Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • WF-1000XM3

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de stabiliteit van de Bluetooth-verbinding

OPMERKING voor versie 3.0.0 of nieuwer: Als u de Equalizer en DSEE HX tegelijkertijd gebruikt, neemt het batterijverbruik van de hoofdtelefoon toe en wordt de continue afspeeltijd verkort.

Vorige voordelen en verbeteringen

Bekijk eerdere voordelen en verbeteringen

Systeemvereisten

 • Een Android-apparaat (V5.0 of hoger) of een iOS-apparaat (iOS 11.0 of hoger)
  OPMERKING: Als u iOS 13.1 gebruikt, moet u een update uitvoeren naar iOS 13.2 of hoger en vervolgens de update uitvoeren.
 • Een actieve internetverbinding
 • De nieuwste versie van de Sony | Headphones Connect-app moet zijn geïnstalleerd.
 • De hoofdtelefoon moet zijn verbonden met uw Android- of iOS-apparaat.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update 3.1.2 voor WF-1000XM3

Bestandsversie

 • Versie 3.1.2

Bestandsgrootte

 • 998 KB (1 022 160 bytes)

Releasedatum

 • 15-04-2021

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Als de firmware versie 3.1.2 is, hoeft u de update niet uit te voeren.
Als u het niet zeker weet, kunt u eenvoudig controleren welke versie van de firmware u hebt:

 1. Start de Sony | Headphones Connect-app.
 2. Verbind uw hoofdtelefoon met de Sony | Headphones Connect-app.
 3. Tik op de drie puntjes (menuknop) in de rechterbovenhoek.
 4. Selecteer de versie van uw apparaat in het menu. Dit item wordt alleen weergegeven als het apparaat is verbonden.
 5. Controleer de firmwareversie van de hoofdtelefoon.

Belangrijke kennisgeving

 • Plaats de hoofdunit NIET in de batterijlader en schakel de hoofdunit NIET uit tijdens het downloaden/overbrengen van gegevens/bijwerken, anders wordt de hoofdtelefoon mogelijk onbruikbaar. 
 • De functie die is toegewezen aan de aanraaksensor kan veranderen als u de software-update uitvoert.
  Gebruik in dergelijke gevallen de Sony | Headphones Connect-app om de functie opnieuw toe te wijzen aan de aanraaksensor.
 • Schakel het apparaat NIET uit.
  Tik NIET op (aan-/uit-knop).
 • Als u de hoofdtelefoon bijwerkt wanneer u deze niet draagt, stelt u de Automatic power off function (Functie voor automatisch uitschakelen) (de functie uitschakelen wanneer de hoofdtelefoon niet wordt gedragen) in op Do not turn off (Niet uitschakelen).
  Als deze optie is ingesteld op Off when headphones are taken off (Uitschakelen wanneer de hoofdtelefoon wordt afgezet), wordt de hoofdtelefoon ongeveer 5 minuten later automatisch uitgeschakeld en wordt de gegevensoverdracht van het updatebestand opgeschort. Als u vervolgens de hoofdtelefoon inschakelt en opnieuw aansluit via Bluetooth, wordt de onderbroken gegevensoverdracht opnieuw gestart.
  OPMERKING: Als u de instellingen hebt gewijzigd, zet deze dan terug naar Off when headphones are taken off (Uitschakelen als hoofdtelefoon wordt afgezet) nadat de update is voltooid.
 • Voer de update NIET uit op een locatie waar het Wi-Fi-signaal niet consistent is, zoals:
  • in de trein/op een plek waar Wi-Fi-signalen worden overbelast
  • bij een magnetron, draadloze telefoon of ander apparaat dat gebruikmaakt van radiogolven op de 2,4 GHz-bandfrequentie
 • Zorg ervoor dat beide apparaten (Android-/iOS-apparaat en hoofdtelefoon) volledig zijn opgeladen.
 • Koppel alle andere Bluetooth-apparaten zoals draagbare apparaten en smartwatches los van uw Android-/iOS-apparaat voordat u de update start.

Voordat u de upgrade uitvoert

 • Na de update kan de firmware niet worden teruggezet naar een eerdere versie.
 • Voor Android/iOS-apparaten duurt de updateprocedure ongeveer 40 minuten. (De bestandsgrootte is ongeveer 998 KB)
 • Afhankelijk van radiogolven in de omgeving en uw Android-/iOS-apparaat kan de voltooiing meer tijd in beslag nemen.
 • Om deze hoofdtelefoon bij te werken, volgt u onderstaande procedure: maar wanneer de instelling Automatic download of software (Automatisch downloaden van software) is ingeschakeld (standaardinstelling) op Sony | Headphones Connect, wordt het downloaden en overbrengen van updatesoftware automatisch gestart.
  • Download gegevens van de server naar het iOS- of Android-apparaat.
  • Draag gegevens van het iOS-of Android-apparaat over naar de hoofdtelefoon. (U kunt de hoofdtelefoon normaal gebruiken terwijl de overdracht op de achtergrond wordt uitgevoerd, maar Google Assistent kan niet worden gebruikt terwijl de overdracht wordt uitgevoerd.)
  • Voer de update uit met de hoofdtelefoon.

Downloaden en installeren

Volg onderstaande procedure om de hoofdtelefoon bij te werken:

 • Download gegevens van de server naar het iOS- of Android-apparaat.
 • Draag gegevens van het iOS-of Android-apparaat over naar de hoofdtelefoon.
 • Voer de update uit met de hoofdtelefoon.

Stap 1: Installeer de update

 1. Start de Sony | Headphones Connect-app.
 2. Verbind uw hoofdtelefoon met de Sony | Headphones Connect-app.
  • Als u nooit eerder verbinding hebt gemaakt met de Sony | Headphones Connect-app, volgt u de instructies op het scherm om de hoofdtelefoon met uw Android-apparaat te verbinden.
  • Als u eerder verbinding hebt gemaakt met de Sony | Headphones Connect-app, selecteer dan uw hoofdtelefoon. 
   OPMERKING: zorg ervoor dat de linker- en rechterkant van de hoofdtelefoon beide als aangesloten worden weergeven.
  • Wanneer de instelling Automatic download of software (Software automatisch downloaden) is ingeschakeld op de Sony | Headphones Connect (de standaardinstelling), wordt het downloaden en overbrengen van de updatesoftware automatisch uitgevoerd.
   Ga naar stap 6.
  • Als u de instelling Automatic download of software (Software automatisch downloaden) uitschakelt, wordt het downloaden en overbrengen van bijgewerkte software niet automatisch gestart.
   Ga naar stap 4 om het proces te voltooien.
    
 3. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht en er een update beschikbaar is, drukt u op het scherm The latest headphones software is available (De nieuwste hoofdtelefoonsoftware is beschikbaar) op More info (Meer info).
 4. Controleer in het scherm Update Software (Software bijwerken) of Versie 3.1.2 wordt weergegeven en druk vervolgens op START.

  OPMERKING: als het bericht Switching software transfer destination… (Wisselen van softwarebestemming…) wordt weergegeven, moet u niets doen. Na een paar seconden wordt het voorgaande scherm opnieuw weergegeven.
 5. Op het scherm Update the headphones software (De hoofdtelefoonsoftware bijwerken) kiest u More info (Meer info).

  OPMERKING: als het scherm niet wordt weergegeven, is Auto Power Off Function (Functie voor automatisch uitschakelen) uitgeschakeld. 
  Stel de Auto Power Off Function (Functie voor automatisch uitschakelen) in op Do not turn off (Niet uitschakelen).
 6. Druk in het scherm Update Software (Software bijwerken) op START.
 7. Het updateproces start en duurt een paar minuten.
  Plaats de hoofdunit NIET in de batterijlader tijdens het bijwerken anders wordt de hoofdtelefoon mogelijk onbruikbaar.

  OPMERKING: tijdens de update wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld, en de Bluetooth-verbinding met het Android- of iOS-apparaat wordt automatisch hersteld om de update te voltooien. 
 8. Druk op OK wanneer de software-update is voltooid.

  OPMERKING: als het scherm niet wordt weergegeven, controleert u of de versie wordt weergegeven als 3.1.2. Als dat het geval is, is de firmware-update geslaagd. Als dit niet het geval is, start u de firmware-update opnieuw.

Stap 2: Controleer of de update is geslaagd

Controleer na de update of de nieuwe versie correct is geïnstalleerd door de stappen in De firmwareversie controleren te doorlopen.

Als de aangeduide firmwareversie 3.1.2 is, is de upgrade geslaagd.

Vragen en antwoorden

Er wordt een foutmelding over de update weergegeven.

 1. Druk op OK.
 2. Start de hoofdtelefoon opnieuw op (plaats de hoofdtelefoon in de houder en haal hem er vervolgens weer uit).
 3. Start daarna Sony | Headphones Connect opnieuw en voer de update opnieuw uit.

Controleer de firmwareversie, ook al is de update mislukt. Als de versie als 3.1.2 wordt weergegeven, is de firmware-update geslaagd. Als dit niet het geval is, start u de firmware-update opnieuw. U kunt de versie controleren bij de instellingen in de Sony | Headphones Connect-app. Voor meer informatie over hoe u de versie kunt controleren, kunt u terecht bij Check the firmware version (Firmwareversie controleren) op deze pagina.