Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • XAV-AX3250

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de USB-connectiviteit

Opmerking: Lees de veelgestelde vragen met betrekking tot USB-connectiviteit: 'Apple CarPlay of Android Auto maken geen verbinding met de autoradio'.

Eerdere voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de efficiëntie van het CPU-gebruik voor meer bedieningsgemak

Bestandsinfo

Zipbestandsnaam

 • XAV-AX3250_v102.zip

Bestandsversie

 • 1.02

Bestandsgrootte

 • 8.55 MB (8 966 269 bytes)

Releasedatum

 • 02-03-2022

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Volg deze stappen om de huidige, geïnstalleerde firmwareversie van de unit te controleren:

Opmerking: Als de versie wordt weergegeven als 1.02, hoeft u de firmware niet bij te werken.

 1. Schakel de hoofdunit in (ON).
 2. Ga in het startscherm naar Settings (Instellingen).
 3. Selecteer General (Algemeen).
 4. Selecteer Firmware Version (Firmwareversie) om de huidige firmwareversie weer te geven.

Downloaden en installeren

De update downloaden

 1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op uw computer met minimaal 10 MB vrije ruimte en gebruik een USB-opslagapparaat met een geheugen van maximaal 32 GB (FAT16 of FAT32).
  Opmerkingen:
  • USB-opslagapparaten met de exFAT-indeling worden niet ondersteund
  • USB-opslagapparaten met een capaciteit van meer dan 32 GB worden niet ondersteund
 2. Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
 3. Download het updatebestand naar uw computer.
 4. Pak het gedownloade zip-bestand uit. Er zijn drie bestanden (RMSO1021.FIR, RMMD1021.U88, and RMDS1021.up6).
 5. Kopieer de drie bestanden naar de hoofdmap van het USB-opslagapparaat dat met uw computer is verbonden.
 6. Koppel het USB-opslagapparaat los van uw computer.

Belangrijke kennisgeving

 • Parkeer uw auto op een veilige plaats en start de motor om een spanningsdaling in de voeding van de unit te voorkomen.
 • Schakel de unit niet uit tijdens de update.
 • Koppel het USB-opslagapparaat niet los tijdens de update.
 • Stel na de update de datum en tijd in.

Stap 1: Installeer de update

 1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van de hoofdunit.
 2. Ga in het startscherm naar Settings (Instellingen). Als u het pictogram Settings (Instellingen) niet kunt vinden, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het startscherm en vervolgens van rechts naar links.
 3. Selecteer General (Algemeen).
 4. Selecteer Firmware Version (Firmwareversie).
 5. Selecteer Update (Bijwerken).
  • Controleer de bestandsstructuur van het USB-opslagapparaat als u niet op de knop Update (Bijwerken) kunt drukken. Het updatebestand is mogelijk niet op de juiste plaats op het USB-opslagapparaat opgeslagen, of het bestandstype wordt mogelijk niet ondersteund.
  • Controleer de bestanden in het USB-opslagapparaat als het bericht Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port (Bezoek de website voor ondersteuning en sluit het USB-apparaat (met update-firmware) aan op de USB-poort) op de unit wordt weergegeven. Het USB-opslagapparaat bevat mogelijk niet het juiste updatebestand.
  • Download het nieuwste updatebestand als de versie die wordt weergegeven niet 1.02 is. Het kan zijn dat u een onjuist updatebestand gebruikt.
 6. Selecteer opnieuw Update (Bijwerken). De unit begint vervolgens met bijwerken.
  Opmerking: De update duurt ongeveer 5 minuten.

Stap 2: Bevestigen dat de update is geslaagd

 1. Schakel de hoofdunit in (ON).
 2. Ga in het startscherm naar Settings (Instellingen).
 3. Selecteer General (Algemeen).
 4. Selecteer Firmware Version (Firmwareversie) om de huidige firmwareversie weer te geven.
  Opmerking: Wanneer 1.02 wordt weergegeven, is de firmware-update voltooid.

Als u de firmware niet kunt bijwerken, kunt u het opnieuw proberen met een ander USB-opslagapparaat.

Vragen en antwoorden

Probleemoplossing

De updateknop wordt grijs weergegeven: Controleer of de bestanden RMSO1021.FIR, RMMD1021.U88, and RMDS1021.up6 correct zijn opgeslagen in de hoofdmap van het USB-opslagapparaat.

Het bericht This data is not compatible (Deze gegevens zijn niet compatibel) wordt weergegeven: Het USB-opslagapparaat is mogelijk defect of bevat niet de juiste updatebestanden. Verwijder de bestaande bestanden van het USB-opslagapparaat of gebruik een ander USB-opslagapparaat en herhaal de volledige download en het updateproces vanaf het begin.