Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • LSPX-S2

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Informatie over productgebruik wordt niet langer verkregen op basis van ons Beleid voor privacybeheer.
  Opmerking: Informatie over productgebruik is nooit verkregen in Europa.

Eerdere voordelen en verbeteringen

De volgende voordelen en verbeteringen zijn ook opgenomen in deze update.

 • Voegt ondersteuning toe voor wijzigingen in de Spotify-service
 • Corrigeert sommige taalvermeldingen

Systeemvereisten

 • Een Android-apparaat (V5.0 of nieuwer) of een iOS-apparaat (iOS 11.0 of nieuwer)
 • Een actieve internetverbinding
 • De nieuwste versie van de Sony | Music Center-toepassing moet zijn geïnstalleerd
 • De speakers moeten zijn verbonden met uw Android- of iOS-apparaat

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update naar 1.09 voor LSPX-S2

Bestandsversie

 • 1.09

Bestandsgrootte

 • 45.0 MB (47 247 536 bytes)

Releasedatum

 • 18-04-2023

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Als de versie wordt weergegeven als 1.07 of lager, raden we u ten zeerste aan de firmware bij te werken.
Als u twijfelt, kunt u gemakkelijk controleren welke firmwareversie u momenteel hebt:

 1. Schakel de speaker in.
 2. Start de Sony | Music Center-toepassing.
 3. Koppel uw speaker met de Sony | Music Center-toepassing.
 4. Selecteer Settings (Instellingen).
 5. Selecteer System (Systeem).
 6. Controleer de firmwareversie (nummers in het rode vak).
  De firmwareversie wordt weergegeven in [ LSPX-S2 Version] in het midden van het scherm.

Belangrijke kennisgeving

Software-updates worden mogelijk wanneer de speaker zich in de volgende omstandigheden bevindt.

 • De speaker is aangesloten op het stopcontact met de meegeleverde USB-netadapter.
  Opmerking: Software-updates kunnen niet worden uitgevoerd wanneer de ingebouwde oplaadbare batterij wordt gebruikt.
 • De speaker is via Wi-Fi verbonden met internet.
 • Als u meerdere functies zoals Speaker ADD, Wireless Stereo of Wireless Multi-room gebruikt met meerdere apparaten, annuleert u deze functies en werkt u ze één voor één bij.

Voordat u de upgrade uitvoert

 • Na de update kan de firmware niet worden teruggezet naar een eerdere versie.
 • De updateprocedure duurt ongeveer 15 minuten.

Downloaden en installeren

Stap 1: Installeer de update

 1. Sluit aan op een voedingsbron.
  Opmerking: De software-update kan niet worden uitgevoerd als het apparaat alleen op batterijen werkt. Gebruik de USB-netadapter en de meegeleverde USB-kabel om de DC IN 5V-poort aan te sluiten op een stopcontact.
 2. Druk op de knop (aan/stand-by) en schakel dan de stroom weer in.
 3. Verbinden met internet (netwerk).
 4. Start de Sony | Music Center-toepassing.
 5. Koppel uw speaker met de Sony | Music Center-toepassing.
 6. Het volgende scherm wordt weergegeven wanneer de verbinding tot stand is gekomen.
  Informatie wordt onder in het scherm weergegeven.
 7. Als er een update is, wordt er Update the software of the speaker (De software van de speaker bijwerken) weergegeven. Druk op More Info (Meer informatie).
 8. Druk op OK om de update te starten.
  De knop [LATER] en de knop [OK] verschijnen onder aan het scherm. De knop [OK] zit aan de rechterkant.
 9. Het downloaden begint. Nadat het downloaden is voltooid, wordt automatisch het volgende scherm weergegeven.
 10. De overdracht begint. Nadat de overdracht is voltooid, wordt automatisch het volgende scherm weergegeven.
  Opmerking: Schakel de speakers niet uit tijdens het downloaden van updates, het overdragen van gegevens of het bijwerken, anders worden de speakers mogelijk onbruikbaar. Druk op OK wanneer de software-update is voltooid.
  De knop [OK] verschijnt onder aan het scherm.
 11. Als het scherm niet wordt weergegeven, controleert u in de volgende stap of de versie is geüpgraded.
 12. De speaker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de software-update is voltooid.

Stap 2: Controleer of de update is geslaagd

Controleer na de update of de nieuwe versie correct is geïnstalleerd door de stappen in de sectie Check the firmware version (De firmwareversie controleren) te doorlopen.
Opmerking: Als de aangeduide firmwareversie 1.09 is, is de upgrade geslaagd.

Vragen en antwoorden

Er wordt een foutmelding over de update weergegeven.

 1. Druk op OK.
 2. Start de speaker opnieuw (schakel deze uit en vervolgens weer in).
 3. Start daarna de Sony | Music Center-toepassing opnieuw en voer de update opnieuw uit.

Controleer de firmwareversie, ook al is de update mislukt. Als de versie als 1.09 wordt weergegeven, is de firmware-update toch geslaagd. Als dit niet het geval is, start u de firmware-update opnieuw. U kunt de versie controleren bij de instellingen in de Sony | Music Center-toepassing. Voor meer informatie over hoe u de versie kunt controleren, kunt u terecht bij Check the firmware version (Firmwareversie controleren) op deze pagina.

Als het lampje (aan/stand-by) langzaam oranje knippert, zoals hieronder wordt uitgelegd:

De functie voor automatische software-update (Auto Update) van de speaker wordt ingeschakeld door het Sony | Music Center. De update wordt uitgevoerd wanneer u de speaker niet gebruikt, bijvoorbeeld 's nachts of wanneer de speaker in de BLUETOOTH/Netwerkstand-bymodus staat. Het lampje (aan/stand-by) knippert langzaam oranje terwijl de speaker wordt bijgewerkt.
Opmerking: U kunt de tijdzone instellen via Sony | Music Center.

Als de lampjes gaan branden/knipperen zoals hieronder wordt uitgelegd:

 • Het netwerkindicatielampje licht gedurende 1 seconde wit op
 • De BLUETOOTH-indicatielampje licht gedurende 1 seconde wit op
 • Het lampje (aan/stand-by) knippert snel oranje

De software-update is mislukt.
Schakel de speaker uit en vervolgens weer in. De update wordt hervat. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als de situatie niet verbetert nadat u de speaker hebt in- en uitgeschakeld.