Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Voegt ondersteuning toe voor Chromecast built-in voor audio v1.36
  • Verbeterde connectiviteit voor Chromecast built-in

Vorige voordelen en verbeteringen

Bekijk eerdere voordelen en verbeteringen

Beperkingen

 • Alleen voor gebruik met de producten die in Europa worden verkocht. Niet alle modellen worden in alle landen/regio's verkocht.

Bestandsinfo

Naam

 • Firmware van AV-ontvanger naar versie M29.R.0533

Zipbestandsnaam

 • UPDATE_M29R0533.zip

Bestandsversie

 • Versie M29.R.0533

Bestandsgrootte

 • 219 MB (229 809 710 bytes)

Releasedatum

 • 20-07-2021

Voorbereiding

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuwe AV-ontvanger hebt. Als het versienummer M29.R.0533 of hoger is, hoeft u de firmware niet bij te werken.

Als u twijfelt, kunt u eenvoudig controleren welke versie van de firmware u hebt:

 1. Schakel de tv in en zorg dat hij is afgestemd op het kanaal waarop de AV-ontvanger is aangesloten. Als de AV-ontvanger dus aangesloten is op de HDMI2-aansluiting, kiest u HDMI2 als ingang.
 2. Schakel de AV-ontvanger in.
 3. Druk op de afstandsbediening op HOME en wacht tot het startscherm wordt weergegeven.
 4. Druk op de afstandsbediening op HOME en selecteer met de pijltoetsen InstallatieSysteem settingsSysteeminformatie en druk op ENTER
 5. Als het versienummer op het tv-scherm M29.R.0533 of hoger is, hebt u de recentste firmware al.

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware op uw AV-ontvanger bij te werken:

MethodeDit hebt u nodigWaarom deze methode gebruiken?

Internet/netwerk
(AANBEVOLEN)

 • Een actieve internetverbinding (met een Ethernet-kabel of draadloze router)
 • een compatibele tv
We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste en snelste manier is om uw firmware bij te werken.
USB-opslagapparaat
 • een computer
 • een USB-opslagapparaat
Update uw firmware op deze manier als u geen verbinding met internet hebt.

Installeren

Uw AV-ontvanger bijwerken via internet

We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste manier is om firmware bij te werken. De update duurt gewoonlijk 15 tot 60 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download vervolgens de update naar uw AV-ontvanger via het internet.

Dit hebt u nodig:

 • Een actieve internetverbinding (met een Ethernet-kabel of draadloze router)
 • Een compatibele tv

Om de update vlot te laten verlopen

Bijwerken is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadiging van de AV-ontvanger te voorkomen
 • Schakel de AV-ontvanger tijdens de update niet uit en ontkoppel hem niet van het stroomnet
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw tv in en zorg dat hij is afgestemd op de ingang waarop uw AV-ontvanger is aangesloten. (Als de ontvanger dus aangesloten is op de HDMI2-aansluiting, kiest u HDMI2 als ingang.)
 2. Verbind de AV-ontvanger met een Ethernet-kabel of een draadloze router met uw internetbron.
 3. Schakel de AV-ontvanger in.

Download de update:

 1. Gebruik in het menu Home de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om InstallatieSysteem settingsSoftware-updateUpdate via internet te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
 2. Als het bericht A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Er is een nieuwe versie van de software op het netwerk gevonden. Wilt u de software bijwerken?) wordt weergegeven, selecteert u OK en drukt u op ENTER.
 3. Als het bericht Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0533 (Bijwerken naar nieuwe softwareversie. Schakel de stroom nooit uit tijdens de update. Huidige versie M29.R.XXXX Nieuwe versie M29.R.0533) wordt weergegeven, selecteert u Start en drukt vervolgens op ENTER.
 4. De update wordt gestart.
 5. Het volgende bericht wordt weergegeven: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Wanneer de update start, verschijnt 'UPDATE WORDT UITGEVOERD' in het weergavevenster van de ontvanger. De update duurt maximaal 60 minuten. Wanneer de update is uitgevoerd, verschijnt 'COMPLETE' in het weergavevenster van de ontvanger en wordt de ontvanger automatisch opnieuw opgestart).
  Opmerking: Nadat de software is gedownload, neemt het starten van de update ongeveer 5 minuten in beslag. Kies OK en druk vervolgens op ENTER.
 6. Tijdens het bijwerken is het bericht UPDATING zichtbaar op het weergavevenster.
 7. De firmware-upgrade is voltooid wanneer het bericht COMPLETE (Voltooid) in beeld verschijnt.
 8. Nadat de upgrade is voltooid, wordt de AV-ontvanger automatisch opnieuw gestart.
 9. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M29.R.0533 is, is de firmware-update geslaagd.

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het bijwerken van de firmware van de AV-ontvanger via het internet?

 • Het bericht Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update continues to fail, please contact the customer service center (Update mislukt. Sluit het USB-geheugen met de updatebestanden aan of maak verbinding met het netwerk om het opnieuw te proberen. Raadpleeg de klantenservice als de update blijft mislukken) wordt op het tv-scherm weergegeven.
  1. Controleer of de router en alle tussen de AV-ontvanger en de router aangesloten apparaten ingeschakeld zijn.
  2. Controleer of het juiste type kabel (recht of gekruist) tussen de AV-ontvanger en de router wordt gebruikt.
  3. Zorg ervoor dat alle kabels tussen de AV-ontvanger en de router goed zijn aangesloten.
  4. Voer de update opnieuw uit.
  Als u de update via internet niet kunt uitvoeren, probeert u de update via USB-geheugen.
 • Nadat de update via Internet is gestart, wordt het bericht Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Downloadcapaciteit: xxxxxx kb/xxxxx kb en xx% is weergegeven op het tv-scherm) weergegeven, maar de voortgangsbalk op het scherm is niet gewijzigd.
  Afhankelijk van de netwerkverbinding kan de procedure update via internet lang duren (tot 60 minuten). Daarom wordt het bericht Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Downloadcapaciteit: xxxxxx kb/xxxxx kb en xx% is weergegeven op het tv-scherm) weergegeven en zal de voortgangsbalk op het scherm lange tijd niet veranderen.
 • Tijdens het uitvoeren van de update via internet wordt op het tv-scherm het bericht Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Verbindingsstatus kan niet worden bevestigd. Kan niet communiceren met de server. Probeer het later opnieuw.) op het tv-scherm getoond en u kunt de firmware-upgrade niet uitvoeren.
  • Controleer of de LAN-kabel aangesloten is.
  • Controleer in de netwerkinstellingen of u al dan niet hebt aangegeven of uw AV-ontvanger een eigen IP-adres heeft. (Als u een proxyserver gebruikt, moet u in het veld Proxyserver het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxyhostnaam)
  • Voer de update opnieuw uit.
 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel de AV-ontvanger opnieuw in. Voer de update opnieuw uit.
 • De update is na meer dan 90 minuten nog niet voltooid.
  Als de AV-ontvanger via een draadloze verbinding op het netwerk is aangesloten, kunt u via een kabel verbinding met het netwerk maken en de procedure opnieuw uitvoeren. Als het probleem aanhoudt, is de transmissiesnelheid over het netwerk misschien laag. In dat geval probeert u uw systeem bij te werken met behulp van de procedure update via USB-geheugen.
 • Het bericht This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Dit apparaat is niet met het netwerk verbonden. Voer de netwerkdiagnose in de instellingen van de verbindingsserver uit) wordt op het tv-scherm weergegeven.
  Controleer of de LAN-kabel aangesloten is op de AV-ontvanger.
 • Het bericht Already Updated (Al bijgewerkt) wordt op het tv-scherm weergegeven.
  De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op de AV-ontvanger, is de nieuwste versie.

Update via USB-geheugen

We raden aan om indien mogelijk de update via internet uit te voeren. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer, brengt hem over naar een USB-geheugenapparaat en vervolgens naar uw AV-ontvanger.

We raden de volgende besturingssystemen aan:

 • Windows 10 of 8.1
 • Mac OS X

Om de update vlot te laten verlopen

Bijwerken is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update in één keer goed uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadiging van de AV-ontvanger te voorkomen
 • Schakel de AV-ontvanger niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies

Download het updatebestand naar uw computer:

 1. Lees de algemene voorwaarden en ga ermee akkoord.
 2. Download het bestand UPDATE_M29R0533.zip naar uw computer en onthoud de locatie waar het bestand is opgeslagen.
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of de grootte 219 MB (229 809 710 bytes) is

Sla het bestand op naar het USB-geheugen:

 1. Pak het bestand uit op uw computer:
  • Voor Mac OS X: ga naar de locatie waar het bestand is gedownload en dubbelklik op het bestand UPDATE_M29R0533.zip. De uitgepakte map heet UPDATE
  • Voor Windows 10 of 8.1:
   1. Ga naar de map waarin het bestand is gedownload en klik met de rechtermuisknop op het bestand UPDATE_M29R0533.zip. Klik vervolgens op Extract All (Alles uitpakken).
   2. Klik in het venster Extract Compressed (Zipped) Folders (Gecomprimeerde mappen uitpakken) op Extract (Uitpakken).
   3. Er wordt een nieuwe map gemaakt genaamd UPDATE.
 2. Zorg dat deze vier bestanden zich in de map UPDATE bevinden: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN en MSB29-FW_MB.ID.
 3. Verbind een compatibel USB-opslagapparaat met uw computer.
  • Voor het besturingssysteem Mac OS X: sleep de map UPDATE naar de hoofdmap van het USB-apparaat en zet het daar neer.
  • Voor het besturingssysteem Windows:
   1. Ga naar de directory waar de map is aangemaakt en klik met de rechtermuisknop op de map UPDATE.
   2. Klik in het menu op Send To... (Verzenden naar...)
   3. Klik op het station dat met uw USB-apparaat overeenkomt (bijvoorbeeld Verwisselbare schijf E:.)
   4. De map UPDATE wordt naar uw USB-apparaat gekopieerd.

Opmerking: De update wordt niet uitgevoerd als het bestand niet naar de hoofdmap van het USB-apparaat is gekopieerd of als de bestandsnaam is gewijzigd.

De update naar uw AV-ontvanger overbrengen

Stel eerst de apparatuur op en draag de update vervolgens over naar uw AV-ontvanger.

Zet de apparatuur klaar:

 1. Schakel uw tv in en zorg dat hij is afgestemd op de ingang waarop uw AV-ontvanger is aangesloten. (Als de AV-ontvanger dus aangesloten is op de HDMI2-aansluiting, kiest u HDMI2 als ingang).
 2. Schakel de AV-ontvanger in.
 3. Zorg dat geen andere USB-apparaten met de AV-ontvanger verbonden zijn. Als andere apparaten verbonden zijn, moet u ze afkoppelen.

De update overdragen:

 1. Plaats het USB-opslagapparaat met het updatebestand in de USB-poort op het voorpaneel van de AV-ontvanger.
 2. Gebruik in het menu Home de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om InstallatieSysteem settingSoftware-updateUpdate via USB-geheugen te selecteren en druk vervolgens op Enter.
 3. Het bericht Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0533. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Updatebestanden gevonden in USB-geheugen. Wilt u de software bijwerken? Huidige versie M29.R.xxxx Nieuwe versie M29.R.0533. Schakel de stroom niet uit en verwijder het USB-geheugen niet tijdens de update.) wordt weergegeven op het tv-scherm. Kies OK en druk vervolgens op ENTER
 4. Het volgende bericht wordt op het tv-scherm weergegeven: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Wanneer de update start, verschijnt 'UPDATE WORDT UITGEVOERD' in het weergavevenster van de ontvanger. De update duurt maximaal 60 minuten. Wanneer de update is uitgevoerd, verschijnt 'COMPLETE' in het weergavevenster van de ontvanger en wordt de ontvanger automatisch opnieuw opgestart). Kies OK en druk vervolgens op ENTER
 5. De update wordt gestart.
 6. Tijdens het bijwerken is het bericht UPDATING zichtbaar op het weergavevenster.
 7. De firmware-upgrade is voltooid wanneer het bericht COMPLETE (Voltooid) in het weergavevenster verschijnt.
  Opmerking: Schakel de AV-ontvanger tijdens de update niet uit en ontkoppel hem niet van het stroomnet
 8. De AV-ontvanger wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de update is voltooid. Gebruik de AV-ontvanger niet en schakel deze niet uit tot de update voltooid is.
 9. Verwijder het USB-apparaat uit de AV-ontvanger en schakel de ontvanger in.
 10. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M29.R.0533 is, is de firmware-update geslaagd.

Probleemoplossing

Wat u moet doen als u problemen hebt met het bijwerken van de firmware van uw AV-ontvanger met behulp van uw pc en een USB-opslagapparaat.

 • De berichten UPDATE en ERROR (Fout) verschijnen afwisselend op het displayvenster van de ontvanger.
  1. Schakel het systeem uit. Verwijder het netsnoer.
  2. Schakel de AV-ontvanger in.
  3. Probeer de procedure update via USB-geheugen opnieuw met een ander USB-opslagapparaat.
 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel de AV-ontvanger in en voer de update opnieuw uit via de procedure update via USB-geheugen.
 • Het update-bestand UPDATE_M29R0533.zip dat ik van de updatewebsite heb gedownload, kan niet worden uitgepakt.
  Was de download geslaagd? Verwijder het bestand en download het opnieuw.
 • De update is na meer dan 90 minuten nog niet voltooid.
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
  2. Schakel de AV-ontvanger in.
  3. Voer de update opnieuw uit.