Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • UBP-X1100ES

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de kleurkwaliteit van sommige SDR-content
 • Verbetert de algemene functionaliteit

Eerdere voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de mogelijkheid om Ultra HD Blu-ray Discs af te spelen
 • Lost problemen op die kunnen voorkomen bij het gebruik van netwerkservices
 • Verbetert de beeldkwaliteit in bepaalde scènes

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update Ver. M46.R.0058 voor UBP-X1100ES

Bestandsversie

 • M46.R.0058

Bestandsgrootte

 • 187 MB (196 198 059 bytes)

Releasedatum

 • 31-05-2022

Voorbereiding

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw model Blu-ray-speler hebt. Als het versienummer M46.R.0058 of hoger is, hoeft u de update niet uit te voeren.

Als u twijfelt, kunt u eenvoudig controleren welke versie van de firmware u hebt:

 1. Schakel de tv in en zorg dat hij is afgestemd op het kanaal waarop de Blu-ray-speler is aangesloten. Dus als de Blu-ray-speler is aangesloten op de HDMI2-poort, kiest u HDMI2 als ingang.
 2. Zet de Blu-ray-speler aan. Als het afspelen van een schijf wordt gestart, drukt u op STOP en wacht u totdat u menu van het startscherm ziet.
 3. Kies op het startscherm de optie Setup (Installatie) → System Setttings (Systeeminstellingen) en selecteer ENTER met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening.
 4. Selecteer Systeeminformatie en selecteer ENTER.
 5. Als het versienummer op het tv-scherm M46.R.0058 of hoger is, hebt u de recentste firmware al.

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware op uw Blu-ray-speler bij te werken:

MethodeDit hebt u nodigWaarom deze methode gebruiken?
Internet/netwerk
(AANBEVOLEN)
 • Een ethernetkabel of een draadloze router om uw Blu-ray-speler aan te sluiten op internet
 • Zorg dat uw Blu-ray-speler is verbonden met:
  • een actieve internetverbinding
  • een compatibele tv
We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste en snelste manier is om uw firmware bij te werken.
USB-opslagapparaat
 • een computer
 • een USB-opslagapparaat
Werk op deze manier uw firmware bij als u geen verbinding met internet hebt.

Downloaden en installeren

Uw Blu-ray-speler bijwerken via het internet

We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste manier is om firmware bij te werken. De update duurt gewoonlijk 15-30 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download vervolgens via internet de update naar uw Blu-ray-speler.

Dit hebt u nodig:

 • Een actieve internetverbinding (met een ethernetkabel of draadloze router)
 • Een compatibele tv

Om de update vlot te laten verlopen

Bijwerken is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadiging van de Blu-ray-speler te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler niet uit en ontkoppel de Blu-ray-speler niet van het stroomnet tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw tv in en zorg dat hij is afgestemd op de ingang waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. (Dus als de speler is aangesloten op de HDMI 2-poort, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Verbind de Blu-ray-speler met uw internetbron via een ethernetkabel of een draadloze verbinding.
 3. Zet de Blu-ray-speler aan. (Als er een schijf in de speler zit, verwijdert u deze.)

Download de update:

 1. Kies op het startscherm de optie Setup (Installatie) → Software Update (Software-update) met behulp van de pijltjestoetsen op de afstandsbediening en selecteer vervolgens Update via internet.
 2. Een software-updatebevestiging wordt op de tv weergegeven. Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER.
 3. Het bericht Update to a new software version (Bijwerken naar een nieuwe softwareversie) en de nieuwste softwareversie worden op de tv weergegeven.
 4. Kies Start en druk vervolgens op ENTER.
 5. Het updateproces begint en u ziet het updatescherm op de tv.
 6. Tijdens de update ziet u de voortgangsbalk x% en de downloadcapaciteit op de tv. De x wordt een 0 en loopt op tot 100 tijdens het updateproces.
 7. De speler start vanzelf opnieuw op en de update wordt voortgezet. Gebruik de speler niet en schakel deze niet zelf in tijdens deze stap.
 8. U ziet opnieuw de voortgangsbalk x% en de downloadcapaciteit op de tv. De x wordt een 0 en loopt op tot 100 tijdens het updateproces.
 9. De speler start automatisch opnieuw op om de update te voltooien. Gebruik de speler niet of schakel hem niet uit tot de update voltooid is.
 10. Controleer de firmwareversie. Als het versienummer M46.R.0058 is, is de firmware-update geslaagd.

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler via internet?

 • Het bericht Connection status cannot be confirmed (Verbindingsstatus kan niet worden bevestigd) of This device is not connected to network (Dit apparaat is niet verbonden met een netwerk) wordt op de tv weergegeven. Mogelijk is er een probleem met de netwerkverbinding:
  1. Voor een bedrade verbinding: controleer of de speler via een LAN-kabel is verbonden met de internetbron.
  2. Voor een draadloze verbinding: controleer of de draadloze router is ingeschakeld en is verbonden met een internetbron.
  3. Controleer in de netwerkinstellingen of u hebt bevestigd dat de Blu-ray-speler een eigen IP-adres heeft. (Als u een proxyserver gebruikt, typt u in het veld Proxyserver niet de hostnaam van de proxy, maar het IP-adres van de proxyserver die u gebruikt.)
  4. Controleer of zowel Physical Connection (Fysieke verbinding) als Internet Access (Internettoegang) in orde zijn bij Network Settings (Netwerkinstelling) → Network Connection Status (Netwerkverbindingstatus).
  5. Voer de update opnieuw uit.
 • Als tijdens de update de stroom is uitgeschakeld, schakelt u de speler in en probeert u de update opnieuw uit te voeren.
 • Als de update na meer dan 30 minuten nog niet is voltooid:
  1. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact en plaats het na enkele minuten terug.
  2. Zet de Blu-ray Disc-speler aan.
  3. Voer de update opnieuw uit.
  4. U kunt de netwerkprocedure rechtstreeks annuleren en de update via USB-geheugen uitvoeren.
 • Tijdens het bijwerken verschijnt het bericht Update mislukt:
  • Controleer of er geen problemen zijn met uw internetverbinding.
  • Kies in het scherm Update mislukt OK om de updateprocedure opnieuw uit te voeren of Annuleren om het proces te stoppen.
  • Download het firmwarebestand en voer de update via USB-geheugen uit als het probleem zich blijft voordoen.
  • U kunt de netwerkprocedure rechtstreeks annuleren en de update via USB-geheugen uitvoeren.
 • Als de firmware-update na meerdere pogingen nog steeds niet werkt, downloadt u het firmwarebestand en voert u de update uit via het USB-geheugen.

Bijwerken via USB-geheugenapparaat en uw pc

We raden aan om indien mogelijk de update via internet uit te voeren. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer, draagt hem over naar een USB-geheugenapparaat en vervolgens naar uw Blu-ray-speler.

We raden de volgende besturingssystemen aan:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Om de update vlot te laten verlopen

Bijwerken is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update in één keer goed uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadiging van de Blu-ray-speler te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler niet uit en ontkoppel de Blu-ray-speler niet van het stroomnet tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Download het updatebestand naar uw computer:

 1. Lees de algemene voorwaarden en ga ermee akkoord
 2. Download het bestand UPDATE_M46R0058.ZIP naar uw computer en onthoud in welke map u het bestand opslaat.
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of de grootte 187 MB (196 198 059 bytes) is.

Draag de updatebestanden over naar het USB-opslagapparaat:

 1. Pak het bestand uit op uw computer. De uitgepakte map heet UPDATE
 2. Controleer of deze vier bestanden in de map UPDATE staan: MSB46-FW.BIN, MSB46-FW.ID, MSB46-FW_MB.BIN, and MSB46-FW_MB.ID
 3. Verbind een compatibel USB-opslagapparaat met uw computer.
  Opmerking: FAT32 en NTFS worden ondersteund.
Voor het besturingssysteem Windows:
 1. Ga naar de directory waar de map is aangemaakt en klik met de rechtermuisknop op de map UPDATE.
 2. Klik in het menu op Send To... (Verzenden naar...)
 3. Klik op het station dat met uw USB-apparaat overeenkomt (bijvoorbeeld Verwisselbare schijf E:).
 4. De updatemap wordt naar uw USB-apparaat gekopieerd.
Voor het besturingssysteem macOS:
 1. Sleep de map UPDATE naar de hoofdmap van het USB-apparaat.
  Opmerking: De update wordt niet uitgevoerd als het bestand niet naar de hoofdmap van het USB-apparaat is gekopieerd of als de bestandsnaam is gewijzigd.

De update naar uw speler overdragen

Stel de apparatuur op en breng de update vervolgens over naar uw speler.

Zet de apparatuur klaar:
 1. Schakel uw tv in en zorg dat hij is afgestemd op de ingang waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. (Als de speler dus is aangesloten op de HDMI 2-poort, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Zet de Blu-ray-speler aan.
 3. Controleer of er geen andere USB-apparaten zijn aangesloten op de Blu-ray Disc-speler. Als dat het geval is, koppelt u deze los van de Blu-ray Disc-speler.
De update overdragen:
 1. Plaats het USB-opslagapparaat met het updatebestand in de USB-poort op het voorpaneel van de speler.
 2. Gebruik op de afstandsbediening de pijltoetsen in het menu van het beginscherm om Setup (Installatie) → Software Update (Software-update) te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets.
 3. Wanneer de bevestiging van de software-update wordt weergegeven, selecteert u met de afstandsbediening Update via USB Memory (Update via USB-geheugen) en OK. Druk vervolgens op ENTER.
 4. De update wordt gestart.
 5. Tijdens de update ziet u de voortgangsbalk x% op de tv. De x wordt een 0 en loopt op tot 100 tijdens het updateproces.
 6. De speler start vanzelf opnieuw op en de update wordt voortgezet. Gebruik de speler niet en schakel deze niet zelf in tijdens deze stap.
 7. U ziet opnieuw de voortgangsbalk x % op de tv. De x wordt een 0 en loopt op tot 100 tijdens het updateproces.
 8. De speler wordt automatisch uitgeschakeld en opnieuw opgestart nadat de update is voltooid. Gebruik de speler niet of schakel hem niet uit tot de update voltooid is.
 9. Haal het USB-apparaat uit de speler.
 10. Controleer de firmwareversie. Als het versienummer M46.R.0058 is, is de firmware-update geslaagd.

Probleemoplossing

Wat u moet doen als u problemen hebt met het bijwerken van de firmware van uw Blu-ray-speler met behulp van uw pc en een disc.

 • Als u de optie Update via USB Memory (Update via USB-geheugen) niet kunt selecteren, controleert u het volgende:
  1. Het USB-apparaat is goed aangesloten op de Blu-ray Disc-speler.
  2. Het USB-apparaat is geformatteerd om de bestandssystemen FAT32 en NTFS te ondersteunen.
  3. Het USB-apparaat is compatibel met de Blu-ray Disc-speler.
 • Als het updatebestand dat van de website is gedownload niet kan worden uitgepakt, probeert u het bestand te verwijderen en opnieuw te downloaden.
 • Als het bericht There is no update file (Er is geen updatebestand) wordt weergegeven, controleert u of de naam van de uitgepakte map UPDATE (in hoofdletters) juist is en of alle bestanden in de map zijn opgenomen: MSB46-FW.BIN, MSB46-FW.ID, MSB46-FW_MB.BIN, and MSB46-FW_MB.ID
 • Als het bericht The file is corrupted (Het bestand is beschadigd) wordt weergegeven, downloadt u het updatebestand opnieuw en herhaalt u de hele procedure.
 • Als de update na meer dan 30 minuten nog niet is voltooid.
  1. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact en plaats het na enkele minuten terug.
  2. Zet de Blu-ray Disc-speler aan.
  3. Voer de update opnieuw uit.
 • Als tijdens de update is de stroom uitgeschakeld, schakelt u de Blu-ray Disc-speler in en probeer de update opnieuw uit te voeren.