Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILCE-1

Vereiste downloads

Lees dit gedeelte voordat u het bestand downloadt.

Om deze update te installeren, moet u eerst de cameradriver van Sony downloaden. Lees voor meer informatie het gedeelte De cameradriver van Sony downloaden in dit artikel.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de algemene prestaties en stabiliteit van de AF
 • Verbetert de werking bij gebruik van de Remote Camera Tool-app
  Opmerking: Zorg ervoor dat u de Remote Camera Tool-app hebt bijgewerkt naar de meest recente versie
 • Verbetert de prestaties van de sensor voor oogdetectie bij sterke lichtbronnen zoals zonlicht
 • Verbetert de operationele stabiliteit bij het gebruik van de Imaging Edge Mobile-apps
 • Verbetert de operationele stabiliteit bij gebruik van de SEL100400GM- , SEL200600G- of SEL600F40GM-lens
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

Vorige voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij een Beeldprofiel kan worden toegepast als de functie Picture Profile (Beeldprofiel) is ingesteld op Off (Uit)
 • Verbetert de operationele stabiliteit van de camera bij gebruik van Imaging Edge Desktop (Remote) of Imaging Edge Mobile

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_ILCE1V110.dmg

Bestandsversie

 • 1.10

Bestandsgrootte

 • 697.9 MB (697 902 648 bytes)

Releasedatum

 • 29-06-2021

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de versie van de systeemsoftware versie 1.01 of ouder is, is de update vereist.
Opmerking: als het instellingenscherm Date/Time (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.

 1. Selecteer op de camera MenuSetupSetup OptionVersion (Menu → Installatie → Installatie-optie → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:

 • Mac met een Intel-processor (Mac met Apple Silicon wordt niet ondersteund)
 • Ruimte op de vaste schijf: 700 MB of meer
 • RAM: 700 MB of meer

Andere hardware

 • Voedingsbron voor de camera: volledig opgeladen oplaadbare batterijen NP-FZ100.
  Opmerking: de update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau  (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • Met uw camera meegeleverde USB-kabel.
  Opmerking: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare NP-FZ100-batterijen.
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Als de camera plotseling geen stroom meer krijgt, werkt de camera mogelijk niet meer.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 30 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Opmerking: als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • Open niet About This System Software Updater (Informatie over deze systeemsoftware-updater) in het menu System Software Updater (Systeemsoftware-updater). Hierdoor kan de software crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 • Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
 • Volg de instructies in het venster van de systeemsoftware-updater. Selecteer op de camera MenuSetupUSBUSB Connection (Menu → Installatie → USB → USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).

De driver van de Sony-camera downloaden:

 1. Ga naar de downloadpagina van de driver van de Sony-camera.
 2. Klik op de knop Downloaden.
 3. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  Opmerking: het bestand Camera_Driver_2102a.dmg wordt gedownload.
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: Bestandsgrootte: 130 KB (129 582 bytes)

De updater downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  Opmerking: het bestand Update_ILCE1V110.dmg wordt gedownload.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: bestandsgrootte: 697.9 MB (697 902 648 bytes)

Stap 1: De driver voor de Sony-camera installeren

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Camera_Driver_2102a.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
  Opmerking: als u de camera op een computer hebt aangesloten, ontkoppelt u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. Het installatieprogramma voor de driver van de Sony-camera wordt uitgepakt.
 4. Dubbelklik op het pictogram SonyCameraDriver.pkg.
 5. Het installatiescherm wordt geopend. Ga verder volgens de instructies.
 6. U wordt gevraagd het systeem te laten starten met de installatie. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.

  Opmerkingen:
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) door het besturingssysteem wordt weergegeven (het werkelijke bericht verschilt afhankelijk van de versie van het besturingssysteem), klikt u op de knop Open Security Preferences (Beveiligingsvoorkeuren openen). Het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) van macOS wordt geopend.
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) niet door het besturingssysteem wordt weergegeven, gaat u naar Stap 2: De updater starten) en verder.
 7. Open in het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) het tabblad General (Algemeen) en klik op het sleutelpictogram. Wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, typt u het wachtwoord dat u hebt gebruikt om u met het beheerdersaccount aan te melden en klikt u vervolgens op de knop Unlock (Ontgrendelen).
 8. Klik op de knop Allow (Toestaan) om het systeem de systeemsoftware te laten laden.
 9. Als u na het klikken op de knop Allow (Toestaan) wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, start u de computer opnieuw op en keert u terug naar het begin van de updateprocedure.
 10. Sluit het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) als het niet vanzelf afsluit.

Stap 2: De updater starten

 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_ILCE1V110.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
 2. Update_ILCE1V110 is uitgebreid.
 3. Dubbelklik op het pictogram SystemSoftwareUpdater.
 4. In het bericht wordt u gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.
 5. De systeemsoftware-updater start.

  Opmerkingen:
  • Als het systeem niet gereed is om de update te starten, verschijnt er een foutmelding. Voer de volgens het bericht benodigde actie uit en dubbelklik vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to restart your computer (U moet de computer opnieuw opstarten) verschijnt, start u de computer opnieuw op en dubbelklikt u vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to install Sony Camera Driver (U moet de driver van de Sony-camera installeren) verschijnt, voert u de procedure uit die wordt beschreven in Stap 1: De driver van de Sony-camera installeren en dubbelklikt u vervolgens opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht Check the Security & Privacy setting. (Controleer de instelling Beveiliging en privacy.) verschijnt, voert u stap 7 en 8 uit van het gedeelte Step 1: How to Install the Sony Camera Driver (Stap 1: de driver van de Sony-camera installeren), start u vervolgens de computer opnieuw op en dubbelklikt u opnieuw op SystemSoftwareUpdater.
 6. Schakel de camera in en sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. Op het lcd-scherm van de camera wordt USB Mode (USB-modus) weergegeven.
 7. Klik op Next (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.
  Opmerking: als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht Could not find the camera for this update (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op de computer. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.
   BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 8. Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie versie 1.01 of ouder is, klikt u op Next (Volgende). Indien de huidige versie van de systeemsoftware versie 1.10 is, is de update niet nodig. Koppel in dit geval de camera los van de computer en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterijen, plaats de batterijen weer terug en schakel de camera weer in.
  • De update is vereist
   Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
  • De update is niet vereist
   Afbeelding die de nieuwste versie van de Updater voor systeemsoftware weergeeft
 9. De camera wordt automatisch gereset.

  Opmerking: het laadpictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem.
 10. Start de update. Na het automatisch resetten begint de update en verschijnt er een voortgangsbalk. De update duurt ongeveer 30 minuten.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 11. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op.
 12. Wanneer het lcd-scherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op Finish (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.

  Opmerking: soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.

Stap 3: controleer de systeemsoftwareversie van uw apparaat

 1. Selecteer op de camera MenuSetupSetup OptionVersion (Menu → Installatie → Installatie-optie → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Afbeelding die de bijgewerkte softwareversie weergeeft

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 30 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.