Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • SEL50F12GM

Over deze download

OPMERKINGEN:

 • Deze lens moet aan een camera met E-bevestiging bevestigd zijn om deze update uit te voeren.
 • Sommige modellen kunnen niet worden gebruikt voor deze update. (modellijst).
 • Als u de PWX-FS7M2 gebruikt, volg dan de stappen zoals aangegeven in de handleiding voor de PXW-FS7M2.

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert een probleem waarbij de diafragmawaarde in zeldzame gevallen instabiel kan worden wanneer de diafragmaring wordt gebruikt

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_SEL50F12GMV2D.exe

Bestandsversie

 • 02

Bestandsgrootte

 • 9.46 MB (9 920 512 bytes)

Releasedatum

 • 21-06-2021

Voorbereiding

Controleer de systeemsoftwareversie van uw lens

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van de lens te controleren. Als de huidige versie van de systeemsoftware versie 01 is, is de update vereist.

 1. Selecteer op de camera MenuSetupVersion (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van uw lens wordt zoals hieronder weergegeven.
  OPMERKING:Indien u de QX-serie gebruikt, opent u op uw pc het systeemsoftwareupdateprogramma voor uw lens en controleert u de systeemsoftwareversie van uw lens door de update uit te voeren.
  Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor de lens is compatibel met de volgende versies van Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor uw lens is compatibel met de volgende hardware:

 • Ruimte op de harde schijf: 200 MB of meer
 • RAM: 512 MB of meer
  OPMERKING: sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware voor de lens bijwerkt.

Overige items voor α-camera's met verwisselbare lenzen

 • Voedingsbron voor de camera: volledig opgeladen oplaadbare batterijen of speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar)
  OPMERKING: de update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. We raden u aan een volledig opgeladen batterij of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u lenssysteemsoftware bijwerkt.
 • USB-kabel die bij de camera is geleverd
  OPMERKING: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Overige items voor camera's - uitzending en productie

 • Voedingsbron voor de camera: de speciale netadapter
 • Bij uw camera geleverde USB-kabel.
  OPMERKING: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Deze update van de lenssysteemsoftware kan alleen worden uitgevoerd indien de lens op de camera is bevestigd. U kunt de update van de lenssysteemsoftware niet uitvoeren met een andere camera.
 • Bevestig de lens op de camera voordat u de systeemsoftware-update van de lens uitvoert. Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld.
 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware oplaadbare batterijen die volledig zijn opgeladen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar). (Voor α camera's met verwisselbare lenzen)
 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware de speciale netadapter. (voor camera's - uitzending en productie)
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder vooraf de geheugenkaart uit de camera.
 • Zorg ervoor dat de batterij en de netadapter zijn verwijderd voordat u de lens met de update bevestigt. (Voor professionele camera's)
 • Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat. Indien de computer in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het volledige updateproces vanaf het begin opnieuw worden uitgevoerd.
 • Zorg ervoor dat behalve de computer alle andere apparaten zijn losgekoppeld.

Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware downloaden:

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 3. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 4. Het bestand Update_SEL50F12GMV2D.exe wordt gedownload.
 5. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  OPMERKING: als de standaardinstellingen van Microsoft Edge actief zijn, wordt het updatebestand opgeslagen in de map Downloads. Klik in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoek met Verkenner het gedownloade bestand in de map Downloads.

Zodra het bestand is gedownload, bent u klaar om de lenssysteemsoftware-update versie 02 voor SEL50F12GM te installeren.

Stap 1: Start het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_SEL50F12GMV2D.exe om het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware te starten.

  OPMERKING: het venster van het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt geopend.
 3. Zet de camera aan. Als de camera al is ingeschakeld, schakelt u deze uit en vervolgens weer in.
  OPMERKING: Volg de instructies uit het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware: selecteer MenuSetupUSB Connection (Menu → Installatie → USB-aansluiting) op de camera en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. (Indien u de QX-serie gebruikt, is deze stap niet nodig.) Indien een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).
 4. Verwijder vooraf de geheugenkaart uit de camera. Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
  OPMERKING: indien een foutmelding op het computerscherm verschijnt, probeert u de volgende methoden.
  • Koppel de USB-kabel los van de camera en sluit deze opnieuw aan.
  • Als er een andere USB-aansluiting vrij is op de computer, sluit u de USB-kabel opnieuw aan op de andere USB-aansluiting.
 5. Bevestig dat Pictogrammen USB in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm wordt weergegeven.
  OPMERKING: Als Pictogrammen USB niet in het systeemvak verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.
 6. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. Het venster van het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware verschijnt op de pc. Op het camerascherm verschijnt Follow computer instructions (Volg de instructies op de computer).
  OPMERKING: vanaf nu mag de camera niet meer worden uitgeschakeld totdat de update van de lenssysteemsoftware is voltooid. Al naargelang het model camera kan het enkele minuten duren voordat het scherm wijzigt.
  • Pc
   Controleer het versiescherm
  • Camera
   Scherm 'Follow computer instructions' (Volg de instructies op de computer)
  Problemen oplossen:
  • Als het bericht The update is not available for your model. (De update is niet beschikbaar is voor uw model) wordt getoond, controleer dan of het lenssysteemsoftwarebestand dat u probeert te installeren het juiste bestand is voor de lens die op de camera is bevestigd. Als het juiste updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt uitgevoerd, sluit dan het updateprogramma, koppel de USB-kabel los, schakel de camera uit en ga terug naar stap 1: Open het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware.
  • Als het bericht Could not find camera with the lens for this update mounted. (Geen camera gevonden waarop de lens voor deze update is bevestigd.) wordt getoond, controleer dan of uw camera wordt vermeld in het gedeelte betreffende producten en of de camera is aangesloten via de USB-kabel op de computer
 7. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Als de huidige versie van de lenssysteemsoftware versie 02 is, is de update niet nodig. Verbreek in dat geval de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien). Zet de camera uit, verwijder de batterij en/of netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.
  • De update is vereist
   Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
  • De update is niet vereist
   Afbeelding die de nieuwste softwareversie weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
 8. Controleer of Current version (Huidige versie) versie 01 is en klik op Next (Volgende). De gegevens worden overgedragen naar de camera (dit duurt ongeveer 5 seconden).
  Opmerking: schakel de camera nooit uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 9. Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven:
  Start het updatescherm
  Klik op Finish (Voltooien).
 10. Het updateproces wordt gestart en op de camera wordt de voortgangsbalk weergegeven (dit duurt circa 30 seconden).
 11. Het updateproces is voltooid wanneer de melding Lens update complete. (Lens-update voltooid.) op de camera wordt weergegeven.
  Indien u de QX-serie gebruikt, is het updateproces voltooid wanneer het scherm van de QX-serie verdwijnt.
 12. Klik op (USB-pictogram) in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm om de USB-verbinding te verbreken.
  OPMERKING: Als (USB-pictogram) niet in het systeemvak verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.
 13. Koppel de USB-kabel los.
  OPMERKING: schakel na het voltooien van de update de camera uit en verwijder de batterij en/of de netadapter. Plaats vervolgens de batterij terug of sluit de netadapter opnieuw aan en schakel de camera weer in.

Stap 2: Controleer of de versie van de lenssysteemsoftware versie 02 is.

 1. Selecteer op de camera MenuSetupVersion (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De lenssysteemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven:
  Afbeelding die de bijgewerkte softwareversie weergeeft

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 10 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.