Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILCE-7C
 • ILCE-7CL

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Lost een probleem op waarbij de in de zoeker weergegeven informatie mogelijk niet op de juiste positie wordt weergegeven

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_ILCE7CV101.exe

Bestandsversie

 • 1.01

Bestandsgrootte

 • 332 MB (348 474 736 bytes)

Releasedatum

 • 19-08-2021

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Als de huidige versie van de systeemsoftware Ver. 1.00 is, is de update vereist.

Opmerking: Als het instellingenscherm Date/Time (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.

 1. Selecteer op de camera Menu Setup6 (Installatie6)→ Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

Voor deze update van de systeemsoftware is de volgende hardware nodig:

 • Ruimte op de vaste schijf: 600 MB of meer
 • RAM: 600 MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware bijwerkt.

Andere hardware

 • Voedingsbron voor de camera: volledig opgeladen oplaadbare batterijen NP-FZ100.
  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • Bij uw camera geleverde USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare batterijen (NP-FZ100).
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Als de camera plotseling geen stroom meer krijgt, werkt deze mogelijk niet meer.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 10 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Opmerking: Als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • Open niet About This System Software Updater (Informatie over deze systeemsoftware-updater) in het menu System Software Updater (Systeemsoftware-updater). Hierdoor kan de software crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 • Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
 • Volg de instructies in het venster System Software Updater (systeemsoftware-updater). Selecteer op de camera Menu Setup3 (Installatie3)→ USB Connection (USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).

De updater downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 3. Het bestand Update_ILCE7CV101.exe wordt gedownload.
  Opmerking: Bestandsgrootte: 332 MB (348 474 736 bytes)
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: Als de standaardinstellingen van Microsoft Edge actief zijn, wordt het updatebestand opgeslagen in de map Downloads. Klik in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoek met Verkenner het gedownloade bestand in de map Downloads.

Stap 1: Start de Updater

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_ILCE7CV101.exe. Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 3. De System Software Updater start.
 4. Schakel de camera in en sluit deze aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel. Wanneer u dit doet verschijnt USB Mode (USB-modus) op het lcd-scherm van de camera.
 5. Klik op Next (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

  Opmerking: Als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht Could not find the camera for this update (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op het computerscherm. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.
 6. Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie Ver. 1.00 is, klikt u op Next (Volgende). Indien de huidige versie van de systeemsoftware versie 1.01 is, is de update niet nodig. Koppel in dit geval de camera los van de computer en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterijen, plaats de batterijen weer terug en schakel de camera weer in.
  • De update is vereist
   Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
  • De update is niet vereist
   Afbeelding die de nieuwste softwareversie weergeeft op de Updater voor systeemsoftware
 7. De camera wordt automatisch gereset.
 8. Start de update. Na het automatisch resetten begint de update en verschijnt er een voortgangsbalk. De update duurt ongeveer 10 minuten.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

 9. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Wanneer het lcd-scherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op Finish (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.

  Opmerking: Soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.

Stap 2: controleer de systeemsoftwareversie van uw apparaat

 1. Selecteer op de camera Menu Setup6 (Installatie6)→ Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt weergegeven.

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 10 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.