Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • HT-NT3
 • HT-RT5
 • HT-ST9
 • HT-XT3

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Voegt ondersteuning toe voor Chromecast built-in voor audio v1.36
  • Verbeterde connectiviteit voor Chromecast built-in

Vorige voordelen en verbeteringen

Bekijk eerdere voordelen en verbeteringen

Beperkingen

 • Alleen voor gebruik met de producten die in Europa worden verkocht. Niet alle modellen worden in alle landen/regio's verkocht.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware SoundBar naar versie M28.R.0533

Bestandsversie

 • M28.R.0533

Bestandsgrootte

 • 201 MB (211 044 994 bytes)

Releasedatum

 • 20-07-2021

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuwe Soundbar hebt. Als het versienummer M28.R.0533 of hoger is, hoeft u de update niet uit te voeren.

Als u twijfelt, kunt u eenvoudig controleren welke versie van de firmware u hebt:

 1. Schakel de tv in en zorg dat hij is afgestemd op het kanaal waarop de Soundbar is aangesloten. Als de Soundbar dus is aangesloten op de HDMI2-aansluiting, kiest u HDMI2 als ingang.
 2. Schakel de Soundbar in.
 3. Druk op HOME op de afstandsbediening en wacht totdat het startscherm wordt weergegeven
 4. Selecteer in het startscherm met de pijltoetsen van de afstandsbediening InstallatieSysteem settings en druk vervolgens op ENTER.
 5. Markeer Systeeminformatie en druk op ENTER.
 6. Als het versienummer op het tv-scherm M28.R.0533 of hoger is, hebt u de meest recente firmware al.

Belangrijke kennisgeving

 • Lees de instructies aandachtig om beschadiging van de Soundbar te voorkomen
 • Schakel tijdens de update de Soundbar niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies
 • Haal het netsnoer niet uit het stopcontact en verwijder de netwerkkabel (LAN-kabel) niet voordat de update voltooid is

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware op uw Soundbar bij te werken:

MethodeDit hebt u nodigWaarom deze methode gebruiken?

Internet/netwerk
(AANBEVOLEN)

 • een ethernetkabel om de Soundbar te verbinden met het internet
 • Zorg dat uw Soundbar is verbonden met:
  • een actieve internetverbinding
  • een compatibele tv
We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste en snelste manier is om uw firmware bij te werken.
USB-opslagapparaat
 • een computer
 • een USB-opslagapparaat
Update uw firmware op deze manier als u geen verbinding met internet hebt.

Installeren

Uw Soundbar bijwerken via internet

We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste manier is om firmware bij te werken. De update duurt gewoonlijk 15-30 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download vervolgens via internet de update naar uw Soundbar.

Dit hebt u nodig:

 • Een ethernetkabel om de Soundbar te verbinden met het internet
 • Zorg dat uw Soundbar is verbonden met:
  • een actieve internetverbinding (met een ethernetkabel of draadloze router)
  • een compatibele tv

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw tv in en zorg dat deze is afgestemd op de ingang waarop uw Soundbar is aangesloten. (Als de Soundbar dus is aangesloten op de HDMI 2-poort, kiest u HDMI2 als ingang)
 2. Sluit de Soundbar op uw internetbron aan met behulp van een ethernetkabel.
 3. Schakel de Soundbar in.
 4. Druk op de afstandsbediening op HOME en wacht tot het BEGINscherm wordt weergegeven.

Stap 1: Installeer de update

 1. Gebruik in het menu HOME de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om InstallatieSoftware-updateUpdate via Internet te selecteren en druk op ENTER.
 2. Als het bericht A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Er is een nieuwe versie van de software op het netwerk gevonden. Wilt u de software bijwerken?) op het tv-scherm wordt weergegeven, selecteert u OK en drukt u op ENTER.
 3. Het duurt ongeveer 5 minuten om te beginnen met bijwerken nadat de software is gedownload.
 4. Als het bericht Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0533 (Schakel de stroom nooit uit tijdens de update. Huidige versie M28.R.xxxx Nieuwe versie M28.R.0533) wordt weergegeven op het scherm, selecteert u Start en drukt u vervolgens op ENTER.
 5. De update wordt gestart.
 6. Wanneer het bericht Update Caution (Waarschuwing bijwerken) op het tv-scherm wordt weergegeven, selecteert u OKen drukt u op ENTER.
 7. Tijdens de update ziet u het bericht UPDT (Bijwerken) op het scherm van het voorpaneel.
 8. De firmware-upgrade is voltooid wanneer het bericht DONE (Voltooid) op het scherm van het voorpaneel verschijnt. Schakel tijdens de update de Soundbar niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact.
 9. Nadat de upgrade is voltooid, wordt de Soundbar automatisch opnieuw gestart.

Stap 2: controleer of de update is geslaagd

 1. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M28.R.0533 is, is de firmware-update geslaagd.

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Soundbar via internet?

 • Het bericht Update failed. (Update mislukt.) Connect the USB memory containing the update files to retry. (Sluit het USB-geheugen met de updatebestanden aan om het opnieuw te proberen.)If the update continues to fail, please contact the customer service center (Raadpleeg de klantenservice als de update blijft mislukken) wordt op het tv-scherm weergegeven.
  1. Zorg dat de router en alle tussen de Soundbar en de router aangesloten toestellen zijn ingeschakeld.
  2. Zorg dat het juiste type kabel (recht of gekruist) wordt gebruikt tussen de Soundbar en de router.
  3. Zorg dat alle kabels tussen de Soundbar en de router zijn goed aangesloten.
  4. Voer de update opnieuw uit.
  Als u de Update via internet niet kunt uitvoeren, probeert u de updateprocedure via USB-geheugen.
 • Nadat het proces Update via Internet is gestart, wordt het bericht Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Downloadcapaciteit: xxxxxx kb/xxxxx kb en xx% is weergegeven op het tv-scherm) weergegeven, maar de voortgangsbalk op het scherm is niet gewijzigd.
  Afhankelijk van de netwerkverbinding kan de update via internet lang duren (tot 60 minuten). Daarom wordt het bericht Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Downloadcapaciteit: xxxxxx kb/xxxxx kb en xx% is weergegeven op het tv-scherm) weergegeven en zal de voortgangsbalk op het scherm lange tijd niet veranderen.
 • Wanneer tijdens het uitvoeren van de updateprocedure via internet het bericht Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Verbindingsstatus kan niet worden bevestigd. Kan niet communiceren met de server. Probeer het later opnieuw.) op het tv-scherm wordt getoond en u kunt de firmware-upgrade niet uitvoeren.
  • Controleer of de LAN-kabel aangesloten is.
  • Bevestig of de Soundbar een eigen IP-adres heeft in de netwerkinstellingen. (Als u een proxyserver gebruikt, typt u in het veld Proxyserver niet de hostnaam van de proxy, maar het IP-adres van de proxy die u gebruikt.)
  • Voer de update opnieuw uit.
 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel de Soundbar opnieuw in. Voer de update opnieuw uit.
 • De update is na meer dan 60 minuten nog niet voltooid.
  Als de Soundbar via een draadloze verbinding op het netwerk is aangesloten, kunt u via een kabel verbinding met het netwerk maken en de procedure opnieuw uitvoeren.
  Als het probleem aanhoudt, is de transmissiesnelheid over het netwerk misschien laag. In dat geval probeert u uw systeem bij te werken via een USB-geheugen.
 • Het bericht This device is not connected to network.Perform network diagnostics in the connection server setting (Dit apparaat is niet met het netwerk verbonden. Voer de netwerkdiagnose in de instellingen van de verbindingsserver uit) wordt op het tv-scherm weergegeven.
 • Controleer of de LAN-kabel aangesloten is op de Soundbar.
 • Het bericht Already Updated (Al bijgewerkt) wordt op het tv-scherm weergegeven.
  De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op de Soundbar, is de nieuwste versie.

Update via USB-geheugenapparaat en uw pc

We raden u aan om indien mogelijk de update via internet uit te voeren. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer en draagt hem over naar een USB-geheugenapparaat en vervolgens naar uw Soundbar.

Voorbereiding van de firmware-update

Voor u de firmware downloadt, controleert u of uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruikt en bereidt u een USB-flashstation voor.

Besturingssystemen

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Stap 1: Installeer de update

 1. Lees de algemene voorwaarden en ga ermee akkoord.
 2. Download het bestand UPDATE_M28R0533.zip naar uw computer en onthoud de map.
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of de grootte 201 MB 211 044 994 bytes is.
Draag de updatebestanden over naar het USB-opslagapparaat:
 1. Pak het updatebestand uit: UPDATE_M28R0533.zip.
  • Voor het besturingssysteem Mac OS X:
   1. Ga naar de locatie waar het bestand is gedownload en dubbelklik op het bestand UPDATE_M28R0533.zip.
   2. Er wordt een nieuwe map gemaakt genaamd UPDATE.
  • Voor het besturingssysteem Microsoft Windows 10 of 8.1:
   1. Ga naar de map waarin het bestand is gedownload en klik met de rechtermuisknop op het bestand UPDATE_M28R0533.zip. Klik vervolgens op Extract All (Alles uitpakken)
    Opmerking: Voor Windows 8.1 en Windows 10 wordt het bestand volgens de standaardinstellingen voor Internet Explorer opgeslagen in de map Downloads. Om de map Downloads te vinden, klikt u in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoekt u het gedownloade bestand met behulp van Windows Verkenner.
   2. Klik in het venster Extract Compressed (Zipped) Folders (Gecomprimeerde mappen uitpakken) op Extract (Uitpakken).
   3. Er wordt een nieuwe map gemaakt genaamd UPDATE.
    Opmerking: Er worden vier bestanden uitgepakt: MSB28-FW.BIN, MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BINen MSB28FW_MB.ID.
 2. Verbind een compatibel USB-opslagapparaat met uw computer.
 3. Draag de map UPDATE over naar het USB-opslagapparaat:
  • Voor het besturingssysteem Mac OS X: sleep de map UPDATE naar de hoofdmap van het USB-apparaat.
  • Voor het besturingssysteem Windows:
   1. Ga naar de locatie waar de map is gemaakt, en klik met de rechtermuisknop op de map UPDATE.
   2. Klik in het menu op Verzenden naar... en klik op het station dat met uw USB-apparaat overeenkomt (bijvoorbeeld Verwisselbare schijf E:).
   3. De map UPDATE wordt naar uw USB-apparaat gekopieerd.
  Opmerking: De update wordt niet uitgevoerd als de map niet naar de hoofdmap van het USB-apparaat is gekopieerd of als de naam van de map wordt gewijzigd.
 4. Koppel het USB-apparaat los van uw computer nadat de map UPDATE is gekopieerd
De update naar uw Soundbar overbrengen

Stel eerst de apparatuur op en draag de update vervolgens over naar uw Soundbar.

Zet de apparatuur klaar:
 1. Schakel uw tv in en zorg dat deze is afgestemd op de ingang waarop uw Soundbar is aangesloten. (Als de Soundbar dus is aangesloten op de HDMI 2-poort, kiest u HDMI2 als ingang).
 2. Schakel de Soundbar in.
 3. Druk op HOME op de afstandsbediening en wacht totdat het startscherm wordt weergegeven.
 4. Sluit de USB-stick met de vier bestanden aan.
De update overdragen:
 1. Gebruik in het startscherm de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Installatie > Software-update te selecteren en druk op ENTER.
 2. Selecteer Update via USB Memory (Bijwerken via USB-geheugen) en druk op ENTER.
 3. Als het bericht Update files found in the USB memory.Do you want to update software? Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0533.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Updatebestanden gevonden in USB-geheugen. Wilt u de software bijwerken? Huidige versie M28.R.xxxx Nieuwe versie M28.R.0533. Schakel de stroom niet uit en verwijder het USB-geheugen niet tijdens de update.) wordt weergegeven, selecteert u OK en drukt u op ENTER.
 4. Wanneer het bericht Update Caution (Waarschuwing bijwerken) wordt weergegeven, selecteert u OK en vervolgens op ENTER.
 5. De update wordt gestart.
 6. Tijdens de update ziet u het bericht UPDT op het display van het voorpaneel.
 7. De firmware-update is voltooid wanneer het bericht DONE (Voltooid) op het scherm van het voorpaneel verschijnt. De Soundbar wordt automatisch opnieuw opgestart.
  Opmerking: Koppel het netsnoer niet los tijdens de update.

Stap 2: controleer of de update is geslaagd

 1. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M28.R.0533 is, is de firmware-update geslaagd

Probleemoplossing

Wat u moet doen als u problemen hebt met het bijwerken van uw Soundbar met uw pc en een USB-geheugen.

 • De berichten UPDT (BIJWERKEN) en ERROR (FOUT) verschijnen afwisselend op het scherm van het voorpaneel.
  1. Schakel het systeem uit. Verwijder het netsnoer.
  2. Schakel de Soundbar in.
  3. Voer nog een keer de updateprocedure via USB-geheugen uit.
 • Tijdens de update is de stroom uitgeschakeld.
  Schakel de Soundbar in en voer de update opnieuw uit via de procedure via USB-geheugen.
 • Het bestand UPDATE_M28R0533.zip dat ik van de updatewebsite heb gedownload, kan niet worden uitgepakt.
  Was de download geslaagd? Verwijder het bestand en download het opnieuw.
 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid
  1. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug
  2. Schakel de Soundbar in
  3. Voer de update opnieuw uit.