Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • SRS-ZR7

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert beveiligde communicatie

BELANGRIJK: U moet deze firmware-update uitvoeren om de muziekdistributieservice van Chromecast built-in te kunnen blijven gebruiken. Als u de update niet handmatig installeert, wordt deze automatisch geïnstalleerd op een moment wanneer er een actieve netwerkverbinding beschikbaar is en de speaker niet wordt gebruikt.

Eerdere voordelen en verbeteringen

Bekijk vorige voordelen en verbeteringen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update naar 6.34 voor SRS-ZR7

Bestandsversie

 • 6.34

Bestandsgrootte

 • 162 MB (169 939 136 bytes)

Releasedatum

 • 26-04-2022

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Deze update is niet nodig als uw persoonlijke audiosysteem al is bijgewerkt naar firmwareversie 6.34. Als u twijfelt, kunt u eenvoudig controleren welke versie van de firmware u hebt. Er zijn twee manieren om dit te doen:

 • Bevestigen met de Sony | Music Center (SongPal)-app.
  1. Maak verbinding met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw smartphone met de Sony | Music Center (SongPal)-app.
  2. Start de Sony | Music Center (SongPal)-app op uw smartphone.
  3. Selecteer uw speaker op het scherm Speaker & Group (Speaker en groep).
  4. Selecteer Settings (Instellingen).
  5. Selecteer in het scherm Settings (Instellingen) de optie Other Settings (Overige instellingen).
  6. Controleer in het scherm Other Settings (Overige instellingen) de firmwareversie van de speaker.
 • Controleren met behulp van een computer
  1. Sluit de unit met een LAN-kabel (niet meegeleverd) aan op de computer.

   Opmerking: Sluit de speaker rechtstreeks aan op een computer met de LAN-kabel.
  2. Sluit het netsnoer (meegeleverd) aan op de netadapter (meegeleverd). Druk op de knop (ON/Standby) (Aan/stand-by) om het apparaat in te schakelen.

   Opmerking: Wacht tot de LINK-indicator ophoudt met knipperen en roze blijft branden.
  3. Geef Sony Network Device Settings (Instellingen Sony-netwerkapparaat) weer op uw computer.
   1. Open een browser
   2. Voer de volgende URL in de adresbalk in: http://169.254.1.1
  4. Selecteer de taal in het menu Language Setup (Taal instellen), als deze wordt weergegeven.
  5. In het scherm Device Details (Apparaatdetails) wordt de Firmwareversie (X.XX.X.XX) weergegeven.

   Opmerking: De Firmware Version (Firmwareversie), Model Name (Modelnaam), Device Name (Apparaatnaam), Connection Type (Type verbinding), Internet Access (Internettoegang), SSID, en Security Method (Beveiligingsmethode) worden allemaal weergegeven op dit scherm.

  Er zijn 2 eenvoudige manieren om de firmware bij te werken:

  MethodeDit hebt u nodigWaarom deze methode gebruiken?
  Internet/netwerk
  (AANBEVOLEN)
  • een ethernetkabel of een draadloze router om uw speaker te verbinden met internet
  • Om te controleren of uw speaker via een actieve internetverbinding verbinding heeft met een netwerk
  We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste en snelste manier is om uw firmware bij te werken.
  USB-opslagapparaat
  • een computer
  • een USB-opslagapparaat
  Werk op deze manier uw firmware bij als u geen verbinding met internet hebt.

  Downloaden en installeren

  Internet/netwerk

  De software-update is beschikbaar op internet (netwerk). Volg de volgende stappen:

  BELANGRIJK: Controleer of uw apparaat via de USB-netadapter is aangesloten op een voedingsbron voordat u de update uitvoert.

  Opmerking: U kunt niet bijwerken naar de nieuwste software als de set NIET is verbonden met het internet (netwerk).

  1. Sluit aan op een voedingsbron. Gebruik de USB-netadapter en de meegeleverde micro-USB-kabel om de DC IN 5V-poort aan te sluiten op de stroom.
   Opmerking: De software-update kan niet worden uitgevoerd als het apparaat alleen op batterijen werkt.
  2. Verbinden met internet (netwerk)
   • De Sony | Music Center-app (SongPal) verbinden met uw mobiele apparaat
   • Verbinden via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Verbinden met behulp van een computer
    Opmerking: Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie.
  3. Als de speaker is ingeschakeld, drukt u op de knop (ON/Standby) (AAN/Stand-by) om hem uit te schakelen.
  4. Steek het netsnoer dat aan de netadapter zit in een stopcontact.
   Opmerking: De software-update kan niet worden uitgevoerd als het apparaat alleen op batterijen werkt.
  5. Druk op de knop (ON/Standby) (Aan/Stand-by) om het apparaat in te schakelen.
  6. Wacht tot de LINK-indicator ophoudt met knipperen en oranje blijft branden.
   Opmerking: Wanneer een software-update beschikbaar wordt, licht de knop UPDATE/WPS op.
  7. Tik op de knop UPDATE/WPS en houd deze ingedrukt totdat u pieptonen hoort. Wanneer de software-update start, begint de knop UPDATE/WPS te knipperen.
   Opmerking: De speaker werkt niet terwijl de update bezig is en het knipperen (interval en conditie) van de knop UPDATE/WPS verandert tijdens het bijwerken.
  8. De knop UPDATE/WPS wordt uitgeschakeld en de speaker schakelt automatisch naar de stand-bymodus of de BLUETOOTH/Network stand-bymodus nadat de update is voltooid.
  9. Controleer de versie door de stappen te volgen onder De firmwareversie controleren om te bevestigen of de update is gelukt.

  Vragen en antwoorden

  Branden alle functieled's?

  De software-update is mislukt. Druk op de knop (AAN/Stand-by) om de speaker uit te schakelen en zet hem daarna weer aan. Zorg dat de speaker is verbonden met het internet en dat de knop UPDATE/WPS brandt. Start de update dan opnieuw.

  Het licht van de knop UPDATE blijft oranje.

  De software-update is mislukt. U kunt de firmware-update voor uw persoonlijke audiosysteem uitvoeren met een USB-flashstation.

  Het lampje De knop AAN/Stand-by knippert rood en de knop UPDATE/WPS knippert oranje.

  De software-update is mislukt. U kunt de firmware-update voor uw persoonlijke audiosysteem uitvoeren met een USB-flashstation.

  USB

  Ondersteunde besturingssystemen:

  • Windows 10
  • Windows 8.1; gebruik in bureaubladmodus.
  • Mac OS X (10.6) of hoger

  Opnamemedia:

  USB-flashstation: De werking wordt niet gegarandeerd voor alle USB-flashstations met een capaciteit van meer dan 256 MB.

  Opmerkingen:

  • Het aantal knipperingen van de UPDATE-indicator zal veranderen afhankelijk van de voortgang van de update. De UPDATE-indicator knippert eerst vier keer en vervolgens steeds met één knippering minder en gaat vervolgens uit wanneer de update is voltooid.
  • Zorg dat de speaker tijdens de update verbonden blijft met de stroom.
  • Verwijder het netsnoer niet tot de update voltooid is.
  • Schakel de stroom niet uit tijdens de update.
  • De update duurt normaal 3 tot 10 minuten.

  1. Sluit alle overige vensters en programma's die worden uitgevoerd, behalve deze pagina.
  2. Lees de algemene voorwaarden op deze pagina en vink het selectievakje aan om te bevestigen dat u ermee akkoord gaat.
  3. Download de firmware-update. Het bestand SRS16002.UPG, 162 MB (169 939 136 bytes) wordt gedownload.
  4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op.
   Opmerking: Als u Windows 10 of 8.1 gebruikt, is het mogelijk dat het updatebestand automatisch in de map Downloads wordt opgeslagen. Klik in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoek met Verkenner het downloadbestand in de map Downloads.
  5. Kopieer de update-bestanden naar het USB-flashstation:
   1. Sluit het geïnitialiseerde (geformatteerde) USB-flashstation aan op de USB-poort van uw computer.
   2. Kopieer de map UPDATE naar het USB-flashstation.

  Het audiosysteem bijwerken via USB:

  1. Sluit de speaker aan op een stopcontact en zet deze aan door op de aan/stand-byknop te drukken
  2. Als het POWER-lampje groen gaat branden, sluit u het USB-flashstation aan op de USB-poortvan de speaker.
  3. Houd eerst de knop UPDATE/WPS ingedrukt en onmiddellijk daarna de knop FUNCTION. Houd beide knoppen gedurende 4 seconden ingedrukt totdat u pieptonen hoort. Wanneer de speaker is aangesloten op het netwerk, brandt het UPDATE-lampje mogelijk oranje. Ook in dit geval kunt u hem bedienen.
  4. De USB-update wordt gestart, de UPDATE-indicator knippert oranje. Gebruik de speaker niet tijdens deze procedure.
  5. De UPDATE-indicator (en Power-lampje) knippert meerdere keren tijdens de update.
  6. Wanneer de update is voltooid, wordt de UPDATE-indicator uitgeschakeld en wordt de speaker in de stand-bymodus gezet of wordt de stand-bymodus van BLUETOOTH/netwerk automatisch ingeschakeld.
   Opmerking: Wanneer u de speaker voor het eerst na een update inschakelt, licht de UPDATE-indicator drie keer oranje op.
  7. Controleer de firmwareversie.