Artikel-ID : 00156658 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

Het oplossen van problemen met lage volumes, het niet kunnen verhogen van het volume of andere problemen met geluid

  BELANGRIJK: Raadpleeg de instructies bij het product als u modelspecifieke informatie nodig hebt om deze stappen te voltooien.

  Controleer de volgende punten om het probleem op te lossen.

  • Bij een laag volume of helemaal geen geluid
   • Wanneer er muziekbestanden op uw computer worden afgespeeld, controleert u of de instellingen voor audio-uitvoer van uw computer, zoals Bluetooth®-instellingen, juist zijn geconfigureerd
   • Als uw apparaat is aangesloten op een Bluetooth-apparaat, probeert u het aangesloten apparaat nogmaals aan uw apparaat te koppelen
   • Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de speaker
   • Als uw apparaat via een snoer is aangesloten, maakt u het snoer tijdelijk los en sluit u het weer stevig aan op de aansluitingen van het aangesloten apparaat en de speaker
   • Als er een hoofdtelefoon is aangesloten, maak deze dan los
   • Afhankelijk van het product, kunnen de ducts aan de onderkant van de speaker zijn afgedicht. Zorg ervoor dat deze vrij zijn.
  • Het volume kan niet worden verhoogd
   • Op enkele draagbare audiospelers van Sony wordt het volumeniveau beperkt door het AVLS (Automatic Volume Limiter System). De AVLS-functie is standaard ingesteld op ON. Het wordt aanbevolen AVLS ingeschakeld te laten om het gehoor van de luisteraar te beschermen. Het maximale volume kan alleen worden ingesteld als AVLS wordt uitgeschakeld.

    OPMERKING: De procedure om AVLS uit te schakelen verschilt per model. Sommige apparaten hebben een AVLS-schakelaar, andere apparaten hebben een AVLS-instelling in het menu van de draagbare speler. Raadpleeg de handleiding bij uw draagbare speler voor specifieke informatie.

   • Als u externe passieve speakers gebruikt, worden de stroom en het volume geleverd door het aangesloten apparaat. Regel het volume op uw draagbare speler om het volumeniveau van de speakers te verhogen
  • Als het probleem niet is opgelost
   • Schakel het apparaat uit en weer in. Als er een RESET-functie is, voert u deze uit. Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie.