Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • SEL50F12GM

Vereiste downloads

Lees dit gedeelte voordat u het bestand downloadt.

Om deze update te installeren, moet u eerst de cameradriver van Sony downloaden. Lees voor meer informatie het gedeelte De cameradriver van Sony downloaden in dit artikel.

Over deze download

OPMERKINGEN:

 • Deze lens moet aan een camera met E-bevestiging bevestigd zijn om deze update uit te voeren.
 • Sommige modellen kunnen niet worden gebruikt voor deze update. (modellijst).
 • Als u de PWX-FS7M2 gebruikt, volg dan de stappen zoals aangegeven in de handleiding voor de PXW-FS7M2.

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert een probleem waarbij de diafragmawaarde in zeldzame gevallen instabiel kan worden wanneer de diafragmaring wordt gebruikt

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_SEL50F12GMV2D.dmg

Bestandsversie

 • 02

Bestandsgrootte

 • 1.8 MB (1 816 061 bytes)

Releasedatum

 • 21-06-2021

Voorbereiding

Deze update van de lenssysteemsoftware kan alleen worden uitgevoerd indien de lens op de camera is bevestigd. Bevestig de betreffende lens aan de camerabehuizing voordat u met de update begint. Zorg er ook voor dat u de camera uitschakelt wanneer u de lens bevestigt.

Controleer de systeemsoftwareversie van uw lens

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van de lens te controleren. Als de versie van de systeemsoftware versie 01 is, is de update vereist.
OPMERKING: Als het scherm voor het instellen van de datum en tijd wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u deze instellen.

 1. Selecteer op de camera MenuSetupVersion (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van uw lens wordt zoals hieronder weergegeven.
  OPMERKING:Indien u de QX-serie gebruikt, opent u op uw pc het systeemsoftwareupdateprogramma voor uw lens en controleert u de systeemsoftwareversie van uw lens door de update uit te voeren.
  Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de lenssysteemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor uw lens is compatibel met de volgende hardware:

 • Mac met een Intel-processor (Mac met Apple Silicon wordt niet ondersteund)
 • Ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer
 • RAM: 512 MB of meer

Overige items voor α-camera's met verwisselbare lenzen

 • Voedingsbron voor de camera: volledig opgeladen oplaadbare batterijen of speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar)
  OPMERKING: de update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. We raden u aan een volledig opgeladen batterij of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u lenssysteemsoftware bijwerkt.
 • USB-kabel die bij de camera is geleverd
  OPMERKING: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Overige items voor professioneel/camera's - uitzending en productie

 • Voedingsbron voor de camera: de speciale netadapter
 • Bij uw camera geleverde USB-kabel.
  OPMERKING: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware van uw lens bijwerkt.
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Als de camera plotseling geen stroom meer krijgt, werkt de camera mogelijk niet meer.
 • Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat.
 • Wanneer u de camera op een computer aansluit, moet u ervoor zorgen dat u alleen een computer aansluit.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 • Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.

voor α-camera's met verwisselbare lenzen

 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware oplaadbare batterijen die volledig zijn opgeladen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).
 • Bevestig de lens op de camera voordat u de systeemsoftware-update van de lens uitvoert. Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld.

voor professioneel/camera's - uitzending en productie

 • Gebruik de speciale netadapter tijdens het bijwerken.
 • Zorg ervoor dat de batterij en de netadapter zijn verwijderd voordat de lens met de update wordt bevestigd
 • Bevestig de instellingen voor de USB-verbinding
  OPMERKING: Volg de instructies in het venster van de Lens System Software Updater (updateprogramma voor lenssysteemsoftware). Selecteer op de camera Menu Setup USB USB Connection (Menu → Installatie → USB → USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).

De driver van de Sony-camera downloaden:

 1. Ga naar de downloadpagina van de driver van de Sony-camera.
 2. Klik op de knop Downloaden.
 3. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  OPMERKING: het bestand Camera_Driver_2102a.dmg wordt gedownload.
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  OPMERKING: Bestandsgrootte: 130 KB (129.582 bytes)

Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
  OPMERKING: het bestand Update_SEL50F12GMV2D.dmg wordt gedownload.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Zodra het bestand is gedownload, bent u klaar om de update te installeren.

Stap 1: De driver voor de Sony-camera installeren

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Camera_Driver_2102a.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
  OPMERKING: als u de camera op een computer hebt aangesloten, ontkoppelt u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. Het installatieprogramma voor de driver van de Sony-camera wordt uitgepakt.
 4. Dubbelklik op het pictogram SonyCameraDriver.pkg.
 5. Het installatiescherm wordt geopend. Ga verder volgens de instructies.
 6. U wordt gevraagd het systeem te laten starten met de installatie. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.

  OPMERKINGEN:
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) door het besturingssysteem wordt weergegeven (het werkelijke bericht verschilt afhankelijk van de versie van het besturingssysteem), klikt u op de knop Open Security Preferences (Beveiligingsvoorkeuren openen). Het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) van macOS wordt geopend.
  • Als het dialoogvenster System Extension Blocked (Systeemuitbreiding geblokkeerd) niet door het besturingssysteem wordt weergegeven, gaat u naar Stap 2: De updater starten) en verder.
 7. Open in het scherm Security & Privacy (Beveiliging en privacy) het tabblad General (Algemeen) en klik op het sleutelpictogram. Wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, typt u het wachtwoord dat u hebt gebruikt om u met het beheerdersaccount aan te melden en klikt u vervolgens op de knop Unlock (Ontgrendelen).
 8. Klik op de knop Allow (Toestaan) om het systeem de systeemsoftware te laten laden.
 9. Als u na het klikken op de knop Allow (Toestaan) wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, start u de computer opnieuw op en keert u terug naar het begin van de updateprocedure.
 10. Sluit het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) als het niet vanzelf afsluit.

Stap 2: Start het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware

 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_SEL50F12GMV2D.dmg. Sluit de camera nog niet aan.
 2. Update_SEL50F12GMV2D is uitgebreid.
 3. Dubbelklik op het pictogram LensSystemSoftwareUpdater.
 4. In het bericht wordt u gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.
 5. Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware start.

  OPMERKINGEN:
  • Als het systeem niet gereed is om de update te starten, verschijnt er een foutmelding. Voer de volgens het bericht benodigde actie uit en dubbelklik vervolgens opnieuw op LensSystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to restart your computer. (U moet de computer opnieuw opstarten) verschijnt, start u de computer opnieuw op en dubbelklikt u vervolgens opnieuw op LensSystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht You need to install Sony Camera Driver (U moet het stuurprogramma voor de Sony-camera installeren) verschijnt, voert u de procedure uit die wordt beschreven in Step 1: How to Install the Sony Camera Driver (Stap 1: Het stuurprogramma voor de Sony-camera installeren) en dubbelklikt u vervolgens opnieuw op LensSystemSoftwareUpdater.
  • Als het bericht Check the Security & Privacy setting. (Controleer de instelling Beveiliging en privacy.) verschijnt, voert u stap 7 en 8 uit van het gedeelte Step 1: How to Install the Sony Camera Drive (Stap 1: het camerabesturingsprogramma installeren), start u vervolgens de computer opnieuw op en dubbelklikt u opnieuw op LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Schakel de camera in en sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. Op het lcd-scherm van de camera wordt USB Mode (USB-modus) weergegeven.
 7. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. Het venster van het updateprogramma van de lenssysteemsoftware verschijnt op de computer en Follow computer instructions. (Volg de instructies op de computer.) wordt op het camerascherm weergegeven.
  OPMERKING: vanaf nu mag u de camera niet meer uitschakelen totdat de update van de lenssysteemsoftware is voltooid. Al naargelang het model camera kan het enkele minuten duren voordat het scherm wijzigt.
  • Computer 
   Controleer het versiescherm
  • Camera
   Scherm 'Follow computer instructions' (Volg de instructies op de computer)
  Problemen oplossen:
  • Indien het bericht The update is not available for your model (De update is niet beschikbaar voor uw model) wordt getoond, controleert u of het lenssysteemsoftwarebestand dat u probeert te installeren het juiste bestand is voor de lens die op uw camera is bevestigd. Als het juiste updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt uitgevoerd, sluit dan het updateprogramma, koppel de USB-kabel los, schakel de camera uit en ga terug naar stap 2: Open het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware.
  • Als het bericht Could not find camera with the lens for this update mounted. (Geen camera gevonden waarop de lens voor deze update is bevestigd.) wordt getoond, controleer dan of uw camera wordt vermeld in het gedeelte betreffende producten en of de camera is aangesloten via de USB-kabel op de computer
 8. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Als de huidige versie van de lenssysteemsoftware versie 02 is, is de update niet nodig. Verbreek in dat geval de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien). Zet de camera uit, verwijder de batterij en/of netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.
  • De update is vereist
    Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
  • De update is niet vereist
   Afbeelding die de nieuwste softwareversie weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
 9. Controleer of Current version (Huidige versie) versie 01 is en klik op Next (Volgende). De gegevens worden overgedragen naar de camera (dit duurt ongeveer 5 seconden).
  Opmerking: schakel de camera nooit uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 10. Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven:
  Start het updatescherm
  Klik op Finish (Voltooien).
 11. Het updateproces wordt gestart en op de camera wordt de voortgangsbalk weergegeven (dit duurt circa 30 seconden).
 12. Het updateproces is voltooid wanneer de melding Lens update complete. (Lens-update voltooid.) op de camera wordt weergegeven.
  Indien u de QX-serie gebruikt, is het updateproces voltooid wanneer het scherm van de QX-serie verdwijnt.
 13. Koppel de USB-kabel los.
  OPMERKING: schakel na het voltooien van de update de camera uit en verwijder de batterij en/of de netadapter. Plaats vervolgens de batterij terug of sluit de netadapter opnieuw aan en schakel de camera weer in.

Stap 3: controleer of de lenssysteemsoftwareversie Ver.02 is.

 1. Selecteer op de camera MenuSetupVersion (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De lenssysteemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven:
  Afbeelding die de bijgewerkte softwareversie weergeeft

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 10 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.