Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • SEL70200GM

Vereiste downloads

Lees deze sectie voordat u het bestand downloadt.

Om deze update te installeren, moet u eerst de cameradriver van Sony downloaden. Lees voor meer informatie de sectie De cameradriver van Sony downloaden in dit artikel.

Over deze download

OPMERKINGEN:

 • Deze lens moet aan een camera met E-bevestiging bevestigd zijn om deze update uit te voeren.
 • Sommige modellen kunnen niet worden gebruikt voor deze update. (modellijst).
 • Als u de PWX-FS7M2 gebruikt, volg dan de stappen zoals aangegeven in de handleiding voor de PXW-FS7M2.

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de stabiliteit van de autofocus onder bepaalde omstandigheden

Eerdere voordelen en verbeteringen

Bekijk vorige voordelen en verbeteringen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_SEL70200GMV6D.dmg

Bestandsversie

 • 06

Bestandsgrootte

 • 183 MB (1 830 071 bytes)

Releasedatum

 • 03-06-2021

Voorbereiding

Deze update van de lenssysteemsoftware kan alleen worden uitgevoerd indien de lens op de camera is bevestigd. Bevestig de betreffende lens aan de camerabehuizing voordat u met de update begint. Zorg er ook voor dat u de camera uitschakelt wanneer u de lens bevestigt.

Controleer de systeemsoftwareversie van uw lens

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van de lens te controleren. Als de huidige versie van de systeemsoftware Ver.05 of ouder is, is de update vereist.
OPMERKING: Als het scherm voor het instellen van de datum en tijd wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u deze instellen.

 1. Selecteer op de camera MenuSetupVersion (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van uw lens wordt zoals hieronder weergegeven.
  OPMERKING: indien u de QX-serie gebruikt, opent u op uw pc het updateprogramma voor de systeemsoftware voor uw lens en controleert u de systeemsoftwareversie van uw lens door de update uit te voeren.
  Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de lenssysteemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Macintosh-besturingssystemen:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor uw lens is compatibel met de volgende hardware:

 • Ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer
 • RAM: 512 MB of meer

Overige items voor α-camera's met verwisselbare lenzen

 • Stroombron voor de camera: volledig opgeladen oplaadbare batterijen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar)
  OPMERKING: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. We raden u aan een volledig opgeladen batterij of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u lenssysteemsoftware bijwerkt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel
  OPMERKING: de functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Overige items voor professioneel/camera's - uitzending en productie

 • Stroombron voor de camera: de speciale netadapter
 • USB-kabel

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware van uw lens bijwerkt.
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Als de camera plotseling geen stroom meer krijgt, werkt deze mogelijk niet meer.
 • Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat.
 • Wanneer u de camera op een computer aansluit, moet u ervoor zorgen dat u alleen een computer aansluit.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 • Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.

Voor α-camera's met verwisselbare lenzen

 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware oplaadbare batterijen die volledig zijn opgeladen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).
 • Bevestig de lens op de camera voordat u de systeemsoftware-update van de lens uitvoert. Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld.

Voor professioneel/camera's - uitzending en productie

 • Gebruik de speciale netadapter tijdens het bijwerken.
 • Zorg ervoor dat de batterij en de netadapter zijn verwijderd voordat de lens met de update wordt bevestigd
 • Controleer de instellingen van de USB-aansluiting
  OPMERKING: Volg de instructies in het venster van het updateprogramma van de lenssysteemsoftware. Selecteer op de camera MenuSetupUSB USB Connection (Menu → Installatie → USB → USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).
 • Op Mac-computers met een Apple Silicon-processor (Apple M1) moet u het beveiligingsbeleid wijzigen. In het scherm Over deze Mac ziet u een item met de naam Chip, gevolgd door de naam van de chip. Raadpleeg het artikel Het beveiligingsbeleid op Mac-computers met Apple Silicon wijzigen. Voor Mac-computers met een Intel-processor is deze stap niet nodig.

De cameradriver van Sony downloaden:

 1. Ga naar de downloadpagina met cameradrivers van Sony en download de juiste driver:
  OPMERKING: Voor een Mac-computer met een Intel-processor hebt u een andere cameradriver van Sony nodig dan voor een computer met een Apple Silicon-processor.
 2. Klik op de knop Download (Downloaden).
 3. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  OPMERKING: Het bestand Update_SEL70200GMV6D.dmg wordt gedownload.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Zodra het bestand is gedownload, bent u klaar om de update te installeren.

Stap 1: De cameradriver van Sony installeren

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Camera_Driver_2102a.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
  OPMERKING: Als u de camera op een computer hebt aangesloten, ontkoppelt u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. Het installatieprogramma voor de cameradriver van Sony wordt uitgepakt.
 4. Dubbelklik op het pictogram SonyCameraDriver.pkg.
 5. Het installatiescherm wordt geopend. Ga verder volgens de instructies.
 6. U wordt gevraagd het systeem de installatie te laten starten. Typ het wachtwoord van het beheerdersaccount.

  OPMERKINGEN:
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) door het besturingssysteem wordt weergegeven (het werkelijke bericht verschilt afhankelijk van de versie van het besturingssysteem), klikt u op de knop Open Security Preferences (Beveiligingsvoorkeuren openen). Het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) van macOS wordt geopend.
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) niet door het besturingssysteem wordt weergegeven, gaat u naar Stap 2: Het updateprogramma starten en verder.
 7. Open in het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) het tabblad General (Algemeen) en klik op het sleutelpictogram. Wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, typt u het wachtwoord dat u hebt gebruikt om u met het beheerdersaccount aan te melden en klikt u vervolgens op de knop Unlock (Ontgrendelen).
 8. Klik op de knop Allow (Toestaan) om het systeem de systeemsoftware te laten laden.
 9. Als u na het klikken op de knop Allow (Toestaan) wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, start u de computer opnieuw op en keert u terug naar het begin van de updateprocedure.
 10. Sluit het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) als het niet vanzelf afsluit.

Stap 2: start het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware

 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_SEL70200GMV6D.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
 2. Update_SEL70200GMV6D wordt uitgepakt.
 3. Dubbelklik op het pictogram LensSystemSoftwareUpdater.
 4. In het bericht wordt u gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van het beheerdersaccount.
 5. Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware start.

  OPMERKINGEN:
  • Als het systeem niet gereed is om de update te starten, verschijnt er een foutmelding. Voer de volgens het bericht benodigde actie uit en dubbelklik vervolgens opnieuw op LensSystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to restart your computer (U moet de computer opnieuw opstarten) wordt weergegeven, start u de computer opnieuw op en dubbelklikt u nogmaals op LensSystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to install Sony Camera Driver (U moet de cameradriver van Sony installeren) wordt weergegeven, voert u de procedure uit die wordt beschreven in Stap 1:De cameradriver van Sony installeren en dubbelklikt u vervolgens opnieuw op LensSystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht Check the Security & Privacy setting. (Controleer de instelling Beveiliging en privacy.) wordt weergegeven, voert u stap 7 en 8 uit de sectie Stap 1:De cameradriver van Sony installeren uit, start u de computer opnieuw op en dubbelklikt u opnieuw op LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Schakel de camera in en sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. Op het lcd-scherm van de camera wordt USB Mode (USB-modus) weergegeven.
 7. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. Het venster van het updateprogramma van de lenssysteemsoftware verschijnt op de computer en Follow computer instructions. (Volg de instructies op de computer.) wordt op het camerascherm getoond.
  OPMERKING: Vanaf nu mag u de camera niet meer uitschakelen totdat de update van de lenssysteemsoftware is voltooid. Al naargelang het model camera kan het enkele minuten duren voordat het scherm wijzigt.
  • Computer
   Controleer het versiescherm
  • Camera
   Scherm 'Follow computer instructions' (Volg de instructies op de computer)
  Problemen oplossen:
  • Indien het bericht The update is not available for your model (De update is niet beschikbaar voor uw model) wordt getoond, controleert u of het lenssysteemsoftwarebestand dat u probeert te installeren het juiste bestand is voor de lens die op uw camera is bevestigd. Als het juiste updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt uitgevoerd, sluit dan het updateprogramma, koppel de USB-kabel los, schakel de camera uit en ga terug naar Stap 2:Start het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware.
  • Indien het bericht Could not find camera with the lens for this update mounted. (De camera met de bevestigde lens voor deze update kon niet worden gevonden.) verschijnt, controleert u of uw camera wordt vermeld in de sectie Relevant Products (Relevante producten) en of de camera met de USB-kabel op de computer is aangesloten.
 8. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Indien de huidige versie van de lenssysteemsoftware Ver.06 is, is de update niet nodig. Verbreek in dat geval de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterij en/of de netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.
  • De update is vereist
    Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op het updateprogramma voor de systeemsoftware
  • De update is niet vereist
   Afbeelding die de nieuwste softwareversie weergeeft op het updateprogramma voor de systeemsoftware
 9. Controleer of Current version (Huidige versie) Ver.05 of ouder is en klik op Next (Volgende). De gegevens worden overgedragen naar de camera (dit duurt ongeveer 5 seconden).
  OPMERKING: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 10. Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven:
  Start het updatescherm
  Klik op Finish (Voltooien).
 11. Het updateproces wordt gestart en op de camera wordt de voortgangsbalk weergegeven (dit duurt circa 30 seconden).
 12. Het updateproces is voltooid wanneer het bericht Lens update complete. (Lensupdate voltooid.) op de camera wordt weergegeven. Indien u de QX-serie gebruikt, is het updateproces voltooid wanneer het scherm van de QX-serie verdwijnt.
 13. Koppel de USB-kabel los.
  OPMERKING: Schakel na het voltooien van de update de camera uit en verwijder de batterijen en/of de netadapter. Plaats vervolgens de batterijen terug of sluit de netadapter opnieuw aan en schakel de camera weer in.

Stap 3: Controleer of de systeemsoftwareversie van uw lens Ver.06 is.

 1. Selecteer op de camera MenuSetupVersion (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De lenssysteemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven:
  Afbeelding die de bijgewerkte softwareversie weergeeft
  OPMERKING: Voor Mac-computers met een Apple Silicon-processor raden we aan het beveiligingsbeleid terug te zetten naar de oorspronkelijke instelling zodra het updateproces is voltooid. Op Mac-computers met een Intel-processor is deze stap niet nodig. Raadpleeg indien nodig het artikel Het beveiligingsbeleid op Mac-computers met Apple Silicon wijzigen.

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 15 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.

Nadat u het updateprogramma voor de systeemsoftware hebt gestart, wordt het scherm voor het controleren van de versie niet weergegeven en wordt het bericht Failed to update (Update mislukt) weergegeven.

Als dit gebeurt, hebt u uw camera mogelijk in het verleden bijgewerkt met de driver System Software Update Helper en hebt u die software niet verwijderd:

 1. Download System Software Update Helper opnieuw en verwijder de driver met het verwijderprogramma in de map Uninstaller van het gedownloade bestand.
 2. Nadat u de driver System Software Update Help hebt verwijderd, dubbelklikt u op Update_SEL50F12GMV2D om de update opnieuw te starten.