Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILCE-7SM3

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de operationele stabiliteit van de camera

Eerdere voordelen en verbeteringen

Bekijk vorige voordelen en verbeteringen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_ILCE7SM3V211.exe

Bestandsversie

 • 2.11

Bestandsgrootte

 • 600 MB (629 994 456 bytes)

Releasedatum

 • 14-09-2022

Voorbereiding

De firmware van uw Sony-camera bijwerken

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Als de huidige versie van de systeemsoftware Ver. 2.10 of ouder is, is de update vereist.

Opmerking: Als het instellingenscherm Date/Time (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.

 1. Selecteer op de camera MenuSetup (Installatie) → Setup Option (Installatie-optie) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

Voor deze update van de systeemsoftware is de volgende hardware nodig:

 • Een pc met Intel of AMD (pc's met ARM worden niet ondersteund)
 • Ruimte op de vaste schijf: 900 MB of meer
 • RAM: 900 MB of meer

Andere hardware

 • Stroombron voor de camera: Gebruik volledig opgeladen oplaadbare batterijen NP-FZ100.
  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik de USB-kabel die bij de camera is meegeleverd.
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare batterijen (NP-FZ100).
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Als de camera plotseling geen stroom meer krijgt, werkt deze mogelijk niet meer.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 15 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Opmerking: Als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • Open niet About This System Software Updater (Informatie over dit updateprogramma voor de systeemsoftware) in het menu System Software Updater (Updateprogramma voor de systeemsoftware). Hierdoor kan de software crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera pas aan op de computer als dit wordt gevraagd.
 • Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
 • Volg de instructies in het venster System Software Updater (Updateprogramma voor de systeemsoftware) en selecteer op de camera MenuSetup (Installatie) → USBUSB Connection (USB-aansluiting) en controleer vervolgens of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere stand dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).

Het updateprogramma downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 3. Het bestand Update_ILCE7SM3V211.exe wordt gedownload.
  Opmerking: Bestandsgrootte: 600 MB (629 994 456 bytes)
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: Als de standaardinstellingen van Microsoft Edge actief zijn, wordt het updatebestand opgeslagen in de map Downloads. Klik in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoek met Verkenner het gedownloade bestand in de map Downloads.

Stap 1: Het updateprogramma starten

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_ILCE7SM3V211.exe. Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 3. Het System Software Updater (Updateprogramma voor de systeemsoftware) start.
 4. Schakel de camera in en sluit deze aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel. USB Mode (USB-modus) verschijnt op het lcd-scherm van de camera.
 5. Klik op Next (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
  Opmerking: Als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht Could not find the camera for this update (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op het computerscherm. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitingen.
 6. Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie Ver.2.10 of ouder is, klikt u op Next (Volgende). Indien de huidige versie van de systeemsoftware Ver. 2.11 is, is de update niet nodig. Koppel in dit geval de camera los van de computer en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterijen, plaats de batterijen weer terug en schakel de camera weer in.
  • De update is vereist
   Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op het updateprogramma voor de systeemsoftware
  • De update is niet vereist
   Afbeelding die de nieuwste softwareversie weergeeft op het updateprogramma voor de systeemsoftware
 7. De camera wordt automatisch gereset.
 8. Start de update. Na het automatisch resetten begint de update en verschijnt er een voortgangsbalk. De update duurt ongeveer 15 minuten.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

 9. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Wanneer het lcd-scherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op Finish (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.
  Opmerking: Er kan een waarschuwing over gegevensherstel worden weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.

Stap 2: Controleer de systeemsoftwareversie van uw apparaat

 1. Selecteer op de camera MenuSetup (Installatie) → Setup Option (Installatie-optie) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt weergegeven.

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 15 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.