Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ZV-1

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij de camera in zeldzame gevallen opnieuw wordt opgestart in de modus Foto

Vorige voordelen en verbeteringen

De volgende voordelen en verbeteringen zijn ook opgenomen in deze update.

 • Voegt de functie voor USB-streaming toe
  OPMERKINGEN:
  •  Door via een USB-kabel verbinding met een pc of Xperia-smartphone te maken, kunt u livestreamen en online communiceren met hoge video- en geluidskwaliteit
  • Dit is van toepassing op Xperia 1 II-smartphones of Xperia 5 II-smartphones die zijn bijgewerkt naar Android 11. Beschikbaarheid van de update verschilt per regio. (Vanaf 9 februari 2021)
  • Gebruik een in de handel verkrijgbare USB-kabel of aansluiting met conversieadapter
 • Verbetert de algehele stabiliteit en prestaties van de camera
  OPMERKING: Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over het gebruik van alle bijgewerkte functies. 

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_DSCZV1V201.dmg

Bestandsversie

 • 2.01

Bestandsgrootte

 • 330.9 MB (330 888 344 bytes)

Releasedatum

 • 01-04-2021

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de huidige versie van de systeemsoftware Ver.2.00 of lager is, is de update vereist.

Opmerking: Als het instellingenscherm Date/Time (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup5 (Installatie5)→ Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Systeemsoftwareversie

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Computerhardware

Voor deze update van de systeemsoftware is de volgende hardware nodig:

 • Mac met een Intel-processor (Mac met Apple Silicon wordt niet ondersteund)
 • Ruimte op de harde schijf: 600 MB of meer
 • RAM: 600 MB of meer

Andere hardware

 • Stroombron voor het apparaat
  • Volledig opgeladen oplaadbare NP-BX1-batterijen.
   Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. 
 • Bij uw camera geleverde USB-kabel.
  Opmerking: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare NP-BX1-batterijen.
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Als de camera plotseling geen stroom meer krijgt, werkt de camera mogelijk niet meer.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 24 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Opmerking: Als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • Open niet About This System Software Updater (Informatie over deze systeemsoftware-updater) in het menu System Software Updater (systeemsoftware-updater). Hierdoor kan de software crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 • Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
 • Volg de instructies in het venster System Software Updater (systeemsoftware-updater). Selecteer op de camera Menu → Setup3 → USB Connection (USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).

Het stuurprogramma voor de Sony-camera downloaden:

 1. Ga naar de downloadpagina van het Stuurprogramma van de Sony-camera.
 2. Klik op de knop Downloaden.
 3. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  Opmerking: Het bestand Camera_Driver_2102a.dmg wordt gedownload.
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Bestandsgrootte: 130 KB (129.582 bytes)

De updater downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  OPMERKING: Het bestand Update_DSCZV1V201.dmg wordt gedownload.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Bestandsgrootte: 330.9 MB (330 888 344 bytes)

Stap 1: Het stuurprogramma voor de Sony-camera installeren

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Camera_Driver_2102a.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
  Opmerking: Als u de camera op een computer hebt aangesloten, ontkoppelt u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. Het installatieprogramma voor het besturingsprogramma voor de camera van Sony is uitgebreid.
 4. Dubbelklik op het pictogram SonyCameraDriver.pkg.
 5. Het installatiescherm wordt geopend. Ga verder volgens de instructies. 
 6. U wordt gevraagd het systeem te laten starten met de installatie. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.

  OPMERKINGEN:
  • Als het besturingssysteem het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) weergeeft (de werkelijke melding varieert afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. Extension verwijst hier naar het besturingsprogramma van de camera), klikt u op de knop Open Security Preferences (Beveiligingsvoorkeuren openen). Het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) van macOS wordt geopend.
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) niet door het besturingssysteem wordt weergegeven, gaat u naar Step 2: Start the Updater(Stap 2: De updater starten).
 7. Open in het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) het tabblad General (Algemeen) en klik op het sleutelpictogram. Wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, typt u het wachtwoord dat u hebt gebruikt om u met het beheerdersaccount aan te melden en klikt u vervolgens op de knop Unlock (Ontgrendelen).
 8. Klik op de knop Allow (Toestaan) om het systeem de systeemsoftware van Sony Imaging Products & Solutions Inc. te laten laden.
 9. Als u na het klikken op de knop Allow (Toestaan) wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, start u de computer opnieuw op en keert u terug naar het begin van de updateprocedure.
 10. Sluit het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) als het niet vanzelf afsluit.

Stap 2: De updater starten

 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_DSCZV1V201.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
 2. Het bestand Update_DSCZV1V201 wordt uitgepakt.
 3. Dubbelklik op het pictogram SystemSoftwareUpdater.
 4. In het bericht wordt u gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.
 5. De systeemsoftware-updater start.

  OPMERKINGEN:
  • Als het systeem niet gereed is om de update te starten, verschijnt er een foutmelding
   . Voer de acties uit het bericht uit en dubbelklik vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater .
  • Als het bericht You need to restart your computer. (U moet de computer opnieuw opstarten) verschijnt
   , start u de computer opnieuw op en dubbelklikt u vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to install Sony Camera Driver (U moet het camerabesturingsprogramma installeren) wordt weergegeven
   , voert u de procedure uit die wordt beschreven in Step 1: How to Install the Sony camera Driver (Stap 1: het camerabesturingsprogramma installeren).
   Dubbelklik vervolgens nogmaals op SystemSoftwareUpdater .
  • Als het bericht Check the Security & Privacy setting. (Controleer de instelling Beveiliging en privacy.) verschijnt,
   , voert u stap 7 en 8 uit in het gedeelte Step 1: How to Install the Sony Camera Drive (Stap 1: het camerabesturingsprogramma installeren).
   Start vervolgens de computer opnieuw op en dubbelklik nogmaals op SystemSoftwareUpdater.
 6. Schakel de camera in en sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. Op het lcd-scherm van de camera wordt USB Mode (USB-modus) weergegeven.
 7. Klik op Next (Volgende).
  Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.
  Opmerking: Als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht Could not find the camera for this update (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op het computerscherm. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.
   BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 8. Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie Ver. 2.00 ofeerder is, klikt u op Next (Volgende). Als de huidige versie van de systeemsoftware Ver. 2.01 is, is de update niet vereist. Koppel in dit geval de camera los van de computer en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterij, plaats de batterij weer terug en schakel de camera weer in.
  Update is vereist
  De update is vereist

  Update is niet vereist
  De update is niet vereist
 9. De camera wordt automatisch gereset.

  Opmerking: Het laadpictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem.
 10. Start de update.
  Na het automatisch resetten begint de update en verschijnt er een voortgangsbalk.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
  OPMERKING: De update duurt ongeveer 13 minuten.
 11. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op.
 12. Wanneer het lcd-scherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op Finish (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.

  Opmerking: Soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.

Stap 3: De systeemsoftwareversie van uw apparaat controleren.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup5 (Installatie5)→ Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Systeemsoftwareversie is bijgewerkt

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 24 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.