zijn of er kan een beschadigd bestand zijn in het interne geheugen van het digitale fotolijstje.

  Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:

  BELANGRIJK:

  • Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, moet je na elke stap de displaystatus van het lcd-scherm controleren.
  • Raadpleeg de gebruiksinstructies van het product als je modelspecifieke informatie nodig hebt om een van de stappen te voltooien.
  1. Zorg dat de instelling Auto power OFF timer (Automatisch UIT timer) in het menu is ingesteld op OFF (Uit).
  2. Stel het fotolijstje opnieuw in op de fabrieksinstellingen.
   1. Verwijder eventuele opnamemedia uit het digitale fotolijstje.
   2. Controleer of het fotolijstje is ingeschakeld.
   3. Gebruik een puntig voorwerp, zoals een balpen, om gedurende 3-4 seconden op het kleine knopje RESET op de achterkant van het lijstje te drukken.

   WAARSCHUWING: Gegevens kunnen verloren gaan. Voor de volgende stap moet het interne geheugen van het digitale fotolijstje worden geformatteerd. Alle afbeeldingen in het interne geheugen zullen worden gewist. Zorg dat je kopieën van de foto's hebt opgeslagen op een computer of andere media voor je verder gaat.

  3. Het interne geheugen formatteren.
  4. Plaats het opnamemedium dat foto's bevat in de juiste gleuf van het digitale fotolijstje.

   OPMERKING: Achteraf kun je de foto's terug kopiëren naar het album van het interne geheugen, indien gewenst.

  De bovenstaande stappen zouden je probleem moeten oplossen. Als je alle stappen hebt voltooid en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.