Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Biedt beveiligingsupdates (het weergegeven beveiligingsniveau van het menu Instellingen wordt als per juli 2021)

BELANGRIJK:

 • U moet zowel de Music Center for PC-software en de Walkman-firmware bijwerken naar de nieuwste versies om de stabiliteit van de verbinding te verbeteren. Als een van beide niet naar de nieuwste versie is bijgewerkt, is het mogelijk dat de Music Center for PC-software en het Walkman-apparaat niet goed verbinding maken.
 • Als de datum en tijd niet correct zijn ingesteld op de Walkman, wordt de updatemelding mogelijk niet weergegeven. Als deze niet correct zijn, stel de datum en tijd dan handmatig in.

Vorige voordelen en verbeteringen

Bekijk eerdere voordelen en verbeteringen

Bestandsinfo

Bestandsversie

 • Versie 4.04.00

Releasedatum

 • 27-07-2021

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Als uw Walkman is al bijgewerkt naar softwareversie 4.04.00 hoeft u de update niet uit te voeren.

 1. Veeg het beginscherm omhoog.
 2. Tik op Settings (Instellingen) → System (Systeem) → About device (Over apparaat)
 3. De modelnaam en de softwareversie worden respectievelijk weergegeven in Model and hardware (Model en hardware) en Build number (Build-nummer).

Voordat u de upgrade uitvoert

 • Zorg ervoor dat er tijdens het bijwerken verbinding is gemaakt met het netwerk.
 • Na de update kan de firmware niet worden teruggezet naar een eerdere versie.
 • Na het bijwerken is het mogelijk dat de instelling van Wireless playback quality (kwaliteit draadloos afspelen) in de Bluetooth-functie wordt teruggezet naar de beginwaarde (LDAC-Connection pref).
 • Het scherm Permissions (Toestemmingen) kan na de update worden weergegeven. Als dit gebeurt, volgt u de instructies op het scherm.
 • Zet alle gegevens van de Walkman over naar de computer, aangezien de gegevens die op de Walkman achterblijven tijdens het bijwerken verloren kunnen gaan.
 • We kunnen niet garanderen dat nummers en gegevens niet worden beschadigd of verwijderd wanneer u deze update uitvoert.
 • Tijdens de update heeft de Walkman ongeveer 2 GB vrije schijfruimte nodig. Controleer of er voldoende vrije ruimte op de harde schijf is.
 • Als er onvoldoende vrije ruimte op het ingebouwde flash-geheugen is, kunt u alle onnodige gegevens weer overdragen naar de computer om meer ruimte vrij te maken.
 • Zorg ervoor dat de Walkman-batterij voor meer dan 60% is opgeladen en in oplaadstatus staat.
 • Tijdens de installatie van dit bestand moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld als de Beheerder of als een gebruiker met beheerdersrechten.
 • Communicatiekosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Belangrijke kennisgeving

Voor klanten die Music Center for PC gebruiken:

 • Update zowel Music Center for PC als de software van het Walkman-apparaat naar de nieuwste versie om de stabiliteit van de verbinding te verbeteren.
 • Als een van beide NIET wordt bijgewerkt naar de nieuwste versie, kunnen ze mogelijk geen verbinding maken.

Als de datum en tijd niet correct zijn ingesteld in de Walkman wordt de updatemelding mogelijk niet weergegeven. Controleer dus of de datum en tijd correct zijn ingesteld. Als de datum en tijd niet correct zijn ingesteld, stelt u deze handmatig in.

De datum en tijd instellen

 1. Veeg het beginscherm omhoog.
 2. Tik op het Klok-pictogram. De huidige datum en tijd worden weergegeven.
  OPMERKING: Als de datum en tijd juist zijn, wordt de Walkman weergegeven in de updatemelding en hoeft u niet verder te gaan met de rest van deze procedure.
 3. Ga terug naar het Startscherm door onderaan het scherm op te tikken (start op de navigatiebalk).
 4. Veeg het beginscherm omhoog.
 5. Tik in de volgende volgorde op de menu-items: Settings (Instellingen) — System (Systeem) — Date and Time (Datum en tijd).
 6. Als Automatic date and time (Automatische datum en tijd) is ingeschakeld, tikt u op Automatic date and time (Automatische datum en tijd). Vervolgens verschijnt duidelijk Set date (Datum instellen) en Set time (Tijd instellen) onder Automatic date and time (Automatische tijd en datum).
 7. Tik op Set date (Datum instellen) en stel de juiste datum in als de datum onjuist is. Tik vervolgens op OK om terug te keren naar het scherm Date and time (Datum en tijd).
 8. Tik op Set time (Tijd instellen) en stel de juiste tijd in als de tijd onjuist is. Tik vervolgens op OK om terug te keren naar het scherm Date and time (Datum en tijd).
 9. Tik op Automatic date and time (Automatische datum en tijd) om in te schakelen.

Downloaden en installeren

U kunt upgraden met een van de twee volgende methoden:

 • Via Wi-Fi (draadloos LAN) bijwerken
 • Via Music Center for PC bijwerken

Stap 1: Installeer de update

(1) Via Wi-Fi (draadloos LAN) bijwerken

Door verbinding te maken met internet via Wi-Fi kunt u de nieuwste software voor uw Walkman downloaden en bijwerken. Als de nieuwste software is uitgebracht, wordt de updatemelding op het display weergegeven wanneer de Walkman is verbonden met Wi-Fi.

 1. Sluit de Walkman aan op een stroombron.
 2. Schakel de Wi-Fi-functie in om de walkman met internet te verbinden.
 3. Veeg het beginscherm omhoog.
 4. Tik op Settings (Instellingen) → System (Systeem) → Advanced (Geavanceerd) → System updates (Systeemupdates).
 5. Bevestig het bericht zorgvuldig en volg de instructies op het scherm om bij te werken.

LET OP: Wanneer u probeert de software bij te werken, moet u mogelijk toestemming geven voor toegang tot de opslag. Geef in dat geval toestemming voor toegang tot de opslag.

(2) Via Music Center for PC bijwerken

Music Center for PC is een pc-toepassing waarmee u inhoud kunt beheren voor gebruik op de Walkman.
Tijdens het opstarten maakt Music Center for PC via internet verbinding met een updateserver en wordt automatisch gecontroleerd of er update-informatie voor de Walkman is.

 1. Schakel de Wi-Fi-functie uit om de walkman los te koppelen van internet.
 2. Start Music Center for PC op uw pc.
 3. Sluit de Walkman aan op de pc.
 4. Het scherm Use USB for (USB gebruiken voor) wordt op het Walkman-scherm weergegeven. Tik op File Transfer (Bestandsoverdracht) op het scherm Use USB for (USB gebruiken voor) en tik op OK.
 5. De updatemelding wordt weergegeven op het pc-scherm. Bevestig het bericht zorgvuldig en volg de instructies op het scherm om bij te werken.

OPMERKING: schakel indien nodig de Wi-Fi-functie in om de Walkman met internet te verbinden.

Stap 2: Controleer of de update is geslaagd

Controleer na de update of de nieuwe versie is geïnstalleerd door de volgende stappen te doorlopen.

 1. Veeg het Startscherm van de Walkman omhoog.
 2. Tik op Settings (Instellingen) → System (Systeem) → About device (Over apparaat), waarna de softwareversie wordt weergegeven in Build number (Build-nummer).
 3. Als het Build number (Build-nummer) 4.04.00 is, is de update geslaagd.