Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Voegt de opties 100p en 120p toe aan de functie vertraagd en versneld in het menu framesnelheid wanneer de codec is ingesteld op RAW of RAW plus XAVC-I
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

Vorige voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij de EI-waarde niet correct wordt weergegeven tijdens het afspelen in de Cine EI-modus
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

OPMERKING: Neem contact op met de klantenservice voor informatie over eerdere versies.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_ILMEFX6V110.exe

Bestandsversie

 • 1.10

Bestandsgrootte

 • 539 MB (565 513 584 bytes)

Releasedatum

 • 20-05-2021

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de versie van de systeemsoftware 1.01 of ouder is, is de update vereist.
OPMERKING: als het instellingenscherm Date/Time (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.

 1. Selecteer Menu → Maintenance (Onderhoud) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

Voor deze update van de systeemsoftware is de volgende hardware nodig:

 • Ruimte op de harde schijf: 600 MB of meer
 • RAM: 600 MB of meer
  OPMERKING: sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.

Andere hardware

 • Stroombron voor de camera
  • Netadapter
 • USB-kabel die bij de camera is geleverd
  OPMERKING: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Sluit altijd een meegeleverde netadapter aan wanneer u een upgrade uitvoert. Als er tegelijkertijd batterijen worden aangesloten, gaat de upgrade verder als de netadapter wordt losgekoppeld.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 12 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Opmerking: Als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • Open niet About This System Software Updater (Informatie over deze systeemsoftware-updater) in het menu System Software Updater (Systeemsoftware-updater). Hierdoor kan de software crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 • Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.

De updater downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 3. Het bestand Update_ILMEFX6V110.exe wordt gedownload.
  OPMERKING: Bestandsgrootte: 539 MB (565 513 584 bytes)
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  OPMERKING: als de standaardinstellingen van Microsoft Edge actief zijn, wordt het updatebestand opgeslagen in de map Downloads. Klik in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoek met Verkenner het gedownloade bestand in de map Downloads.

Stap 1: Start de Updater

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_ILMEFX6V110.exe. Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 3. De DeviceLogUploadTool wordt gestart.
 4. Schakel de camera in en sluit deze aan op de computer met de bijgeleverde USB-kabel en selecteer Execute (Uitvoeren). Wanneer u dit doet verschijnt USB Mode (USB-modus) op het lcd-scherm van de camera.
 5. Klik op Next (Volgende).
  OPMERKING: als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht Could not find the camera for this update (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op de computer. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 6. Het privacybeleid wordt weergegeven. Lees het zorgvuldig door, selecteer het vakje en klik op Next (Volgende).

  Als de gegevens van de camera worden verzameld, wordt het volgende scherm weergegeven. Klik op Next (Volgende).
  OPMERKING: Dit scherm wordt niet weergegeven als u Disagree (Niet akkoord) selecteert.
  Afbeelding die aangeeft dat de gebruiksgegevens van de camera zijn verzameld
 7. De System Software Updater start.
 8. Klik op Next (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.
  • De update is vereist
   Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
  • De update is niet vereist
   Afbeelding die de nieuwste softwareversie weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
 9. De camera wordt automatisch gereset.
 10. Start de update. Na het automatisch resetten begint de update en verschijnt er een voortgangsbalk. De update duurt ongeveer 12 minuten.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 11. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Wanneer het lcd-scherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op Finish (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.

  OPMERKING: soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.

Stap 2: controleer de systeemsoftwareversie van uw apparaat

 1. Selecteer op de camera Menu → Maintenance (Onderhoud) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Afbeelding die de bijgewerkte softwareversie weergeeft

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 15 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.