Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILCE-9M2

Vereiste downloads

Lees deze sectie voordat u het bestand downloadt.

Om deze update te installeren, moet u eerst de cameradriver van Sony downloaden. Lees voor meer informatie de sectie De cameradriver van Sony downloaden in dit artikel.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

BELANGRIJK: als u een update naar deze versie uitvoert vanaf Ver.2.00 of eerder, worden de camera-instellingen opnieuw geïnitialiseerd. Daarom raden we u aan de huidige instellingen op te slaan voordat u de firmware bijwerkt. U kunt de functie Save/Load Settings (Instellingen opslaan/laden) gebruiken om de huidige instellingen op een geheugenkaart op te slaan en deze na de update terug te schrijven.

Opmerking: Raadpleeg Instellingen opslaan/laden in de Helpgids voor meer informatie over het opslaan van de instellingen en de items die kunnen worden opgeslagen.

 • Verbetert de bediening bij het gebruik van de Remote Camera Tool
  Opmerking: werk de software van de Remote Camera Tool bij naar de nieuwste versie
 • Oplossing voor een probleem waarbij de niveau-indicator van de batterij mogelijk niet correct wordt weergegeven bij gebruik van een verticale handgreep
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

Vorige voordelen en verbeteringen

Bekijk eerdere voordelen en verbeteringen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_ILCE9M2V310.dmg

Bestandsversie

 • 3.10

Bestandsgrootte

 • 344.4 MB (344 382 049 bytes)

Releasedatum

 • 17-06-2021

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de versie van de systeemsoftware versie 3.00 of ouder is, is de update vereist.
Opmerking: als het instellingenscherm Date/Time (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.

 1. Selecteer op de camera MenuSetup6Version (Menu → Instellingen7 → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:

 • Mac met een Intel-processor (Mac met Apple Silicon wordt niet ondersteund)
 • Ruimte op de vaste schijf: 600 MB of meer
 • RAM: 600 MB of meer

Andere hardware

 • Voedingsbron voor het apparaat: volledig opgeladen oplaadbare batterijen NP-FZ100.
  Opmerking: de update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau  (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • Bij uw camera geleverde USB-kabel.
  Opmerking: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare batterijen (NP-FZ100).
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Als de camera plotseling geen stroom meer krijgt, werkt de camera mogelijk niet meer.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 15 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Opmerking: als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • Open niet About This System Software Updater (Informatie over deze systeemsoftware-updater) in het menu System Software Updater (Systeemsoftware-updater). Hierdoor kan de software crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 • Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
 • Volg de instructies in het venster van de systeemsoftware-updater op de camera. Selecteer MenuSetup3USB Connection (Menu → Installatie3 → USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).

De driver van de Sony-camera downloaden:

 1. Ga naar de downloadpagina van de driver van de Sony-camera.
 2. Klik op de knop Downloaden.
 3. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  Opmerking: het bestand Camera_Driver_2102a.dmg wordt gedownload.
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: bestandsgrootte: 130 kB (129.582 bytes)

De updater downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 3. Het bestand Update_ILCE9M2V310.dmg wordt gedownload.
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: bestandsgrootte: 344.4 MB (344 382 049 bytes)

Stap 1: De driver voor de Sony-camera installeren

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Camera_Driver_2102a.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
  Opmerking: als u de camera op een computer hebt aangesloten, ontkoppelt u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. Het installatieprogramma voor de driver van de Sony-camera wordt uitgepakt.
 4. Dubbelklik op het pictogram SonyCameraDriver.pkg.
 5. Het installatiescherm wordt geopend. Ga verder volgens de instructies.
 6. U wordt gevraagd het systeem te laten starten met de installatie. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.

  Opmerkingen:
  • Als het besturingssysteem het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) weergeeft (de werkelijke melding varieert afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. Extension verwijst hier naar de driver van de Sony-camera), klikt u op de knop Open Security Preferences (Beveiligingsvoorkeuren openen). Het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) van macOS wordt geopend.
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) niet door het besturingssysteem wordt weergegeven, gaat u naar Stap 2: De updater starten) en verder.
 7. Open in het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) het tabblad General (Algemeen) en klik op het sleutelpictogram. Wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, typt u het wachtwoord dat u hebt gebruikt om u met het beheerdersaccount aan te melden en klikt u vervolgens op de knop Unlock (Ontgrendelen).
 8. Klik op de knop Allow (Toestaan) om het systeem de systeemsoftware van Sony Imaging Products & Solutions Inc. te laten laden.
 9. Als u na het klikken op de knop Allow (Toestaan) wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, start u de computer opnieuw op en keert u terug naar het begin van de updateprocedure.
 10. Sluit het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) als het niet vanzelf afsluit.

Stap 2: De updater starten

 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_ILCE9M2V310.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
 2. Update_ILCE9M2V310 is uitgebreid.
 3. Dubbelklik op het pictogram SystemSoftwareUpdater.
 4. In het bericht wordt u gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.
 5. De systeemsoftware-updater start.

  Opmerkingen:
  • Als het systeem niet gereed is om de update te starten, verschijnt er een foutmelding. Voer de volgens het bericht benodigde actie uit en dubbelklik vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to restart your computer (U moet de computer opnieuw opstarten) verschijnt, start u de computer opnieuw op en dubbelklikt u vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to install Sony Camera Driver (U moet de driver van de Sony-camera installeren) verschijnt, voert u de procedure uit die wordt beschreven in Stap 1: De driver van de Sony-camera installeren en dubbelklikt u vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht Check the Security & Privacy setting. (Controleer de instelling Beveiliging en privacy.) verschijnt, voert u stap 7 en 8 uit van de sectie Step 1: How to Install the Sony Camera Driver (Stap 1: de driver van de Sony-camera installeren), start u vervolgens de computer opnieuw op en dubbelklikt u opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
 6. Schakel de camera in en sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. Op het lcd-scherm van de camera wordt USB Mode (USB-modus) weergegeven.
 7. Klik op Next (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.
  Opmerking: als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht Could not find the camera for this update (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op de computer. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.
   BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 8. Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie versie 3.00 of ouder is, klikt u op Next (Volgende). Indien de huidige versie van de systeemsoftware versie 3.10 is, is de update niet nodig. Koppel in dit geval de camera los van de computer en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterijen, plaats de batterijen weer terug en schakel de camera weer in.

  Update is vereist
  Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op de Updater voor systeemsoftware

  Update is niet vereist
  Afbeelding die de nieuwste softwareversie weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
 9. De camera wordt automatisch gereset.

  OPMERKING: het laadpictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem.
 10. Start de update. Na het automatisch resetten begint de update en verschijnt er een voortgangsbalk. De update duurt ongeveer 15 minuten.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 11. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op.
 12. Wanneer het lcd-scherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op Finish (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.

  Opmerking: soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.

Stap 3: controleer de systeemsoftwareversie van uw apparaat

 1. Selecteer op de camera MenuSetup6Version (Menu → Instellingen7 → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Afbeelding die de bijgewerkte softwareversie weergeeft

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 15 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.