Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Voegt de opties 100p en 120p toe aan de functie Slow & Quick Motion (Vertraagd en versneld) in het menu voor framesnelheid wanneer de codec is ingesteld op RAW of RAW plus XAVC-I
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

Vorige voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij de EI-waarde niet correct wordt weergegeven tijdens het afspelen in de Cine EI-modus
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

OPMERKING: Neem contact op met de klantenservice voor informatie over eerdere versies.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • BODYDATA.DAT

Releasedatum

 • 【DATE】

Voorbereiding

In dit document wordt beschreven hoe u de systeemsoftware van de ILME-FX6 bijwerkt. De versie-updategegevens worden eerst opgeslagen op een SD-kaart van het SDXC-type of een CFexpress Type A-geheugenkaart en worden vervolgens bijgewerkt met behulp van het MENU.
OPMERKINGEN:

 • Er wordt in dit document naar het CFexpress Type A-geheugen verwezen als een CFexpress-kaart.
 • Voor meer informatie over de bediening van het Menu raadpleegt u de Handleiding.

De bestaande versie controleren

Besturingssystemen

Selecteer Version (Versie) → Version Number (Versienummer) in het menu Maintenance (Onderhoud) om de versie van de ILME-FX6 weer te geven.

Opmerkingen over het bijwerken

 • Sluit altijd een meegeleverde netadapter aan tijdens het bijwerken. Als tegelijkertijd de batterijen zijn aangesloten, wordt de update voortgezet als de netadapter vervolgens wordt losgekoppeld.
 • Koppel aangesloten apparaten (zoals USB-apparaten, SDI, HDMI, microfoon, schoenaccessoires) los en werp alle media uit die niet bij de update worden gebruikt.
 • Als u een SD-kaart gebruikt, moet dit een SDXC- of CFexpress-geheugenkaart zijn. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over ondersteunde SDXC-kaarten of CFexpress-kaarten.
 • Gebruik een SDXC- of CFexpress-kaart-kaart die in de geheugenkaartsleuf met de formatteerfunctie van het apparaat is geformatteerd. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de formatteerfunctie.

De versie-updategegevens opslaan op een SDXC-kaart of CFExpress kaart

 1. Plaats de geformatteerde SDXC- of CFexpress-kaart in een computer.
 2. Download van de downloadsite met updategegevens het ZIP-bestand met versie-updategegevens en sla de gegevens op de computer op.
 3. Pak het ZIP-bestand uit om de versie-updategegevens op te halen (.dat-bestandsnaamextensie) en sla de gegevens op in de hoofdmap van de SDXC-kaart of CFexpress-kaart.

OPMERKING: Wijzig de bestandsnaam niet.

De systeemsoftwareversie bijwerken

OPMERKING: Voer geen van de volgende bewerkingen uit tijdens het bijwerken van de systeemsoftware. De versie-update wordt niet voltooid en het kan tot storingen in het apparaat leiden.

 • Verwijder de SDXC- of CFexpress-kaart niet
 • Schakel het apparaat niet uit

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de bediening van het apparaat.

 1. Plaats de SDXC- of CFexpress-kaart waarop de versie-updategegevens zijn opgeslagen in sleuf B van het apparaat.
  OPMERKING: Alleen sleuf B herkent de versie-updategegevens.
 2. Selecteer Version (Versie) → Version Up (Nieuwe versie) in het menu Maintenance (Onderhoud) en selecteer Execute (Uitvoeren).
  OPMERKING: Het bericht Please use the AC adapter (Gebruik de netadapter) wordt weergegeven. Als de versie-updategegevens niet kunnen worden bepaald, kan Version Up (Nieuwe versie) niet worden geselecteerd.
 3. Selecteer Execute (Uitvoeren) in het bevestigingsscherm van de versie-update.
  OPMERKING: Het bericht Version Update VX.XX (Updateversie VX.XX) → VY.YY verschijnt (X.XX: bestaand versienummer, Y.YY: nieuwste versienummer).

 4. Selecteer opnieuw Execute (Uitvoeren) in het bevestigingsscherm van de versie-update. De versie-update wordt gestart. Wanneer de versie-update wordt gestart, knippert de toegangsindicator. Dit proces duurt ongeveer 6 minuten (de tijd is afhankelijk van de oude en de nieuwe updateversies). Wanneer de versie-update is voltooid, stopt de toegangsindicator met knipperen en wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.
  OPMERKING: Als er 15 minuten of langer een zwart scherm wordt weergegeven, zet u de aan/uit-schakelaar van het apparaat in de stand OFF (Uit), haalt u de stekker uit het stopcontact en steekt u het netsnoer opnieuw in het stopcontact. Zet de aan/uit-schakelaar in de stand ON (Aan). Controleer de versie-updateprocedure en voer de updateprocedure opnieuw uit vanaf stap 1. Als het probleem met de versie-update zich blijft voordoen en de update mislukt, is er mogelijk een probleem met het apparaat. Neem contact op met de klantenservice van Sony.

 5. Controleer of de versie is bijgewerkt (raadpleeg De bestaande versie controleren). Als de systeemsoftware niet is bijgewerkt naar de nieuwste versie controleert u de versie-updateprocedure en voert u de updateprocedure opnieuw uit vanaf stap 1.