Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Voegt ondersteuning toe voor videobestandsnamen in de indeling Camera ID + Reel#
 • Voegt een functie toe waarmee De-squeeze (2.0x, 1.3x) in de zoeker en HDMI-uitvoer wordt weergegeven
 • Voegt meer AF-framesnelheden toe tijdens Slow & Quick Motion
 • Voegt ondersteuning toe voor Flexible ISO en Cine EI Quick in de opnamemodus:
  • Maakt het mogelijk om S-Log3-content op te nemen met belichtingsinstellingen door de ISO-gevoeligheid aan te passen
  • Maakt het mogelijk om op te nemen met een basisinstelling voor ISO die gelijk is aan Cine EI, waarbij de basisinstelling voor ISO automatisch wordt aangepast in combinatie met de EI-waarde
 • Als de opnamemodus is ingesteld op Flexible ISO, Cine EI of Cine EI Quick, biedt de update ondersteuning voor gelijktijdig vastleggen van een 3D LUT-bestand als opnamegegevens op dezelfde geheugenkaart met het basisuiterlijk dat is gebruikt tijdens het maken van opnamen

Opmerking: Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over alle bijgewerkte functies.

Eerdere voordelen en verbeteringen

Bekijk vorige voordelen en verbeteringen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • BODYDATA.DAT

Bestandsversie

 • 4.00

Bestandsgrootte

 • 584 331 632 bytes

Releasedatum

 • 17-08-2023

Voorbereiding

In dit document wordt beschreven hoe u de systeemsoftware van ILME-FX6 bijwerkt. De versie-updategegevens worden eerst opgeslagen op een SD-kaart van het SDXC-type of een CFexpress Type A-geheugenkaart en worden vervolgens bijgewerkt met behulp van het MENU.
Opmerkingen:

 • Er wordt in dit document naar het CFexpress Type A-geheugen verwezen als een CFexpress-kaart.
 • Voor meer informatie over de bediening van het Menu raadpleegt u de Handleiding.

De bestaande versie controleren

Besturingssystemen

Selecteer Version (Versie) → Version Number (Versienummer) in het menu Maintenance (Onderhoud) om de versie van ILME-FX6 weer te geven.

Opmerkingen over het bijwerken

 • Sluit altijd een meegeleverde netadapter aan tijdens het bijwerken. Als tegelijkertijd de batterijen zijn aangesloten, wordt de update voortgezet als de netadapter vervolgens wordt losgekoppeld.
 • Koppel aangesloten apparaten (zoals USB-apparaten, SDI, HDMI, microfoon, schoenaccessoires) los en werp alle media uit die niet bij de update worden gebruikt.
 • Als u een SD-kaart gebruikt, moet dit een SDXC- of CFexpress-geheugenkaart zijn. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over ondersteunde SDXC-kaarten of CFexpress-kaarten.
 • Gebruik een SDXC- of CFexpress-kaart die in de geheugenkaartsleuf met de formatteerfunctie van het apparaat is geformatteerd. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de formatteerfunctie.

De versie-updategegevens opslaan op een SDXC-kaart of CFExpress-kaart

 1. Plaats de geformatteerde SDXC- of CFexpress-kaart in een computer.
 2. Download de versie-updategegevens van de downloadsite en sla de gegevens op uw computer op.
 3. Sla de gegevens op in de hoofdmap van de SDXC-kaart of de CFexpress-kaart.

Opmerking: Wijzig de bestandsnaam niet.

De systeemsoftwareversie bijwerken

Opmerking: Voer geen van de volgende bewerkingen uit tijdens het bijwerken van de systeemsoftware. De versie-update wordt niet voltooid en het kan tot storingen in het apparaat leiden.

 • Verwijder de SDXC- of CFexpress-kaart niet
 • Schakel het apparaat niet uit

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de bediening van het apparaat.

 1. Plaats de SDXC- of CFexpress-kaart waarop de versie-updategegevens zijn opgeslagen in sleuf B van het apparaat.
  Opmerking: Alleen sleuf B herkent de versie-updategegevens.
 2. Selecteer Version (Versie)→ Version Up (Nieuwe versie) in het menu Maintenance (Onderhoud) en selecteer Execute (Uitvoeren).
  Opmerking: Het bericht Please use the AC adapter (Gebruik de netadapter) wordt weergegeven. Als de versie-updategegevens niet kunnen worden bepaald, kan Version Up (Nieuwe versie) niet worden geselecteerd.
 3. Selecteer Execute (Uitvoeren) in het bevestigingsscherm van de versie-update.
  Opmerking: Een bericht Version Update VX.XX (Updateversie VX.XX)→ VY.YY verschijnt (X.XX: bestaand versienummer, Y.YY: nieuwste versienummer).
 4. Selecteer opnieuw Execute (Uitvoeren) in het bevestigingsscherm van de versie-update. De versie-update wordt gestart. Wanneer de versie-update wordt gestart, knippert de toegangsindicator. Dit proces duurt ongeveer 8 minuten (de tijd is afhankelijk van de oude en de nieuwe updateversies). Wanneer de versie-update is voltooid, stopt de toegangsindicator met knipperen en wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.
  Opmerking: Als er 15 minuten of langer een zwart scherm wordt weergegeven, zet u de aan/uit-schakelaar van het apparaat in de stand OFF (Uit), haalt u de stekker uit het stopcontact en steekt u het netsnoer opnieuw in het stopcontact. Zet de aan-uitschakelaar in de stand ON (Aan). Controleer de versie-updateprocedure en voer de updateprocedure opnieuw uit vanaf stap 1. Als het probleem met de versie-update zich blijft voordoen en de update mislukt, is er mogelijk een probleem met het apparaat. Neem contact op met de klantenservice van Sony.
 5. Controleer of de versie is bijgewerkt (raadpleeg De bestaande versie controleren). Als de systeemsoftware niet is bijgewerkt naar de nieuwste versie controleert u de versie-updateprocedure en voert u de updateprocedure opnieuw uit vanaf stap 1.