Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILCE-7SM3

Vereiste downloads

Lees deze sectie voordat u het bestand downloadt.

Om deze update te installeren, moet u eerst de cameradriver van Sony downloaden. Lees voor meer informatie de sectie De cameradriver van Sony downloaden in dit artikel.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de operationele stabiliteit van de camera

Eerdere voordelen en verbeteringen

Bekijk vorige voordelen en verbeteringen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_ILCE7SM3V211.dmg

Bestandsversie

 • 2.11

Bestandsgrootte

 • 626.8 MB (626 758 080 bytes)

Releasedatum

 • 14-09-2022

Voorbereiding

De firmware van uw Sony-camera bijwerken

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Als de huidige versie van de systeemsoftware Ver. 2.10 of ouder is, is de update vereist.

Opmerking: Als het instellingenscherm Date/Time (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.

 1. Selecteer op de camera MenuSetup (Installatie) → Setup Option (Installatie-optie) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Macintosh-besturingssystemen:

 • macOS 10.15, 11, 12

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:

 • Ruimte op de vaste schijf: 900 MB of meer
 • RAM: 900 MB of meer

Andere hardware

 • Stroombron voor de camera: Gebruik volledig opgeladen oplaadbare batterijen NP-FZ100.
  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik de USB-kabel die bij de camera is meegeleverd.
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare batterijen (NP-FZ100).
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Als de camera plotseling geen stroom meer krijgt, werkt deze mogelijk niet meer.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 30 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Opmerking: Als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • Open niet About This System Software Updater (Informatie over dit updateprogramma voor de systeemsoftware) in het menu System Software Updater (Updateprogramma voor de systeemsoftware). Hierdoor kan de software crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera pas aan op de computer als dit wordt gevraagd.
 • Zorg dat uw computer verbinding heeft met internet.
 • Volg de instructies in het venster System Software Updater (Updateprogramma voor de systeemsoftware) en selecteer op de camera MenuSetup (Installatie) → USBUSB Connection (USB-aansluiting) en controleer vervolgens of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere stand dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).
 • Op Mac-computers met een Apple Silicon-processor (Apple M1) moet u de beveiligingsprocedures wijzigen. In het scherm Over deze Mac ziet u een item met de naam Chip, gevolgd door de naam van de chip. Raadpleeg het artikel Het beveiligingsbeleid op Mac-computers met Apple Silicon wijzigen. Voor Mac-computers met een Intel-processor is deze stap niet nodig.

De driver van de Sony-camera downloaden:

 1. Ga naar de downloadpagina met cameradrivers van Sony en download de juiste driver:
  Opmerking: Voor een Mac-computer met een Intel-processor hebt u een andere cameradriver van Sony nodig dan voor een computer met een Apple Silicon-processor.
 2. Klik op de knop Download (Downloaden).
 3. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Het updateprogramma downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  Opmerking: Het bestand Update_ILCE7SM3V211.dmg wordt gedownload.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: Bestandsgrootte: 626.8 MB (626 758 080 bytes)

Stap 1: De cameradriver van Sony installeren

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Camera_Driver_2102a.dmg of Camera_Driver_2110a.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
  Opmerking: Als u de camera al op een computer hebt aangesloten, ontkoppelt u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. Het Sony Camera Driver Installer (Installatieprogramma voor de cameradriver van Sony) wordt uitgepakt.
 4. Dubbelklik op het pictogram SonyCameraDriver.pkg.
 5. Het installatiescherm wordt geopend. Ga verder volgens de instructies.
 6. U wordt gevraagd om toestemming te geven om de toepassing nieuwe software te laten installeren. Typ het wachtwoord van het beheerdersaccount.

  Opmerkingen:
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) door het besturingssysteem wordt weergegeven (het werkelijke bericht verschilt afhankelijk van de versie van het besturingssysteem), klikt u op de knop Open Security Preferences (Beveiligingsvoorkeuren openen). Het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) van macOS wordt geopend.
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) niet door het besturingssysteem wordt weergegeven, gaat u naar Stap 2: Start het updateprogramma om door te gaan.
 7. Open in het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) het tabblad General (Algemeen) en klik op het sleutelpictogram. Wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, typt u het wachtwoord dat u hebt gebruikt om u met het beheerdersaccount aan te melden en klikt u vervolgens op de knop Unlock (Ontgrendelen).
 8. Klik op de knop Allow (Toestaan) om het systeem de systeemsoftware te laten laden.
 9. Als u na het klikken op de knop Allow (Toestaan) wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, start u de computer opnieuw op en keert u terug naar het begin van de updateprocedure.
 10. Sluit het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) als het niet vanzelf afsluit.

Stap 2: Het updateprogramma starten

 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_ILCE7SM3V211.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
 2. Update_ILCE7SM3V211 wordt uitgepakt.
 3. Dubbelklik op het pictogram SystemSoftwareUpdater.
 4. In het bericht wordt u gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van het beheerdersaccount.
 5. Het System Software Updater (Updateprogramma voor de systeemsoftware) start.

  Opmerkingen:
  • Als het systeem niet gereed is om de update te starten, verschijnt er een foutmelding. Voer de volgens het bericht benodigde actie uit en dubbelklik vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to restart your computer. (U moet de computer opnieuw opstarten) wordt weergegeven, start u de computer opnieuw op en dubbelklikt u nogmaals op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to install Sony Camera Driver (U moet de cameradriver van Sony installeren) wordt weergegeven, voert u de procedure uit die wordt beschreven in Stap 1: De cameradriver van Sony installeren en dubbelklikt u vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht Check the Security & Privacy setting. (Controleer de instelling Beveiliging en privacy) wordt weergegeven, voert u stap 7 en 8 uit de sectie Stap 1: De cameradriver van Sony installeren uit, start u de computer opnieuw op en dubbelklikt u opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
 6. Schakel de camera in en sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. Op het lcd-scherm van de camera wordt USB Mode (USB-modus) weergegeven.
 7. Klik op Next (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
  Opmerking: Als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht Could not find the camera for this update (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op het computerscherm. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitingen.
 8. Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie Ver.2.10 of ouder is, klikt u op Next (Volgende). Als de huidige versie van de systeemsoftware Ver. 2.11 is, is de update niet vereist. Koppel in dit geval de camera los van de computer en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterijen, plaats de batterijen weer terug en schakel de camera weer in.
  • De update is vereist
   Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op het updateprogramma voor de systeemsoftware
  • De update is niet vereist
   Afbeelding die de nieuwste softwareversie weergeeft op het updateprogramma voor de systeemsoftware
 9. De camera wordt automatisch gereset.
  Opmerking: Het laadpictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.
 10. Start de update. Na het automatisch resetten begint de update en verschijnt er een voortgangsbalk. De update duurt ongeveer 30 minuten.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 11. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op.
 12. Wanneer het lcd-scherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op Finish (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.
  Opmerking: Soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.

Opmerking: Voor Mac-computers met een Apple Silicon-processor raden we aan het beveiligingsbeleid terug te zetten naar de oorspronkelijke instelling zodra het updateproces is voltooid. Op Mac-computers met een Intel-processor is deze stap niet nodig. Raadpleeg indien nodig het artikel Het beveiligingsbeleid op Mac-computers met Apple Silicon wijzigen.

Stap 3: Controleer de systeemsoftwareversie van uw apparaat

 1. Selecteer op de camera MenuSetup (Installatie) → Setup Option (Installatie-optie) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt weergegeven.

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 30 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.

Nadat u het System Software Updater (Updateprogramma voor de systeemsoftware) hebt gestart, wordt het scherm voor het controleren van de versie niet weergegeven en wordt het bericht Failed to update (Update mislukt) weergegeven.

Als dit gebeurt, hebt u uw camera mogelijk in het verleden bijgewerkt met de driver System Software Update Helper en hebt u die software niet verwijderd:

 1. Download System Software Update Helper opnieuw en verwijder de driver met de verwijdertool in de map Uninstaller van het gedownloade bestand.
 2. Nadat u de driver System Software Update Help hebt verwijderd, dubbelklikt u op Update_ILCE7SM3V211.dmg om de update opnieuw te starten.